Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


ALLAH'ın Mesajı
2005 , Ariel Sharon'a iletildikten sonra 4 Ocak (1) 2006 tarihinde beyin kanaması geçirmiştir.
Bu, kendi kişiliğinin bedenini terkederek öldüğü andır. Ancak bedeni hala yaşatılmaktadır.
Böylece,
ALLAH'ın Mesajı 2005'i alan Şeytanın dinlerinin 3 Lideri de bir yıl içinde ölmüştür.
Pope John Paul II (Vatikan), Hristiyanlığın lideri 2 Nisan (4) 2005,
Kral Fahd bin abdul aziz (Mekke), sözde islamın lideri 1 Ağustos (8) 2005,
Ariel Sharon (Kudüs), Yahudiliğin lideri 4 Ocak (1) 2006 tarihlerinde ölmüşlerdir.
Bu, ALLAH
tarafından mükemmel bir işarettir. Herşeyi planlayan ve yapan ALLAH'a şükürler olsun.

Aslında onlar karanlık içindeydiler çünkü ALLAH'ın delillerini inkar etmişlerdi.
Yaşarken karanlık içindeydiler ve şuanda da karanlık içindeler çünkü artık ölüdürler.

3 + 2 + 4 + 2005 + 1 + 8 + 2005 + 4 + 1 + 2006 = 6039

6:39
Delillerimizi yalanlayanlar tamamen karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir.


Hepsi de şuanda acı bir azap içindedir.


2,4 + 2005 + 1,8 + 2005 + 4,1 + 2006
= 6099 (19x321)

3:21
ALLAH'ın ayetlerini inkar edenlere........acı bir azabı müjdele.


Hepsi de aynı şeye inanmışlardı ; Ateş onlara sadece birkaç gün dokunacaktı.
Bu, kendi dinlerinde şeytani bir öğretidir.


3 + 4,2 + 2005 + 8,1 + 2005 + 1,4 + 2006 = 6156 (19x324)

3:24

Bu onların, 'Birkaç gün dışında, Ateş bize dokunmayacak.' demelerinden dolayıdır.
Böyle kendi uydurmaları yüzünden, kendi dinlerinde aldatıldılar.


Hepsi de pagan idi, putperestti.
Muhammed'i, İsa'yı, Nebileri, iyi ve doğru kişileri ve diğer insanları putlaştırmışlardı.
Hepsi de ALLAH'ın Bir olduğuna ve yalnız ALLAH inancına karşıydılar.

3
+
2,4,2005 + 1,8,2005 + 4,1,2006 = 836019 (19x44001)


Kuran'da sayısal değeri 836 olan ve 19 harften oluşan sadece bir ayet vardır ; 1:5

1:5
Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım dileriz.

Yardım dileyeceğiniz ve kulluk edeceğiniz ALLAH Birdir.

                                                                         Mucize


ALLAH'ın adıyla ve ALLAH'ın izniyle, 20 Ekim (10) 2006 tarihinde
Marmara denizinde İstanbul'un karşı tarafında bulunan Balıkesir'de Rihter ölçeğine göre 5.2 şiddetinde
Deprem meydana geldi.
Depremin olduğu saat,
21:15.

Deprem için 20-21.10.2006 yerine 21.10.2006 yazmam tamamen ALLAH'ın planı dahilinde gerçekleşmiştir.
Bu elbette, ALLAH tarafından bir imtahandır. Bunun sebebini adım adım açıklıyorum.

22:1 ayeti Depremin Saatinin ne kadar korkunç olduğunu vurgular.
Bu ayette, Arapça
"
Zelzele" kelimesi geçer. Kuran'da, 666 , bu ayetin sayısal değeri ; 2567

666 + 221 + 2567 + 21 + 10 + 2006 = 5491 (19x289)

İşte bu noktada, 19 Temmuz (7) 2005 tarihinde sitede Deprem kehaneti olan 21.10.2006 tarihini açıkladım.

Ancak 20 Ekim (10) 2006 tarihinde Deprem olduğunda bir noktayı kaçırdığımı farkettim.
Elbette bu,
ALLAH'ın planı dahilinde ve O'nun isteğiyle olmuştur.

54 sayısı Ay suresine işaret eder, bu da Hicri takvimi gösterir.
91 sayısı Güneş suresine işaret eder, bu da Miladi takvimi gösterir.
289 sayısı da Hicri takvime göre gün (28) ve ay (9)'ı vermekte,
bu da
Miladi takvimin gün
(21) ve ay (10)'ına denk gelmektedir.
Sonuç olarak, Depremin günü
Hicri takvime göre
28.9.1427 olmaktadır.

İslami gün Güneşin batışıyla başlar.
Böylece,
28.9.1427 günü 20.10.2006 tarihinde güneşin batışıyla başlayıp 21.10.2006 tarihine kadar sarkmaktadır.
Kısacası,
28.9.1427 günü 20-21.10.2006 'dır.

Kuran'da şahit olduğum sayı ;
468 21102006 666

468 + 28 + 9 + 1427 + 20 + 21 + 10 + 2006 + 666 = 4655 (19x245)

245
, Kutsal Ruh olan Cebrail 'in sayısal değeridir.
ALLAH'ın izniyle bildirdiğim
Kaf tablosunu hatırlayın.
3:13 ayeti, "ALLAH istediğini yardımıyla destekler." demektedir.
Bu ayette, Sure toplamı,
468, ALLAH'ın Elçisinin ismi Bahattin'in sayısal değeri,
Kaf harfi toplamı,
570, ALLAH'ın Elçisi Bahattin Uzunkaya 'nın sayısal değeri,
ve ALLAH kelimesinin toplamı, 245, Kutsal Ruh Cebrail'in sayısal değeridir.
ALLAH ve O'nun izniyle, Kutsal Ruh Cebrail benimle birliktedir (66:4).
O yüzden bu bir Vahiy idi ve bu vahiy sonucu Kehanet gerçekleşmiştir.

666 + 221 + 28 + 9 + 1427 + 20 + 21 + 10 + 2006 = 4408 (19x232)

44:8....
O'ndan başka tanrı yoktur.
Yaşamı ve ölümü kontrol eder. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş Atalarınızın da Rabbidir.


Sonuç olarak,
ALLAH'ın izniyle,
Bahattin Uzunkaya, 570 , olarak bulunduğum Deprem Kehaneti
Hicri takvime göre 28.9.1427 ve Miladi takvime göre 20.10.2006 tarihinde gerçekleşmiştir.

666 + 221 + 2567 + 28 + 9 + 1427 + 20 +10 + 2006 + 570 = 7524 (684x11) (66x114) (19x396)

Bu Kehanet, 114 sureli ALLAH'ın Kitabı Kuran'ı Kerim'de (684) yer almaktadır.
39:6
ayeti şu gerçeği vurgular. ALLAH , Yaratandır. O'ndan başka tanrı yoktur.

666 + 22 + 1 + 2567 + 28 + 9 + 1427 + 20 +10 + 2006 + 570 = 7326 (666x11) (66x111) (1221x6)

Kehanetin yer aldığı Kuran, 666 , ALLAH'ı yüceltmektedir.
Namazda ise günde
111 defa ALLAH'ı yüceltiriz.
1221
, 74:30 ayetinin sayısal değeridir. Bu Kehanette ALLAH'ın imzası bulunmaktadır.

22:1
ayeti 39 harften oluşur.

221 + 2567 + 39 + 28 + 9 + 1427 + 20 +10 + 2006 + 570 = 6897 (19x363)

36:3
ayeti de şu gerçeği gösterir. Bahattin Uzunkaya, 570 , ALLAH'ın Elçisidir.


Depremin Saati ; 21:15
Kuran'da 21:15 ayetinin sayısal değeri ; 2567
Hem 22:1 ayetinin hem de 21:15 ayetinin sayısal değeri aynıdır ; 2567
Besmele hariç, 22:1 ve 21:15 ayetleri arasında 99 ayet vardır. Sure 99 , Deprem suresidir.
Besmele dahil,
22:1 ve 21:15 ayetleri arasında 100 ayet vardır. 100 , Kaf harfinin sayısal değeridir.
Kuran'daki
, 666 , Kaf tablosuna göre, 22:1 ve 21:15 ayetleri arasındaki 60 ayet içinde 91 defa Kaf harfi geçer.

666 + 91 + 60 = 817 (19x43)

8:17...
ALLAH , herşeyi Yapandır.


Övülmeye layık olan ALLAH'tıır.
Depremin Saati (tarihi) ile ilgili ilim yalnız ALLAH'ın yanındadır
(33:63, 67:26).
ALLAH da bu gelecek ile ilgili olayı, Depremin Saatini (tarihini) Kendi Elçisine bildirmiştir (3:179, 72:26-27).
Ben de Kuran ile uyardım (14:44). Bu uyarıyı da Vahiye göre yaptım (38:70, 46:9).
Bu, ALLAH'ın Kendi Elçisine verdiği bir Mucizedir (13:38, 40:78).
Bütün Mucizeler yalnız ALLAH'tan gelir. Ben sadece bir Elçi, bir Uyarıcıyım (29:50).

Ey inkar edenler, ikiyüzlüler, ALLAH'ın düşmanları, benim düşmanlarım,
ALLAH,
Mucizeyi ancak gerçeğe ulaşmak isteyen insanlara gösterir
(2:118).
Elbette bu Mucizeden sonra da hala inkar edenler olacaktır (6:34-35, 109, 111).
Çünkü tüm delillerin, Mucizenin ve uyarıların inanmayan topluma asla bir faydası dokunmaz.
ALLAH'ın laneti sizlerin üzerine olsun. ALLAH, sahip olduğunuz herşeyi elinizden alacaktır
ve inkar eden biri olarak ölüp Cehenneme gideceksiniz.
Sizin hakettiğiniz ceza budur
(2:89,161, 3:87).

Ey
İnananlar, kardeşlerim,
ALLAH , İnananlarla birliktedir, onlara yaptıklarının mükafatını verecektir.
İnananlar ALLAH'ın askerleridir.
Sabrederek, görevlerinizi yerine getirerek,
inancınızla barış içinde yaşadığınız sürece
ALLAH'ın Krallığını hakedeceksiniz.
Kendi
Elçisini ve İnananları destekleyen Rabbim ALLAH'a övgüler olsun, şükürler olsun
(37:171-173, 58:21).
 

                                          Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
                                En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.