Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla
 


Mesaj 2005 , DVD film , Ocak 2005 tarihinde Medya ve ilgili kişilere dağıtılmıştır. Bakın

Vatikan'ın başındaki Papa John Paul II  , 26 Ocak 2005 tarihinde ALLAH'ın Mesajını almıştır.
Papa John Paul II , 26 Ocak 2005 tarihinden
66 gün sonra 2 Nisan 2005 tarihinde ölmüştür.
66 sayısı ALLAH kelimesinin sayısal değeridir.
Günleri dahil ettiğimizde bu sayı
67 olur ve 67 sayısı 19. asal sayıdır,
67. 19 sayısı da 74:30 ayetinde yer alır ve bu ayette 19 sayısının önemi vurgulanır.
Kendisi,
84 yaşında ölmüştür ve Kuran'da 84 defa 19 sayısı geçer.

Sizin Rabbiniz İsa değil yalnız ALLAH'tır ;
ALLAH Birdir

Onun yerine
19 Nisan 2005 tarihinde Şeytanın yeni elçisi Ratzinger Vatikan'ın başına geçmiştir.
ALLAH'ın Rottweiler'ı olarak isimlendirilen bu şahıs bana göre Şeytanın köpeğidir (
7:176).
Bu fanatik kişi fazla yaşamayacaktır çünkü 265. papadır
ve 266. (19x14) papanın çok kısa sürede gelmesi gerekmektedir.
266. papa zamanında Müslüman olmuş samimi Hristiyanlar, Şeytanın dini olan Hristiyanlığı yıkacaktır.
Vatikan son yıllarını yaşamaktadır.

Hiçkimse gerçeğin önünde duramaz.
Hristiyanlar neden Vatikan'ın İsa'nın eşi ve İsa'nın çocuğunun annesi olan
Mary M.'den kurtulmaya çalıştıklarını bugünlerde öğrenmektedir.
Vatikan, 325 M. yılında Nice (İznik - Türkiye) şehrinde İsa'yı putlaştırarak
onu yüce bir varlık olarak gösterme hedefi içinde kurulmuştur.
İşte Şeytan, kendi dini olan Hristiyanlığı böyle kurmuştur.

Vatikan'ın sakladığı her sayfa ve kitabı okumak her Hristiyanın hakkıdır.
ALLAH'ın izniyle, Gerçek üstün gelecek ve yalan yanlış herşey yerlebir olacaktır.


ALLAH'ın adıyla ve ALLAH'ın izniyle,
19 Temmuz (7) 2005 tarihinde bildiriyorum ;
21 Ekim (10) 2006 tarihinde Deprem.


1 Ağustos (8) 2005 tarihinde ALLAH'ın Mesajını (2005) alan Kral Fahd bin abdul aziz
aynı Vatikan'ın başındaki Papa John Paul II gibi 84 yaşında ölmüştür.
 

                                          Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
                                En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.