Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


ALLAH'ın izniyle,
21 Aralık (12) 2000 tarihinde,
bu
Mektubu, Kuran Türkçe çevirisi ve "19 - ALLAH Birdir" kitabıyla birlikte
T.C Cumhurbaşkanı Ahmed N. Sezer'e gönderdim.


                                                                                                          21 Aralık (12) 2000
                                                                                                                              
Rahman , Rahim , ALLAH 'ın adıyla

ALLAH'ın Elçisi Bahattin Uzunkaya'dan T.C Cumhurbaşkanı Ahmed N. Sezer'e

Türkiye toplumu cahil ve putperest bir toplum olduğundan
ALLAH'ın Mesajına ilgisiz kalmakta ve bulundukları yolda ısrarla devam etmektedir.
Bunun acısını ise yine bu toplum çekmektedir.

ALLAH, insanlara zulmetmez, ancak insanlar kendilerine zulmederler.

Bunun örneğini 17 Ağustos (8) 1999 tarihinde hep beraber yaşadık.
O tarihten tam 19 ay önce, 17 Ocak (1) 1998 tarihinde Artı haber dergisinin 5. Sayısı ile
ALLAH'ın Mesajı Türkiye toplumuna iletildi.
Derginin aynı sayısında sizin de konu olmanızdan, güvenilir bir kişilik yapınızdan ve
ALLAH'ın sizi bugünkü seviyeye getirmesinde ALLAH'ın bir planı olduğu kanaatiyle
sizin aracılığınızla Türkiye toplumunu bir kez daha uyarmaktayım.

Bir tarafta Mustafa Kemal'i putlaştırmış ve onun üzerinden menfaat sağlamaya çalışan gruplar,
diğer tarafta Kuran'ı terketmiş, Muhammed nebinin yanısıra evliyaları, şeyhleri,
din adamlarını putlaştırmış, ALLAH'ın dinini, kitabını satarak onların üzerinden
menfaat sağlamaya çalışan mezhepler ve tarikatlar.
Ekonomik, siyasi, psikolojik yönden sıkıntılı ve umutsuz bir toplum ;
Türkiye, Şeytan'ın himayesi altındadır ve
ALLAH, bu toplumu bu durumdan kurtarmak istemektedir.
O yüzden, ALLAH'ın Elçisini izleyin. Bilin ki, ALLAH , Herşeyi kontrol edendir.

Bu Mesaj , Medyaya da iletilecektir.
Bunun sebebi, Türkiye toplumunun ALLAH'ın Mesajına ilgisiz kalması,
ALLAH'ın Elçisini inkar etmesi ve
başlarına gelen ALLAH'ın felaketinden sonra hala durumlarında israr etmelerindendir.

Türkiye toplumu ALLAH'a teslim olmuş olarak ALLAH'ın Elçisine gelinceye kadar
daha sıkıntılı günlere ve felaketlere malesef uğrayacaktır.
O yüzden, lütfen internet üzerinden siteyi araştırın,
toplumun çoğunluğu gibi ilgisiz kalmayın ve gerçekleri topluma yansıtın.
Bunu ümit ediyorum. Aksi takdirde, ALLAH'ın azabı yakındır.

23:76….."Şüphesiz , onları azaba uğrattığımızda bile , Rablerine dönmediler ve yalvarmadılar."

23:77…"Ardından onların üzerlerine şiddetli bir azabın yolunu açtığımızda tamamen şok oldular."

ALLAH , yardımcınız olsun.

Selam ve sevgilerle
 

Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.