Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


Mesaj,  
21 Aralık 2002 tarihinde gönderilmişti. Bakın.
13 günlük süre doldu ve 3 Ocak (1) 2003 tarihinden 76 (19x4) gün sonra
20 Mart 2003 tarihinde Türkiye'yi olumsuz etkileyecek bir Savaş başlamıştır.

Amerika, 11 Eylülün Saddam, Osama bin Ladin ve diğerleri tarafından planlandığını bilmekteydi.
Saddam,
11 Eylül ile 1991 Irak savaşının intikamını almak istemiştir.
Ayrıca,
11 Eylül ile Amerika da yaptıklarının sonuçlarını çekmiştir.
Bir zamanlar, Rusyaya karşı CIA ile Osama bin Ladini desteklemişti.

Eğer kötülüğe destek olursanız, payınızı alırsınız. Bu da birgün karşınıza çıkar.

ALLAH, Amerikayı Orta Doğu'ya yerleştirmektedir.
Orta Doğuda, Şeytanın dinleri biraraya gelmiştir. Orta Doğu , Şeytan'ın oyun alanı olmuştur.

6:65..."De ki, 'O, üstünüzden veya ayaklarınızın altından size azap göndermeye
veya sizi gruplara bölerek
putlaştırdıklarınızı birbirinize tattırmaya gücü yetendir...."

Kuran'da,
666 , 6:65 ayeti besmele dahil 859. ayettir.

666 + 6 + 65 + 859 = 1596 (19x84)

15:96 ayeti şu gerçeği vurgular ; ALLAH'ın yanında tanrı edinenler bunun sonuçlarını çekeceklerdir.

Kuran'da,
19 sayısı 84 defa geçmektedir.
19:84 ayetinde belirtildiği gibi ALLAH, herşeyi kontrol etmekte, onlar için gerekli hazırlıkları yapmaktadır.
Bir ayet öncesi de (19:83) bugünkü tabloyu açık bir şekilde göstermektedir.
ALLAH, şeytanları inkar edenlerin üzerine, onları tahrik etmek için serbest bırakmıştır.

3:151..."Gücü olmayanları ALLAH'a ortak koştukları için, inkar edenlerin kalplerine Terör salacağız....."


2003 yılı, Kuran ve onun delillerini inkar edenler, onlara sihir diyenler için bir ders olacaktır.

1 Mayıs 2003 tarihinde Türkiye'nin doğusunda (Bingöl) 6.4 şiddetinde Deprem meydana gelmiştir.
1 Mayıs (5) 2003 tarihindeki Deprem, Türkiye'nin Doğusunda saat 3:27 'de,
17 Ağustos (8) 1999 tarihindeki Deprem, Türkiye'nin Batısında saat 3:2 'de meydana gelmiştir.

1 + 5 + 2003 + 3 + 27 + 17 + 8 + 1999 + 3 + 2 =  4068

468
, ALLAH'ın Elçisinin ismi olan Bahattin 'in sayısal değeridir.

Depremin bu dakikalarında, ALLAH, Yaşamı ve Ölümü kontrol etmektedir.

40:68...Yaşamı ve Ölümü kontrol eden O'dur.
Bir işin olmasını diledimi, ona sadece "Ol." der, o da oluverir.


Kehanet,
1974  yılında gerçekleştiğinde, ALLAH , Kendi yarattığı Kuran'a, 666,
içinde gizlenmiş sır olan kodu ortaya çıkarmasını ,
içinde Şeytan ayetleri olan 9:128-129 'un kaldırılarak temizlenmesini emretmiştir.

                                                                                       Sayısal değer (Gv)      Harf
Sure 74 , ayet 1 : Ey gizlenmiş sır                                             802                    11
Sure 74 , ayet 2 : Ortaya çık ve uyar                                      1171                      7
Sure 74 , ayet 3 : Rabbini birleyerek yücelt                             530                      8
Sure 74 , ayet 4 : Arındır elbiseni                                             833                     10
Sure 74 , ayet 5 : Yanlış olandan kendini ayır                          536                     11
Sure 74 , ayet 6 : Sahip olduğun ile memnun ol                      2157                     13
Sure 74 , ayet 7 : Rabbine karşı sabret.                                   631                     10

Sure
74 ; 7 sayısı, 4. asal sayıdır.
Emir,
7 ayet içerir. Bu sure 4. inen suredir.
7 ayetin sayısal değerlerini toplayalım...

802 + 1171 + 530 + 833 + 536 + 2157 + 631 =
6660 (666x10)

Sure
74 , El-Muddessir (Gizlenmiş Sır) 'dir. El-Muddessir'in sayısal değeri ; 775
Sonucu El-Muddessir'in sayısal değeri ,
775 ile toplayalım.

6660 + 775 = 7435

74:35...Gerçekten bu, büyüklerden (Mucizelerden) biridir.

ALLAH'ın Kuran'a olan emri aynı zamanda gizlenmiş kodu da göstermektedir.
7 ayetin sayısal değerlerini harfleriyle birlikte toplayalım...

802 + 11 + 1171 + 7 + 530 + 8 + 833 + 10 + 536 + 11 + 2157 + 13 + 631 + 10 =
67 30

67 sayısı 19. asal sayıdır.
30 sayısı 19. bölünebilir (composite) sayıdır.
Gizli kod olan
19 sayısı, ayet 30 'a yerleştirilmiştir.
Kuran'da
74:30 'daki 19 sayısı 6719 sayısıdır.

Bütün bunlar bir sihir midir yoksa ALLAH'ın mükemmelliğini mi göstermektedir ?

ALLAH ve Elçisini inkar edenler bütün bunlara sihir derler (
74:24).

74:24 ayetinin sayısal değeri,
19 84. 74:24 ayetinde 19 harf bulunur.

1984 + 19  = 2003

D. no :
6        D.toplam : 32

Muhammed'in ölüm tarihini verir ;
632
Bugün olduğu gibi Muhammed zamanında da, ALLAH ve Elçisini inkar edenler
Kuran'a inanmamış ve onun için sihir demişlerdi.

Sure
74 - El-Muddessir ; sayısal değeri , 775
74:24 ayeti
Besmele dahil 25. ayettir ve 19 harf içerir.

775 + 74 + 25 + 19 = 893 (19x47)

Sure
47 - Muhammed
Dijital toplam da
47.

ALLAH, sadece
İnsanları imtahan etmiyor, aynı zamanda Cinler de bu imtahandan geçiyorlar.
Kuran , sadece İnsanlar için değil, aynı zamanda Cinler için de.
Şimdi, yukarıda tablodaki sayıları toplayalım :

74 + 1 + 802 + 11 + 74 + 2 + 1171 + 7 + 74 + 3 + 530 + 8 + 74 + 4 + 833 + 10 +
74 + 5 + 536 + 11 + 74 + 6 + 2157 + 13 + 74 +7 + 631 + 10 =

                                            
72 76

Sure
72 - Cin ve Sure 76 - İnsan

Sonucu Kuran,
666 , ile topladığımızda ;

666 + 7276 = 7942 (19x418)

4:18 ayetinin İnsanlardan ve Cinlerden inkar edenler için olduğunu,
41:8 ayetinin İnsanlardan ve Cinlerden inananlar için olduğunu göreceksiniz.

1974 yılı da gizlidir. Gizli olduğu yer ; 74:52
74:52 ayeti şu gerçeği vurgular ;
İnkar edenlerin her biri Kuran delillerinin kendilerine indirilmesini isterler.
Bunun için bir çok sebepleri vardır ; para, güç, mevki, kıskançlık, gösteriş, kibir.
Halbuki, Mesajı iletecek kişiyi ancak ALLAH seçer.
Yapılması gereken ise ALLAH'ın isteğine, kararına teslim olmaktır.
1974 'de kehanet gerçekleşmiş, gizli kod olan 19 sayısı ortaya çıkmıştır.
74:52'nin sayısal değeri ;
19 43
74:52'de 31 harf bulunur.

1943 + 31  = 1974

D. no :
6             D. toplam : 21

6:21..ALLAH'a karşı yalan uydurup iftira edenden veya O'nun ayetlerini yalanlayandan
daha azıtmış kim olabilir ? Azıtanlar asla kazanamazlar.

Görüldüğü gibi, 2 ayette (
74:24,52) gizlenmiş yıllar (2003, 1974) bulunmaktadır.
74:24 'de 19 harf ve 74:52'de 31 harf vardır.
Harf sayıları
ayet sayılarına götürür : 19 & 31
Besmele dahil , 74:19 ve 74:31 ayetleri....

74:31....Üzerinde 19 vardır.

67. 19 sayısının geçtiği yerdir.
Kuran'ın,
666, üzerinde 19 vardır.
Bu ayetin sayısal değeri ;
1221

74:19.... Çünkü o düşündü ve karar verdi.

İnkar eden kişi, Kuran ve delilleri hakkında önce düşünecek sonra karar verecek.
Elbette ki vereceği karar olumsuz olacak ve bunlar için sihir diyecek (
74:24).

Bu ayetin sayısal değeri -
666
Evet,
74. surenin Besmele dahil 19. ayetinin sayısal değeri ; 666

74:19 ve 74:31 ayetleri bize şu gerçeği gösterir ;
İnkar edenler, Kuran'a, 666 ve onun Delili olan 19'a inanamazlar.

19. ayetin sayısal değerini,
666 ,
31. ayetin sayısal değerini,
1221 ,
Sure no,
74 ve el-muddessir'in sayısal değerini, 775 , toplayalım.

74 + 775 + 666 + 1221 = 2736  (19x144) (684 x 4)

Bir yıl daha gizlenmiştir. Bu, bir Kehanettir. Bekleyip göreceğiz.
O yıl da birbirini izleyen 2 ayette gizlenmiştir. Bu 2 ayet aynı zamanda önemli bir noktaya işaret eder.
O  yıl, inkar edenler için çok zor olacaktır.

Bu 2 ayet ;
74:9  &  74:10

74:9....İşte o gün, zor bir gün olacaktır,
74:10...İnkar edenler için hiç de kolay olmayacaktır.

Ayet toplamları ;
9 + 10 = 19

74:9 ayetinin sayısal değeri ; 1992. Bu ayette 16 harf vardır.
74:10 ayetinin sayısal değeri ; 1991. Bu ayette 17 harf vardır.

Sayısal değerlerini ve harf sayılarını topladığımızda ikisi de aynı sonucu verir.
İşte o yıl......
                               
2008

74:30....Üzerinde 19 vardır.
Bu ayet de o yılı gizlemektedir. Ayetin sayısal değeri ,
1221 ve ayette 12 harf vardır.
Bunları El-Muddessir'in sayısal değeri,
775 , ile toplayalım.

775 + 1221 + 12 2008

Gelecek ALLAH'ındır.
ALLAH'ın izniyle, şahit olacağız. Bekleyip göreceğiz. (
10;20, 10:102, 20:135)

Besmele dahil, Sure
74 , 57 (3x19) ayettir.
Sure
74 'de her 19. harfin sayısal değerini toplayalım.

40, 6, 1, 400, 100, 700, 10, 10, 1, 40, 1, 60, 4, 80, 40, 700, 1, 40, 1,
400, 1, 50, 20, 400, 1, 1, 6, 30, 1, 30, 10, 2, 30, 1, 1, 30, 100, 60,
10, 40, 1, 40, 600, 700, 30, 30, 200, 50, 4, 80, 50, 80, 1, 30

Toplam :                        
53 55

53:55...O zaman, Rabbinin üstünlüklerinden hangisini reddedebilirsin?

Ey inkar eden, bu soruya cevabın ne olacak ?
Bu bir sihir midir yoksa bu, ALLAH 'ın mükemmelliği midir ?

Her hangi bir inkar eden ile Şeytan arasında fark varmıdır ?
Kesinlikle yoktur! Şeytan, inkar edenlerin tanrısıdır.
Hepsi, Cehennemin kardeşleridir.

Kaf tablosunda,
5355. Kaf harfi 38:75 ayetinde yer alır.

38:75...Dedi ki "Ey İblis, Kendi ellerimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir ?
Büyüklendin mi yoksa kendini yüce biri mi sayıyorsun ?"


Şeytan, ALLAH'a karşı geldi, ALLAH'ın Kendi elleriyle yarattığı insana secde etmedi.
Bu, herhangi bir inkar eden için de geçerlidir, ki o ALLAH'a ve Elçisine karşı gelir,
ALLAH'ın Kendi elleriyle yarattığı Kuran'a, 666 , secde etmez.

Bunu, Kuran,
666 , ile toplayalım.

666 + 3875 = 4541 (19 x 239)

2:39...İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise, Ateşliktirler, orada sonsuza kadar kalacaklardır.

Besmele dahil, Sure
74 , 57 ayettir ve bu sure Kuran'da, 666 , 4. inen suredir.
1041 harften oluşur ve Sure 74'ün sayısal değeri,
87378 'dir.

666 + 4 + 74 + 57 + 87378 = 88179 (19x4641)

Sure
74 'ü oluşturan 1041 harfin dijitlerine bakalım.

D. no : 
1903        D.toplam: 3633                 1903 + 3633 =  55 36
 
55:36...O zaman, Rabbinin üstünlüklerinden hangisini reddedebilirsin?


                 
                        Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
                                En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.