Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla

ALLAH, birşeyin olmasını isterse ona "Ol" der ve o olur (2:117, 3:47, 6:73, 16:40, 19:35).
Örneğin, ALLAH , bir Su molekülü (H2O) yaratmak istediğinde 2 Hidrojen atomu ile 1 Oksijen atomu biraraya gelir.
Eğer 1 Oksijen atomu daha buna katılırsa ne olur ?
İşte o zaman, güçlü bir okside özelliğine sahip Hidrojen Peroksit (H2O2) oluşur.
Su (H2O) ile Yaşam mümkündür ancak Hidrojen Peroksit (H2O2) ile Yaşam mümkün Değildir.
Oksijen (O2) ile soluk alır yaşarsın ancak Ozon (O3) ile soluyamaz ve ölürsün, bu kadar basittir.
Her bir Sayı veya bir Dijitin ALLAH'ın Yaratılışında ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz.
Aynı zamanda, Varolmanın ve Yokolmanın  ALLAH'ın elinde olduğunu
ve ALLAH  için ne kadar kolay olduğunu da algılayabilmekteyiz.

8 ve 7 sayıları Kuran'da önemli yer tutar.
8 (Sekiz) sayısının yalın, sade bir şekilde bulunduğu ayet ; 69:17
"Melekler onun çevresinde olacaklar ve Rabbinin Arş'ı işte o gün, Sekizi de içine almış olacaktır."

8. asal sayı 19 sayısı 74:30 ayetine yerleşmiştir. Bu ayette 19 sayısı yalın, sade bir şekilde yer alır.

74 + 30 + 69 + 17 = 190  (19x10)

Şu anda Kainatta, ALLAH'ın yaratmış olduğu
7 gök (evren) bulunmaktadır ve biz en dipteki 7. gökteyiz.
Kıyamet gününde, ALLAH,
8. gök (evren) olan Cehennemi yaratacak ve bu göğün de 7 kapısı veya katmanı olacaktır.
8. gök olan Cehennemin yaratılışından sonra ALLAH'ın Arşı böylece 8 göğü de içine almış olacaktır.
8 göğün ötesinde, En yüksekte olan ALLAH'ın Kendi yeri (9) bulunmaktadır.
Başlangıçtan (
1) Son'a (9), En diptekinden En Yükseğine, Mikro'dan Makro'ya,
herşey ALLAH tarafından yaratılmıştır ve O, Birdir.

87. sure "En Yüksekte" veya Arapçası "El Ala" 19 ayettir.
"El Ala" 'nın sayısal değeri ise
142 'dir.
Kuran'da ALLAH kelimesinin geçiş sayısı ;
2698 (19x142)

Bakınız Tablo.
Kuran'da,
666, 8 sayısı 5 defa geçer.

6:143 ....... 8 çift
28:27 ....... 8 hac zamanı
39:6 ......... 8 çift
69: 7 ........ 8 gün
69:17 ....... 8

666 + 5 + 6143 + 2827 + 396 + 697 + 6917 = 17651  (19x929)

Sure ve ayetlerini topladığımızda ;

6 + 143 + 28 + 27 + 39 + 6 + 69 + 7 + 17 = 342 (19x18)

8 sayısının geçtiği surelere bakalım. 8 sayısı içeren 20 sure bulunmaktadır ;
8
,18,28,38,48,58,68,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98,108

Sure - ayetleri toplayalım ;

8 75 + 18 110 +.......................108 3 = 137940  (
19x7260)

Bu surelerde Besmele dahil
800 (8x100) ayet bulunur.
Kuran'da,
666 , bu ayetlerde 244 ALLAH, 66 , kelimesi geçer.

666 + 800 + 244 = 1710 (19x90)

Kuran'da,
666 , bu ayetlerde 683 Kaf harfi geçer.

683 + 666 = 1349 (19x71)

Ha harfinin sayısal değeri, 8.
Bu ayetlerde
475 (19x25) Ha harfi geçer.
Kaf harfinin sayısal değeri, 100 ve Ha harfinin sayısal değeri, 8 ; 100 + 8 = 108
Kuran'da,
666 , 108, 'hak', Gerçek kelimesinin sayısal değeridir.

666 + 683 + 475 = 1824 (19x8x12)

666 + 244 + 66 + 475 + 8 + 683 + 100 = 2242 (19x118)

8 sayısının geçtiği ayet numarasına bakalım. Ayet numarasında 8 içeren 22 sure bulunmaktadır.
2,16,19,22,23,28,36,37,38,40,43,47,49,55,64,71,72,94,95,98,99,102

Bu surelerde Besmele dahil
1593 ayet bulunur.
Kuran'da,
666 , bu ayetlerde
683 ALLAH kelimesi geçer.

683 + 666 = 1349 (19x71)

Bu ayetlerde, 1070 Ha harfi, 1708 Kaf harfi geçer.

1593 + 683 + 1070 + 1708 = 5054 (19x19x14)


Ayet numarası
8x....olan ayetlere bakalım.
Bu şekilde
18 (6+6+6) sure bulunur.

Sure            Ayet                             
--------        -----------                          
3              200 (8x25)                           
4              176 (8x22)                           
5              120 (8x15)                             
16            128 (8x8x2)                            
21            112 (8x7x2)                           
24              64 (8x8)                               
28              88 (8x11)                             
38              88 (8x11)                             
56              96 (8x12)                             
59              24 (8x3)                                 
74              56 (8x7)                               
75              40 (8x5)                                 
78              40 (8x5)                                 
94                8 (8x1)                                   
95                8 (8x1)                                   
98                8 (8x1)                                   
99                8 (8x1)                                   
102              8 (8x1)                                   
-------          -------------                      
969                1272                                 

K
uran, 666, sure ve ayet toplamını toplayalım ;

666 + 969 + 1272 = 2907 (19x153)

Kuran'da, 666, bu surelerde besmele hariç 1272 ayet bulunur.

666 + 1272 = 1938 (19x102)

Kuran'da, 666, 1272 ayette, 821 ALLAH, 66 , kelimesi,
1507 Kaf, 100 harfi, 1013 Ha, 8 harfi geçer.

666 + 1272821 + 66 + 1507 + 100 + 1013 + 8 = 5453 (19x287)

Ayet numarası
3 dijit olan, ilk ve son dijit toplamı 8 olan ayetlere bakalım.
Bu şekilde
3 sure bulunur, örneğin ; 2:286
286 sayısı 3 dijittir, ilk (2) ve son dijit (6) toplamı ;
8

Sure        Ayet       
--------    -----------   
2               286                 
7               206                
9               127                   
--------    -----------
18            619                 

Kuran,
666, ile sure sayılarını toplayalım.

666 + 2 + 7 + 9 = 684  (19x36)

18 sayısı ; 6 + 6 + 6 ve 6:19 ayeti Kuran'ı, 666, işaret eder.
684
, el Kuran el Kerim'in sayısal değeridir.
619 ayette, 627 Ha, 8 harfi geçer.

619 + 627 + 8 = 1254 (66x19)

ALLAH, 66  B
irdir, 'Vahida', 19

Kuran,
666, sure - ayet sayılarını toplayalım.

666 + 2 286 + 7 206 + 9 127 = 19285  (19x1015) 

Bu surelerde besmele dahil 621 ayet bulunur,
bu ayetlerde
513 (19x27) ALLAH kelimesi, 1123 Kaf harfi, 631 Ha harfi geçer.

621513 + 1123 + 631 = 2888 (19x19x8)

Sure ve ayet sayılarının dijit toplamı
8 olan 16 (8x2) sure bulunmaktadır.

Sure        Ayet          Ayet no toplam
--------    -----------    --------------------------
1                   7                      28
5               120                   7260
11             123                   7626
28               88                   3916
29               69                   2415
32               30                     465
35               45                   1035
40               85                   3655
56               96                   4656
58               22                     253
76               31                     496
79               46                   1081
85               22                     253
99                 8                       36
111               5                       15
112               4                       10
-------    -------------    -------------------------
857           801                   33200
                                        (
8x4150)

Bu surelerde Besmele hariç 800 (8x100) ayet bulunur.
Kuran'da,
666, bu ayetlerde, 396 (66x6) ALLAH, 66 , kelimesi,
971 Kaf, 100 harfi, 605 Ha, 8 harfi geçer.

666 + 396 + 66 + 971 + 100 + 605 + 8 = 2812 (19x148)


7 (Yedi) sayısının yalın, sade bir şekilde bulunduğu ayet ;  18:22
"....Dediler ki, 'Yedi' ve sekizincileri köpekleriydi...."

K
uran'da, 666 ,
19 sayısı da 74:30 ayetinde yalın, sade bir şekilde yer alır.

666 + 1822 + 7430 = 9918 (19x522)
 
Kuran'da,
666,
7
sayısı farklı formlarda 19 defa,
yalın, sade bir şekilde
1 defa geçmektedir.

2:29.......... 7 gök
2:196 ....... 7 oruç (gün)
2:261 ........7 başak
12:43 ........7 inek/başak
12:46 ....... 7 inek/başak
12:47.........7 yıl
12:48.........7 yıl
15:44.........7 kapı (kat,tabaka)
15:87.........7 çift
17:44.........7 gök
18:22.........7
23:17.........7 kat (gök)
23:86.........7 gök
31:27.........7 okyanus
41:12.........7 gök
65:12.........7 gök
67:3...........7 gök
69:7...........7 gece
71:15.........7 gök
78:12.........7 sağlam (gök)

7 , arapça 'Seba' kelimesi 4 harftir (15:87, 78:12) ; Sin (60), Be (2), Ayn (70), Elif (1)

60 + 2 + 70 + 1 = 133 (
19x7)

7 sayısı toplam 20 defa geçer.
Sure toplamı ,
587  ve ayet toplamı , 1058 'dir ; 587 + 1058 = 1645 (7x235)

587 + 1058 + 20 + 7 = 1672  (19x88)

666 + 587 + 1058 + 7= 2318  (19x122)

Yedi, 7 , kelimesi geçen bu ayetlerde 12 ALLAH, 66, kelimesi geçer ; 7 + 12 = 19
42 (7x6) Kaf, 100 harfi bulunur.
Ze harfinin sayısal değeri, 7 ve 9 Ze, 7 harfi geçer.

1645 + 12 + 66 + 42 + 100 + 9 + 7 = 1881 (19x99)

666 + 20 + 1645 + 12 + 42 + 9 = 2394 (19x7x18)

7
sayısı içeren sure numaralarına bakalım.
Bu şekilde
7 sayısı içeren 20 sure bulunmaktadır.
Sure
7 ile başlayıp ayet 7 ile bitmektedir.

Sure        Ayet           Ayet no toplam
--------    -----------    --------------------------
7              206                  21321
17            111                    6216
27              93                    4371
37            182                  16653
47              38                      741
57              29                      435
67              30                      465
70              44                      990
71              28                      406
72              28                      406
73              20                      210
74              56                    1596
75              40                      820
76              31                      496
77              50                    1275
78              40                      820
79              46                    1081
87              19                      190
97                5                        15
107             
7                        28
-------    -------------    -------------------------
1295       
1103                   58535

1295 + 1103 + 58535 = 60933 (19x3207)

Sure - ayet sayılarını toplayalım ;

7 206 + 17 111 +............................107 7 = 167143  (19x19x463)

1103 ayette 1042 Kaf harfi geçer.

1103 + 1042 = 2145 (165x13)

165 - 'Lailaheillallah', ALLAH'tan başka tanrı yoktur, 13 - 'Ehad', Bir.

7 sayısı ile biten ayetlere bakalım. Bu şekilde 7 sure bulunmaktadır.

Sure        Ayet        
--------    -----------   
1                  7          
9              127         
25              77         
26            227          
45              37         
86              17         
107              7         
-------    -------------  
299          499         

299 + 499 = 798  (19x7x6)

Kuran'da,
666, Besmele dahil 503 ayet bulunur ve bu ayetlerde,
213 ALLAH kelimesi, 482 Kaf harfi, 131 Ze harfi geçer.

666 + 503 + 213 + 482 + 131 = 1995 (19x7x15)

Kuran'da, Sure numarası
8 ve 7 içeren 2 sure bulunmaktadır.

Sure        Ayet           Ayet no toplam
--------    -----------    --------------------------
78              40                      820
87              19                      190
-------    -------------    -------------------------
165            59                   1010

Sure toplamı ;
165 - "Lailaheillallah", ALLAH'tan başka tanrı yoktur.

165 + 59 = 224  (8x7x4)

666165 + 59 + 1010 = 1900  (19x100)

Kuran'da, 666, Besmele dahil 61 ayet bulunur, bu ayetlerde,
3 ALLAH kelimesi, 23 Kaf harfi, 7 Ze harfi, 23 Ha harfi geçer.

666 + 3 + 23 + 7 + 23 = 722 (19x19x2)

Kuran'da, Ayet numarası  8 ve 7 içeren 2 sure bulunmaktadır.

Sure        Ayet     
--------    -----------  
22              78        
55              78        
-------    ------------- 
77            156        

Besmele dahil 158 ayet bulunur, bu ayetlerde,
77 (7x11) ALLAH kelimesi, 120 Kaf harfi, 33 Ze harfi, 74 Ha harfi geçer.

77 + 120 + 33 + 74 = 304 (19x8x2)


Sure numarası
8 ve 7 x.......olan surelere bakalım.
Bu şekilde
2 sure bulunur ; Sure 56 (8x7x1) , sure 112 (8x7x2)

Sure        Ayet            Ayet no toplam
--------    -----------    --------------------------
56              96                      4656
112              4                          10

666  +  5696  +  1124  = 7486  (19x394)

Besmele dahil 102 ayet bulunur, bu ayetlerde,
4 ALLAH kelimesi, 66, 36 Kaf, 100 harfi, 13 Ze, 7 harfi,  47 Ha, 8 harfi geçer.

102 + 4 + 66 + 36 + 100 + 13 + 747 + 8 = 383

383
- 'el Kuran'

Kuran
'da,
666 , Besmele hariç 100 ayet bulunur, bu ayetlerde,
2 ALLAH kelimesi, 36 Kaf harfi, 13 Ze harfi, 43 Ha harfi geçer.

666 + 2 + 36 + 13 + 43 = 760 (19x8x5)


Sonuç olarak, yalın, sade şekliyle,
8 sayısı 69:17 ayetinde,
7 sayısı 18:22 ayetinde,
19 sayısı 74:30 ayetinde yer alır.

6917 + 1822 + 7430 = 16169  (19x851)

8 + 7 + 19 = 34

no 1 ;
1 x (8 + 7 + 19)

Bunun gibi 3 sure bulunur ;

Sure
34......... 1 x (8 + 7 + 19)
Sure
68..........2 x (8 + 7 + 19)
Sure
102........3 x (8 + 7 + 19)

Kuran'da, 666, Besmele dahil 117 ayet bulunur, bu ayetlerde,
11 ALLAH kelimesi, 118 Kaf harfi, 35 (7x5) Ze harfi, 63 Ha harfi geçer.

666 + 11 + 118 + 35 + 63 = 893 (19x47)

Besmele hariç 114 (19x6) ayet bulunur, bu ayetlerde,
8 ALLAH, 66 , kelimesi, 118 Kaf, 100 harfi, 35 (7x5) Ze, 7 harfi, 57 Ha, 8 harfi geçer.

114 + 8 + 66 + 118 + 10035 + 757 + 8 = 513 (19x27)

Sure
34 , 54 ayettir, sure 68 , 52 ayettir, sure 102 , 8 ayettir.

Sure toplamı :
204
Ayet toplamı :
114

204 + 114 = 3 18 

3:18 ; O'ndan başka tanrı olmadığına ALLAH şahittir, Melekler de ve ilim sahipleri de.....
 

    Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.