Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


ALLAH'ın adıyla ve ALLAH'ın izniyle,
2280
yılı, ALLAH'ın Dünya'yı Sona erdireceği yıldır (
(
18:7, 8 ; 69:13 - 16).

Dünya'nın sonu, İnsanlar ve Cinler için imtahanın sonudur.
54:1 ayeti şu gerçeği vurgular, Saat yaklaştı ve Ay yarıldı.
Ay,
2279 yılında yarıldı.
Saat, Dünya'nın Sonu olan saattir artık ve o yıl 2280 yılıdır.

ALLAH,
Dünya'nın Sonu olan Saatin gerçekleşmeden önce
ALLAH tarafından açıklanacağı bildirilmiştir
(7:187, 20:15, 31:34, 33:63).

Ay ve Güneş, 2279 yılında sona ermiştir.
Dünya da bu yıl, 2280 (19x120)'de sona erecektir.
Kehanet Günü, 24.9.2279 tarihinden itibaren insanlık 285 (19x15) gün bu azabı yaşayacaktır.


                                              Dünya'nın Sonu - 6.7.2280


Dünya, 285 gün acı çekmiş ve ALLAH, Dünya'daki Şeytanları cezalandırmıştır.
Bugün, 6.7.2280 günü, ALLAH, Dünya'yı Sona erdirecektir.
Bugün, İnsan Türünün Sonu olacaktır.
Bugün, 7. Günün Son Günüdür ve ALLAH, 8. Günü yaratacaktır.
7. Gün böylece Big bang ile başlayan Kainatın 18,250,000,000 yılında sona erecektir.
7. Gün sona erer ve 8. Gün başlar.
ALLAH,
8. Gün, 8. Evren (Gök) olan Cehennem'i yaratacaktır.
ALLAH, 8. Gün, Din Gününde Dünya'yı yenisiyle değiştirerek yaratacaktır.
ALLAH, 8. Gün, Diriliş gününde, İnsanları yeni Dünya üzerinde yeniden yaratacaktır.

The End of the World (Dünya'nın Sonu).2280....Yükleyin


Övülmeye layık olan yalnız ALLAH'tır, Tek Güç ve Yaratan'dır.


Recorded:19.5.2010