Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


Mesaj - DVD , 19 Ocak (1) 2007 tarihinde aşağıdakilere dağıtılmıştır ;

Ahmed N. Sezer -
T.C. 10. Cumhurbaşkanı
AKP - Tayyip Erdo
ğan
CHP - Deniz Baykal
MHP - Devlet Bah
çeli
DYP - Mehmet A
ğar
ANAP - Erkan Mumcu
Ali Bardako
ğlu - Diyanet işleri Başkanı
Ya
şar Büyükanıt - Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı
H
ürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Milliyet gazetelerinin en iyi yazarlarına

                                                                                 
KAOS

Mesaj ,
19 Ocak 2007 tarihinde iletildikten sonra
28 Nisan 2007 tarihinde, TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ile Putperest parti AKP arasında Kaos meydana geldi.
29 Nisan 2007
- Milyonlarca Türk İstanbul'daki mitingde Putperest parti AKP'yi protesto ederek
TSK'ya destek verdi.

Yükleyin : 
Resimler

Yükleyin :  Video

28 Ağustos 2007 - AKP inatla Abdullah Gül'ü 11.Cumhurbaşkanı olarak seçti.
Bu, M.K.Atatürk'ün kurduğu Laiklik rejiminin sonudur.
Artık herşey Putperestlerin, Kafirlerin elindedir.
Bu toplumun hakettiği de budur. ALLAH'ın Elçisi olarak 2000 senesinden beri yeterince uyardım.
ALLAH'ın Elçisine inanmalıydınız.


19 Eylül 2007 - Mesaj - DVD , T.C. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletilmiştir.
Mesaj - DVD ayrıca İran 6. Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad'a da iletilmiştir.
İran, sözde islam dininin Şii mezhebinin merkezidir.

                                                                        Son

ALLAH, Kendi imzası olan
19 sayısını M.K.Atatürk'ün hayatında göstermiş ve kendisini desteklemiştir,
bunun sebebi, putperest, kafir ve ikiyüzlülere karşı ALLAH yolunda mücadele etmesidir.

Bu, ALLAH tarafından bir işarettir
(41:53).
Türkiye Cumhuriyeti, Laik Devlet olarak, 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş
ve
84 sene yaşayabilmiştir.
Kuran'da, 19 sayısı 84 defa geçer.
Bu, Laik Devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin sonudur
(7:34).
Putperestler, Kafirler ülkeyi ellerine geçirmişlerdir. Bu, Putperest Devletin başlangıcıdır.
Terör, ülke için en önemli tehlike haline gelmiştir (
3:151).
Bu toplumun bu kadar sıkıntı çekmesi, ALLAH'ın Mesajını ve Elçisini inkar ettikleri içindir.

Yükleyin :
Video - Son

 

                                          Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
                                En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.