Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


Asal Sayı, sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayıdır. Asal sayı olmayan sayılar da bölünebilir sayılardır (Composite).
ALLAH, her bir hücreyi, her bir canlıyı belli bir sistem içinde yaratmaktadır.
ALLAH, Asal sayıları
bir Sistem oluşturmak ve aynı zamanda Kendi Mesajının iletilmesi için kullanmaktadır.
Dünya'da yaşayan insanların % 70 'i farklı diller konuşsa da,
Matematik , tek evrensel Dildir.
Bu, insanlık için bir aydınlatmadır, ilimdir. Bu, dikkatimizi çekmek için yapılan ALLAH'ın duyurusudur.

Kuran'da 8. asal sayı
19 sayısı 74:30 ayetine yerleşmiştir ve bu ayetin sayısal değeri 1221 'dir.
7 sayısı 4. asal sayıdır.  30 sayısı da 19. bölünebilir (Composite) sayıdır.
19. asal sayı , 67 'dir ve 67. 19 sayısı Kuran'da 74:30 ayetine yerleşmiştir.
19 sayısı , ALLAH'ın imzasıdır ve 1221 sayısı da Üzerinde ALLAH'ın imzası olduğu Mesajını vermektedir.
1221. asal sayı  9901 'dir. Kuran'da, 99:1 ayeti Depremi vurgulayan bir ayettir.
1999 senesindeki Türkiye Depremi de bu imzaya sahiptir, 1221.
Bu kendilerine özgü olan iki sayıyı topladığımızda :
1221 + 9901 = 11 122
11:122 ayeti ALLAH ve Elçisine karşı gelen insanlara yönelik Mesaj vermektedir.
Gerçekten, Mesajı ilettikten sonra 17.8.1999 tarihinde inkar eden Türkiye toplumunun başına gelen felaketi gördük.

Kuran,
666 ve onun delili olan 19 sayısına bakalım.
Matematikte geçersiz bir sayı olan ve aynı zamanda ayırıcı rolu üstlenen
0 sayısını bu iki sayının arasına yerleştirelim.
666 0 19
Bu sayı ,  54024 . Asal sayıdır.
54:24 ayeti,  ALLAH ve Elçisine karşı gelen insanlara yönelik Mesaj vermektedir.
ALLAH'ın Elçisi Mesajı iletmiş fakat çoğu insan inkar etmektedir.
Bu kendilerine özgü olan iki sayıyı topladığımızda :
54024 + 666 0 19 = 720043  (19x37897)

Kuran'da Asal sayı olan Sure sayılarına bakalım.
30 sure numarası Asal sayıdır.
Bu surelerde, besmele dahil 2128 (19x8x14) ayet bulunur.
Bu ayetlerde 2713 Kaf, 100 harfi geçer.
2713 sayısı 396. (66x6) Asal sayıdır.
7
Çift (14) şifreli harfler içinde tek Asal sayı olan harf ; He, 5
5
sayısı 3. Asal sayıdır.
6441 (19x339) He harf
i geçer.

Bu surelerde, besmele hariç 2098 ayet bulunur.
Bu Asal sa
yılı surelerde ayet numarası toplamı, 148078 : 2098 + 148078 = 150176 (19x19x416)
Bu ayetlerde 1002 ALLAH kelimesi geçer.
Sure ve ayet
toplamı, 201462.

201462 + 1002 = 202464 (666x19x16) (684x296)

684 - 'el kuran el kerim',  296 - 'Resul', El
çi

Kuran
'da, 666 , 2713 Kaf, 100 harfi, 6411 He, 5 harfi geçer.

666 + 1002 + 66 + 2713 + 100 + 6411 + 5 = 10963 (19x577)

577
sayısı 50:1 ayetinin sayısal değeridir ve Kaf harfine işaret eder, ALLAH'ın Elçisi olarak Kaf Mucizesini bildirdim.
ALLAH'ın Elçisinin ismi Bahattin'i, 468, ekleyelim.

2098 + 1002 + 66 + 2713 + 100 + 6411 + 5 + 468 = 12863 (19x677)

677
sayısı 85:3 ayetinin sayısal değeridir ve ALLAH'ın Şahidi'ne işaret eder.
85:3 ayetinde 2 He, 5 harfi geçer : 2x5 =10
10
sayısı arapça 'Aşer' (74:30), ve sayısal değeri, 570 (19x30),
ALLAH'ın
Elçisi Bahattin Uzunkaya'nın toplam sayısal değeridir.

ALLAH, Ayet sayılarında 19 Asal sayı kullanmıştır.
33 sure Asal sayılı ayet numarası taşır.
Kuran
'da, 666 , bu surelerde besmele dahil 1234 ayet bulunur.
 
666 + 1234 = 1900 (19x100)

ALLAH
, Kuran'da 1234 sayısını halk dilinde Karga ama aslında Kuzgun olan 'el guraba' kelimesi için kullanmıştır.
Bu kelimenin sayısal değeri, 1234 ve 5:31 ayetinde geçer,
bu ayette aynı zamanda ALLAH'ın Elçisini gösteren 570 (19x30) sayısını da buluruz.
Bu ayette bu kelime, 1234, 19. kelimedir.
ALLAH mükemmel bir örnek vermektedir.
ALLAH, Elçisine Kuran'ı öğretmiş ve ona nasıl Mesaj ileteceğini göstermiştir.
 
Bu ayetlerde 587 ALLAH, 66 , kelimesi geçer.
587 sayısı 107. Asal sayıdır : 587 + 66 + 107 = 760 (19x40)
 
Kuran, besmele dahil 6346 ayettir ve bu ayetler içinde 826 Asal sayılı ayet numarası bulunur.
826 ayette, 395 ALLAH kelimesi geçer.

826 + 395 = 1221 ; 74:30 ; Üzerinde 19 vardır.

956 Kaf, 100 harfi geçer.

956 + 100 = 1056 (352x3)

352 - 'Kuran'

2332 He, 5 harfi geçer.

2332 + 5 = 2337 (19x123)

826 + 395 + 66 + 956 + 100 + 2332 + 5 = 4680 (468x10)

468 , ALLAH'ın Elçisi Bahattin ve onun inkar edenlere, putperestlere cevabı (46:8).

Sure 9, 127 ayet ve 127 sayısı 31. Asal sayıdır.
19 sayısı 74:30 ayetindedir.
Kuran'da, 666 ,
74:30 besmele dahil 5595. ayet, 9:127 besmele dahil 1369. ayettir.

666 + 7430 + 5595 + 9127 + 1369 =  24187 (19x1273) (19x19x67)

1273 sayısı Kuran'da baştan Sure 9 sonuna kadar geçen ALLAH kelimesi sayısıdır.
67 , 19. Asal sayı ve Kuran'da 67. 19 sayısı 74:30 ayetindedir.

Kuran'da 127 numaralı 10 ayet vardır.
Bu 10 ayette, 4 ALLAH kelimesi, 19 Kaf harfi, 33 He harfi geçer.


10 + 4 + 19 + 33 = 66 - ALLAH

Bu 10 ayet, 155 kelimedir.

10 + 155 = 165 - 'Lailaheillallah' - There is no other god beside GOD

 

    Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.