Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


ALLAH'ın adıyla ve ALLAH'ın izniyle, 2279 yılı, Kehanet Günü'nün yılıdır.

54:1 ayeti şu gerçeği vurgular, Saat yaklaştı ve Ay yarıldı.
Saat, Ay'ın Sonu olan saattir.
Dünya'nın Sonundan, 2280, hemen 1 yıl öncesi 2279 yılı, Ay'ın yarılacağı yıldır.

Şüphesiz, Biz sana Yedi çifti ve büyük Kuran’ı verdik (15:87).

Yedi Çift (7 x 2 = 14), Kuran'daki 14 Şifreli harflerdir.
Kuran'daki
14 farklı Şifreli harflerin sayısal değerlerini toplayalım.

14 farklı Şifre Sayısal Değer
Kaf 100
Nun 50
Sad 90
Ha.Mim 48
Ya.Sin 70
Ta.He 14
Ta.Sin 69
Elif.Lam.Mim 71
Elif.Lam.Ra 231
Ta.Sin.Mim 109
Ayn.Sin.Kaf 230
Elif.Lam.Mim.Sad 161
Elif.Lam.Mim.Ra 271
Kef.He.Ya.Ayn.Sad 195
1709


1709 , Ay (Kameri/Hicri) yılı olarak Ay'ın Son yılıdır (9:36).

54:1 - Saat yaklaştı ve Ay yarıldı.
Bu ayet
2 boyutlu anlam taşımaktadır.
İlk boyutu,
1969 senesinde Ay yarıldı.
Bu Kehanet, Temmuz (
7) 1969 senesinde gerçekleşti.
Kameri/Hicri olarak Jumada1 (
5) 1389 H. yılıdır.

Ay'ın yarılması ve 19 kodu arasında sıkı bir bağlantı vardır.
Ay'ın yarılması Sure 54 ve 19 sayısı Sure 74'de anlatılmıştır.
Sure
54 ve 74 arasında 19 sure bulunur.

Hicri takvime göre Ay'ın yarıldığı ay ve yılı toplayalım ;

5 + 1389 = 1394

1394 H. yıl, 1974 M. yıldır. Bu da 19 Mucizesinin keşfedildiği yıldır.

Ay (kamer) ve Güneş (şems) birlikte Kuran'da 19 defa geçerler.
19. Ay (el kamer) kelimesi 54:1 ayetindedir.
54:1 ayeti, Kuran'da 4845. ayet ve Kuran'ın sonundan Besmele hariç 1389. ayettir.

6234 - 4845 = 1389

1389 yılı, Ay'ın yarılmasının Hicri yılıdır (54:1).
19 kodu'nun bahsedildiği Sure 74'de aynı zamanda Ay (el kamer) kelimesi de yer alır (74:32).
54:1 ayetinde 3 Kaf, 100 harfi ve 74:32 ayetinde 1 Kaf, 100 harfi geçer.
Ay (el kamer) kelimesinin geçtiği bu 2 ayette 4 Kaf, 100 harfi geçmiş olur.
Ay (
el kamer) kelimesinin sayısal değeri, 371.
Bunları Kuran,
666 ile toplayalım.

666 + 54,1 + 74,32 + 4,100 + 371 = 13110 (19x69x10)

1969 M. yılı verir.

Kuran'da
Ay (Kamer) kelimesi 27 defa geçer.
25:61 ayetinde bir Ay olarak bahseder ve Dünyamız da böyle bir Ay'a sahiptir.
Ay'ın dolanma süresi
27 gündür.


No    Sure         Ayet
----    ------         -------
1            6            77
2            6            96
3            7            54
4           10           5
5           12           4
6           13           2
7           14          33
8           16          12
9           21          33
10         22          18
11         25          61
12         29          61
13         31          29
14         35          13
15         36          39
16         36          40
17         39           5
18         41          37
19         41          37
20         54           1
21         55           5
22         71          16
23         74          32
24         75           8
25         75           9
26         84          18
27         91           2

Sure toplam  : 1019
Ayet toplam : 747
Kuran, 666 ile toplayalım.

666 + 1019 + 747 = 2432 (19x128)

Tekrarlar hariç Sure toplamı, 861 ve Ayet toplamı, 710 olur.
Bu ayetlerde, Ay (Kamer) kelimesi geçer ve 'kamer' kelimesinin sayısal değeri, 340.

861 + 710 + 340 + 27 = 1938 (19x102)

Bu ayetlerde, Ay (el kamer), 371 kelimesi geçer ve uydumuz Ay'a işaret eder.

861 + 710 + 371 + 27 = 1969

Uydumuz Ay'ın yarıldığı 1969 M. yılı verir.

Yukarıdaki tabloda, sure ve ayet sayılarını çarpalım.
41:37 ayetinde 2 defa geçer ; no 18 ve no 19
19, 'vahida', Bir - 1 kelimesinin sayısal değeridir.
No 19'un çarpımında Sure 41 yerine 1 koyalım.

No    Sure         Ayet     
Çarpım
----    ------         -------    -----------
1            6            77           462
2            6            96           576
3            7            54           378
4           10           5               50
5          
12           4               48
6           13           2               26
7           14          33            462
8           16          12            192
9           21          33            693
10         22          18            396
11         25          61          1525
12         29          61          1769
13         31          29            899
14         35          13            455
15         36          39          1404
16         36          40          1440
17         39           5             195
18         41          37          1517
19         (1)         37              37
20         54           1               54
21         55           5             275
22         71          16          1136  
23         74          32          2368
24         75           8             600
25         75           9             675
26         84          18          1512
27         91           2             182

Toplam :                          19326

Toplamı, Ay (el kamer) kelimesinin sayısal değeri, 371 ile toplayalım.

19326 + 371 = 1969 7

Ay'ın yarılmasının ay ve yılını verir ; Temmuz (7) 1969


Apollo
11, 1. Ay'a iniş programı 16 Temmuz 1969 günü start verildi,
ekipte
Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Allen Collins vardı.
Hepsi de 1930 yılında doğmuştu.
Hedef, 19 harften oluşan
Mare Tranquillitatis idi.

54:1 ayetinde 7 çift harfler kulanılmıştır ;
Elif(1),Ra(200),Sin(60),Ayn(70),Kaf(100),Lam(30),Mim(40),Nun(50),He(5)
Bu harflerin toplamı, 556.

54 + 1 + 556 = 6 11

Apollo - 6 harf ; Apollo 11

6 + 11 = 17


54:1 ayetinde 7 çift olan 17 harf geçer.
54:1 ayetinde 7 çift olmayan 5 harf bulunur.
Ay'a inen Ay modulünün ismi, Eagle - 5 harf.
Ay (el kamer) kelimesi de 5 harftir ve sayısal değeri, 371.
3 + 7 + 1 = 11
Apollo 11 ve onun Ay modulü Eagle - 5 harf.

Eagle, 5 harf ve He harfinin sayısal değeri, 5 ve bu sayı Asal sayıdır.
Sure 54'de 67 He, 5 harfi geçer.
67, 19. Asal sayıdır. 67. 19 sayısı Kuran'da 74:30 ayetindedir.
54. surede, 19. He harfi 54:15 ayetindedir ;
 54 + 15 = 69
1969 M. yılı verir.

54:15 ayetinin sayısal değeri, 1302 ve 23 harftir ;
54 + 15 + 1302 + 23 = 1394
1394 H. yılı verir ve 1974. M. yıldır.
19 Mucizesinin keşfedildiği yıldır.
Ay'ın yarılması ile 19 kodu arasındaki sıkı bağlantıyı tekrar görmekteyiz.

54:1 ve 74:32 ayetleri arasındaki bağlantı ise ;
54:1 ayetinde 17 şifreli harf vardır ve bu harflerin toplam sayısal değeri, 990.
74:32 ayetinde 8 şifreli harf vardır ve bu harflerin toplam sayısal değeri, 422.
Bunları, bu ayetlerde geçen Ay (el kamer) kelimesinin sayısal değeri, 371 ile toplayalım.

54 + 1 + 17 + 990 + 74 + 32 + 8 + 422 + 371 = 1969

1969 M. yılı verir.


54:1 ayetinde 5 şifresiz harf vardır ve bu harflerin toplam sayısal değeri, 1108.
74:32 ayetinde 1 şifresiz harf vardır ve bu harfin sayısal değeri, 6.

Kuran, 666 ve Ay (el kamer) kelimesinin sayısal değeri, 371 ile toplayalım.

666 + 54 + 1 + 5 + 1108 + 74 + 32 + 1 + 6 + 371 = 2318 (19x122)

23:18 ayeti Ay'ın Gelgit olayından (Med Cezir) bahseder.
Ay'ın çekim gücü Dünya üzerinde kuvvetli gelgit olaylarına sebep olur, özellikle Yeni Ay ve Dolunayda.
23:18 ayetinde 54 harf bulunur ve Sure 54 - Ay.

54:1 ayetinde 7 çift olmayan 5 harf geçer ve sayısal değeri, 1108.

54 + 1 + 1108 = 1163

Apollo 11 ; Apollo - 6 harf ; Apollo 11, 3 parçadan oluşmuştur.
Apollo 11 ; Columbia (Komuta modulü) ve Eagle (Ay modulü).
Apollo 6 harf, Columbia 8 harf, Eagle 5 harf ;
6 + 8 + 5 = 19
Bunları 11 sayısı ile toplayalım ;
19 + 11 = 30

Neil Armstrong Ay'a 20 Temmuz 1969 günü ayak basmıştır ;
20 7 1969 (19x109051)

666 + 54 + 1 + 20 + 7 + 1969 = 2717 (19x143)

22 kg kaya parçaları toplanmış ve Dünya'ya getirilmiştir.
54:1 ayeti 22 harften oluşur.

Apollo 11 programı 8 gün sürmüştür :
11 + 8 = 19

Sure 54, 7 çift olan 1084 harften oluşur ;
1084 (271 x 4)
271, bu Kehaneti gerçekleştiren Amerika'nın sayısal değeridir.

54. surenin sayısal değeri,
119214 (666x179)


17:9....Bu Kuran en doğru yola iletir ve doğru yolda giden inananlara büyük bir mükafat olduğu müjdesini verir.


The Moon Split (Ay Yarılması).1969....İzleyinALLAH'ın izniyle,
54:1 ayetinin 2. boyutlu anlamını açıklıyorum.
54:1 -
Saat yaklaştı ve Ay yarıldı.
Saat, Ay'ın Sonu olan saattir.
Dünya'nın Sonundan,
2280, hemen 1 yıl öncesi 2279 yılı (1709 H.), Ay'ın yarılacağı yıldır.
309 sayısının Ay'ın Sonu ile ilişkisi bulunur (18:21) ve 18:25 ayetinde 300 + 9 olarak anlatılır.
1969 yılı Ay'ın yarıldığı yıldır.

1969 + 300 + 9 = 2278

2278 yılı Ay'ın Son yılıdır ve Ay 2279 yılında yarılacaktır.


2279
yılı, Ay'ın yarılacağı yıldır.
2279 yılı, Güneş ve Ay'ın birbirine çarpacağı yıldır.
2279 yılı, Ay'ın Sonu olan yıldır.
2279 yılı, Güneş'in Sonu olan yıldır.


 

                                                  Kehanet Günü - 24.9.2279


2279 yılında 2 (Çift) Ay tutulması gerçekleşecek,
28.1.2279 ve 24.7.2279.

1. ses estirilir.
ALLAH'ın yarattığı en güzel sesli Melek Yüksek Göklerden ALLAH'ın emriyle sesi gönderir.
Ses dalgaları Yıldızların ve Gezegenlerin yörüngelerini etkileyerek yörüngelerinden çıkartır.
Göklerde ve Yerde ALLAH'ın tüm yarattıkları dehşete düşer.
Yüksek Göklerden Dünya'ya kadar sırayla Yıldızlar, Gezegenler, uzaydaki gökcisimleri
yörüngelerinden çıkarak birbirine çarpar.
Dünya'daki insanlar milyarlarca ışık yılı ötedeki Göklerde meydana gelen bu Olaydan habersizdir.
Ancak Dünya'daki İnsanlar bu sesi duyacaklar. Dünya'daki tüm yaratıklar için Üreme duracak.
Özellikle vahşi hayvanlar, örneğin Aslanlar, Zebralar ve Filler tekbir noktaya doğru koşacaklar.
Ses dalgaları sonunda en alttaki, 7. Gökte bulunan Galaksimize, Güneş sistemimize ulaşacak,
Güneş ve Ay birbirine çarpacak.
İnsanlar bu Kehanete şahit olduklarında kaçmaya çalışacaklar ancak kaçacak bir yer olmayacak.
Çarpışmadan sonra Ay yarılacak ve Ay'ın parçaları üst üste binmiş bulutlar gibi Dünya'ya düşecek.
Ay sonunda kavisli kılıç gibi olacak. Düşen ateş topları yeryüzünde kara ve denizi vuracak.
Dünya, yörüngesinden çıkacak.
Dünya dönüşü yavaşlayacak ve duracak, bir taraf sürekli Gece, diğer taraf sürekli Gündüz olacak.
Dünya göğü parçalanıp yok olacak, Dünya'nın manyetik alanı ortadan kalkacak,
Depremler ve Volkanlar sürekli meydana gelecek. Gökyüzü çok net olup gül gibi kızıllaşacak.
Düşen gök cisimleri Dünya'yı vuracak.

The Moon Split (Ay Yarılması). The Omen Day (Kehanet Günü).2279.....İzleyin


                                                  Kehanet Günü - 6.10.2279


İbrahim, eşi ve oğlu İsmail'i Bekke vadisine yerleştirdi.
ALLAH, Son kitabı Kuran'ı İsmail soyuna indirdi.
Kuran, 666 , 610 yılında Mekke'de Kureyş kabilesindeki Muhammed aracılığı ile indirildi.
610, Kureyş ile başladı ve Kureyş ile sona erecek.
24.9.2279 tarihinden 12 gün sonra, 6.10.2279 günü Düşen parçalar Mekke'yi yok edecek.


Destroy Mecca (Mekke'nin yokoluşu). The Omen Day (Kehanet Günü).2279.....İzleyinÖvülmeye layık olan yalnız ALLAH'tır, Tek Güç ve Yaratan'dır.


Recorded
:19.5.2010