Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


Namaz, ALLAH'ı anmak, ALLAH'ı hatırlamak içindir (
5:91, 20:14, 29:45).
Namaz
orta bir ses tonuyla kılınmalıdır (17:110).
Namaz boyunca ALLAH'ı sürekli olarak överiz,
h
er pozisyon değiştirdiğimizde "
Allahuekber" diyerek O'nu yüceltiriz (17:111).
Kuran'da
17 : 111 ayeti arapça ; "Ve kebbirhü tekbira" , "O'nu sürekli olarak yücelt.".
111 sayısı Kuran'da 17 defa geçer ;
16 sure 111 veya daha fazla ayet içerir. 1 sure numarası da 111 dir.
17. 111 sayısı böylece 111. sureye gelir ve bu sure 5 ayettir.
Günde
5 vakit, 17 rekat Namazda ALLAH'ı 111 kere yüceltiriz.

Namaz , Günde
5 vakit, toplam 17 rekattır ; (Sabah - 2, Öğle - 4, ikindi - 4, Akşam - 3, Gece - 4)

2 + 4 + 4 + 3 + 4 =
17

Günde
17 rekat namazda ALLAH'ı "Allahuekber" diyerek 111 defa yüceltiriz ;

Sabah      : 7 , 6
Öğle        : 7 , 7 , 6 , 6
İkindi     : 7 , 7 , 6 , 6
Akşam    : 7 , 7 , 6
Gece       : 7 , 7 , 6 , 6

7 + 6 + 7 + 7 + 6 + 6 + 7 + 7 + 6 + 6 + 7 + 7 + 6 + 7 + 7 + 6 + 6 =
111

Günde
5 vakit , 17 rekat Namazda ALLAH'ı 111 defa yüceltmiş oluruz.

5 + 17 + 111 = 133  (19x7)

"
Allahuekber" in sayısal değeri ; 1 + 30 + 30 + 5 + 1 + 20 + 2 + 200 = 289
17:111 ayetinin sayısal değeri 5732.

5732 + 5 + 111 + 289 = 6137 (19x19x17)

Kuran'da "
Allahuekber" 'e şu 3 ayette tanıklık ederiz ; 9:72, 29:45, 40:10
Bunları, "
Allahuekber" 'in sayısal değeriyle topladığımızda, 289

9 + 72 + 29 + 45 + 40 + 10 + 289 = 494  (19x26)

Günde
5 vakit , 17 rekat Namazda ALLAH'ı 111 defa "Allahuekber", 289, diyerek yüceltiriz.

5 + 17 + 111 + 289 + 9 + 72 + 29 + 45 + 40 + 10  = 627  (19x33)

17:111
ayetini eklediğimizde ise...

5 + 17 + 111+ 289 + 17 111 + 9 72 + 29 45 + 40 10  = 25460  (19x1340)


Sabah Namazı - Fecr, arapça 3 harften oluşur ; Fe (80), Cim (3), Ra (200) ; sayısal değeri - 283
Öğle Namazı - Zuhr, arapçası 3 harften oluşur ; Zı (900), He (5), Ra (200) ; sayısal değeri - 1105
İkindi Namazı - Asr, arapçası 3 harften oluşur ; Ayn (70), Sad (90), Ra (200) ; sayısal değeri - 360
Akşam Namazı - Magrub, arapçası 4 harften oluşur ; Mim (40), Gayn (1000), Ra (200), Be (2) ;
sayısal değeri - 1242
Gece Namazı - İşa, arapçası 4 harften oluşur ; Ayn (70), Şın (300), Elif (1), Hemze (1) ; sayısal değeri  - 372
Arapça harflerin sayılarını topladığımızda :

3 + 3 + 3 + 4 + 4 = 17

17 sayısı, gün içerisinde kıldığımız Namazın toplam rekat sayısını vermektedir.

5
vakit, 17 rekat, 17 harf, vakit isimlerinin toplam sayısal değeri 3362.

5 + 17 + 17 + 3362 = 3401 (19x179)

Günde
5 vakit Namazda, 17 defa "Övgü" suresini (1.sure) okuruz. Bu surenin sayısal değeri,  10143.

5 + 17 + 1014310165  (19x535)

Günde
5 vakit Namazda 17 defa eğilmiş pozisyonda (Ruku) "Sübhane Rabbiel Azim" deriz.
Bu ifadenin sayısal değeri,
1383.

517 + 1383 = 1900 (19x100)

Kuran'da, şu ayetlerde "
Sübhane Rabbiel Azim" 'e tanıklık ederiz ; 56:74-96 ve 69:52
Bu 3 ayetin de sayısal değeri,
1526

5 + 17 + 1383 + 567496 + 1526 + 1526 + 6952 + 1526  = 580431  (19x30549)

Günde
5 vakit Namazda, 34 defa secde pozisyonunda "Sübhane Rabbiel Ala" deriz.
Bu ifadenin sayısal değeri,
474.

5 + 34 + 474 = 513  (19x27)

Kuran'da,
87:1 ayetinde "Sübhane Rabbiel Ala" 'ya tanıklık ederiz. 87:1 'in sayısal değeri, 535

871 + 535 + 5 + 34 + 474 = 19 19  (19x101)

Günde
5 vakit Namazda, 9 defa şehadet ederiz.
Namazda söylediğimiz Şehadet 3 bölümden oluşmaktadır.
Bu bölümlerin sayısal değerleri ;
361 + 165 + 619  = 1145 

Eşhedu en   -   La ilahe illa Allah    -    Vahdehu La ŞerikeLeh
      
361                    165                                          619

Kuran'da bu bölümlere şu ayetlerde tanıklık ederiz.
1. bölüm ( Gv.
361) ; 3:52, 5:111, 7:172
2. bölüm ( Gv.
165) ; 37:35, 38:65, 47:19
3. bölüm ( Gv.
619) ; 7:70, 39:45, 40:12-84, 60:4 ve 6:163

Ayetleri topladığımızda ;

3 + 52 + 5 + 111 + 7 + 172 + 37 + 35 + 38 + 65 + 47 + 19 +
7 + 70 + 39 + 45 + 40 + 12 + 84 + 60 + 4 + 6 + 163 = 1121
  ( 19 x 5 9 )

Günde
5 vakit Namazda, 9 defa şehadet ederiz.

Günde
5 vakit Namazda, 9 defa Şehadet getiririz, 1145.

5 + 9 + 1145 = 1159  (19x61)

Günde
5 vakit, 17 rekat Namazı "Selam Aleykum" diyerek bitiririz.
Bu ifadenin sayısal değeri,
300.

517 + 300 = 817  (19x43)

Kuran'da şu ayetlerde "
Selam Aleykum" 'e tanıklık ederiz ;
6:54 (Gv.7412), 7:46 (Gv.3055), 13:24 (Gv.1733), 16:32 (Gv.4321),
28:55 (Gv.5791), 39:73 (Gv.7595)

5 17 300 + 654 + 7412 + 746 + 3055 + 1324 + 1733 + 1632 + 4321 + 2855 + 5791 + 3973 + 7595 = 558391  (19x29389)


Günde
5 vakit, 17 rekat Namaz kılarız.
Namaz, 6 bölümden oluşur ;
"
Allahu Ekber " (Sayısal değeri : 289) diyerek ALLAH'ı yüceltiriz.
Övgü suresini okuruz (Sayısal değeri : 10143).
Eğilmiş pozisyonda (Ruku), "
Sübhane Rabbiel Azim" (Sayısal değeri  : 1383) ,
Secdede iken,  "
Sübhane Rabbiel Ala" (Sayısal değeri : 474) deriz.
Şehadetimizi ,
"
Eşhedu en,  La ilahe illa Allah, Vahdehu la şerike leh " (Sayısal değeri : 1145)
diyerek dile getiririz.
Namazı, "
Selam Aleykum" (Sayısal değeri : 300) diyerek bitiririz.

Sayıları topladığımızda :

5 + 17 + 289 + 10143 + 1383 + 474 + 1145 + 300 = 13756  (19x724)

Sure
62Cuma suresidir.
Cuma Namazı toplu namazdır ve Öğle vakti kılınır.
Ezan, insanları ALLAH'ın Mescidine çağırmak içindir.Yükleyin.
Cuma günü Öğle Namazı  2 rekattır, 13 defa ALLAH'ı yüceltiriz.
Cuma günü, 5 vakit, 15 rekat Namaz kılarız , 98 defa ALLAH'ı yüceltiriz.
Böylece, ilk
6 günün her birinde ALLAH'ı  111  defa,
7 . Gün, Cuma günü ise, ALLAH'ı  98 defa yüceltiriz.
İlk 
6 gün,  ALLAH'ı  666  defa (6x111) ,
ve
son gün, ALLAH'ı  98 defa (1x98 Allahuekber, 289 , diyerek yüceltiriz.
ALLAH'ın Namaz için vurguladığı en önemli ayet ;
17 : 111

17 111  +  666   +   98   +   289   =  18164 (19x956)

7 günde 764 defa (666+98) ALLAH'ı yüceltiriz.
Kuran'da, besmele dahil 764. ayet5:91

5:91..."
Şeytan, uyuşturucu ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak
ve sizi ALLAH ’ı anmaktan,
namazı gözetmekten alıkoymak istemektedir. Artık hâlâ vazgeçmeyecekmisiniz ?"

Namazı şu şekilde kılın ;

1. Ellerinizi yüzünüzün iki tarafına doğru kaldırın. "Allahuekber" deyin.

2. Ayakta duruş pozisyonunda "Övgü" suresini (1.sure) okuyun.
    Bismillahirrahmanirrahiym
 
   Elhamdülillahi rabbilalemiyn
    Errahmanirrahiym
    Maliki yevmiddiyn
    Iyyakenabüdü ve iyyakenestaiyn
    Ihdinassıratalmüstakıym
    Sıratalleziyne enamte aleyhim, gayrilmağdubi aleyhim veladdaliyn

3.   "
Allahuekber" diyerek eğilmiş pozisyona geçin (Rukuya varın).

4.   Eğilmiş pozisyonda (Ruku), 3 kere "Sübhane Rabbiel Azim" deyin.

5.   "
Allahuekber" diyerek kalkın.

6.   Ayakta dik pozisyonda 1 sn. kalın ve
      "
Allahuekber" diyerek secde pozisyonuna geçin (secdeye varın).

7.   Secde pozisyonunda, 3 kere "Sübhane Rabbiel Ala" deyin.

8.   "
Allahuekber" diyerek oturuş pozisyonuna geçin.

9.   Oturuş pozisyonunda 1 sn. kalın ve
      "
Allahuekber" diyerek ikinci secde pozisyonuna geçin (secdeye varın).

10. Secde pozisyonunda, 3 kere "Sübhane Rabbiel Ala" deyin.

11. "
Allahuekber" diyerek 2. rekate geçmek için ayağa kalkın
      ya da eğer 2.rekatın sonu ise, oturuş pozisyonunda
Şehadet getirin ;
      "
Eşhedu en  La ilahe illa Allah Vahdehu La ŞerikeLeh"
      Eğer namazın sonu ise Şehadet getirdikten sonra sağa - sola bakarak "
Selam aleykum" deyin.


Kuran'da, Namaz
vakitleri 3 ayette açıklanmıştır ; 11:114, 17:782:238
11:114 'de
3 vakit ; 17:78 'de 1 vakit ; 2:238 'de 1 vakit ; toplam 5 vakit Namaz

11:114 ayetinde 3 vakit Namaz tarif edilmiştir.
"...Gündüzün iki tarafında ve Gecenin bir vakti namazı gözetin."
"ve akimissalate
tarafeyinnehar ve zulefen minelleyl"

Arapça "tarafeyn nehar" , Gündüzün iki tarafında anlamına gelir.
"Tarafeyn" kelimesi iki taraf anlamında, "Nehar" kelimesi de Gündüz anlamındadır.
"Nehar" veya Gündüz , Gecenin veya Arapça "Leyl" 'in tam karşıki vaktidir.
Gündüzün iki tarafında olan vakitler ;
Gündüzün başladığı vakit ve Gündüzün bittiği vakittir.
Gündüz, Sabah veya "Fecr" ile başlar, Akşam veya "Magrub" ile biter.
Sabah ve Akşam vakitleri, Gündüzün iki tarafında olan vakitlerdir.
Böylece,
Sabah Namazı ve Akşam Namazı açıklanmıştır.

Diğerine bakalım. Arapçası ;
"zulefen minelleyl"
"Zulefen" kelimesinin bir anlamı da Derece veya Menzil 'dir.
"Leyl" kelimesi, Gece anlamındadır ve "Nehar" veya Gündüz 'ün tam karşıki vaktidir.
Yukarıdaki bilgiler ışığında,
Gündüzün başladığı vakit , Gecenin bittiği vakittir.
Gündüzün bittiği vakit de, Gecenin başladığı vakittir.

Gündüz , Geceyi kuşatır ve Gece , Gündüzü kuşatır (3:27, 7:54, 22:61, 31:29, 36:37, 39:5).

Gece , Akşam veya "Magrub" ile başlar ve Sabah veya "Fecr" ile biter.
Gecenin başladığı zamandan yani Akşam vaktinden
Gecenin bittiği zamana yani Sabah vaktine kadar,
Gece için bir Derece veya bir Menzil oluşmuş olur.
Arapçası
"Zulefen minelleyl" olan bu ifadenin anlamı da işte budur ;
Gecenin Derecesi veya Gecenin Menzili.
Ve
3 ana bölümden oluşur.
1. bölüm , Gecenin başladığı zamandan yani Akşam vaktinden
Gecenin karanlığına yani Güneş ışığının tamamen kaybolduğu vakte kadar.
Bu bölüme,
Akşam vakti veya "Magrub" diyoruz.
2. bölüm , Gecenin karanlığından , Sabahın başlangıcına veya İmsak vaktine kadar .
Bu bölüme,
Gece vakti veya "İşa" diyoruz.
3. bölüm , Sabahın başlangıcından veya İmsak vaktinden
Gecenin bittiği zamana yani Güneşin doğuşuna kadar.
Bu bölüme,
Sabah vakti veya "Fecr" diyoruz.
1. bölüm , Akşam (Magrub) vakti ve 3. bölüm , Sabah (Fecr) vakti ,
daha önceden, "
Gündüzün iki tarafında" bölümünde anlatılmıştır.
Bu şekilde ortaya çıkan bölüm,
Gecenin Derecesinde veya Gecenin Menzilindeki 2. bölümdür ,
ve bu bölümde Namaz kılmamız emredilmiştir.
Böylece,
Gece Namazını (İşa) ,
Gecenin karanlığının başlangıcından yani Güneş ışığının tamamen kaybolduğu vakitten
Sabahın başlangıcına veya İmsak vaktine kadar herhangi bir zamanda kılmalıyız.

Örneğin , aşağıda İstanbul'un Namaz vakitleri verilmiştir ;

30/4/2001 - Pazartesi

Sabah (Fecr)       Güneş     Öğle (Zuhr)        İkindi (Asr)        Akşam (Magrub)     Gece (İşa)

4:18                     6:04          13:01                     16:53                     20:00                         21:46
                                             

Buna göre,
Gündüzün iki tarafında olan Sabah Namazını ve Akşam Namazını
şu vakitler arasında kılarız.
Sabah Namazı ; 4:18 - 6:04  ve Akşam Namazı ; 20:00 - 21:46
Gece Namazını da şu vakitler arasında Gecenin bir vakti kılarız ; 21:46 - 4:18

Böylece
11:114 ayetinin açıkladığı Namaz vakitleri ; Sabah (Fecr), Akşam (Magrub) ve Gece (İşa).

Kuran ,
666 ,
Sure ve ayet no ile vakitlerin sayısal değerlerini ,
Fecr , 283
Magrub , 1242
İşa , 372
ve Namaz kelimesinin sayısal değerini
"el-Salat" , 162  (1+30+90+30+6+5), toplayalım.

666 + 11 + 114 + 283 + 1242 + 372 + 162 = 2850 (19x150)

28:50....."Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece kendi fikirlerini izlemektedirler.
ALLAH'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi fikirlerini izleyenden daha sapık kimdir ?
ALLAH , böyle azıtmış toplumu doğru yola iletmez."

17:78 ayetine bakmadan önce ,
Kaf tablosunda, 11:114 ile 17:78 ayetleri arasında Kaf harfinin geçtiği  361 (19x19) ayet bulunmaktadır.

17:78 ayetinde 1 vakit Namaz tarif edilmiştir.
"...Güneşin , Gecenin karanlığına doğru aşağıya kaymaya başlamasında namazı gözetin."
"ve akimissalate li dulukilissemsi, ila gasakilleyl"

"Dulukilissemsi" ifadesi, Güneşin aşağıya doğru kayması anlamına gelir,
"Gasakilleyl"
ise Gecenin karanlığı demektir.
Güneş, Öğlenleyin
en yüksek noktasından aşağıya doğru kaymaya başlar.
Örneğin, yukarıda İstanbul için verilen saatlere göre ;
Güneş , saat 13:01 'den itibaren aşağıya doğru kaymaya başlar.
Bu Bilimsel süreç, Geceyarısı'na kadar devam etmektedir.
Bu, örneğin İstanbul'da
Geceyarısı saat 00:15'e kadar sürer ve bu zaman dilimi Gece karanlığının içindedir.
Sonuç olarak, İstanbul'da
Öğlen Namazı, 13:01 - 16:53 saatleri arasındadır.

5. veya Orta Namaz , 2:238 ayetinde 1 vakit Namaz olarak açıklanmıştır.
"Namazları gözetin, özellikle Orta Namazı..."
"alessalavati vessalatilvusta"

Yukarıdaki açıklamalara göre ;
Gündüz vaktinde, Sabah (Fecr) ve Öğlen (Zuhr) Namazları ,
Gece vaktinde de, Akşam (Magrub) ve Gece (İşa) Namazları bulunmaktadır.
İşte,
İkindi Namazı (Asr) da bu İki vaktin Namazlarının tam Ortasındadır.
Örneğin, İstanbul'da,
İkindi Namazı ; 16:53 - 20:00 saatleri arasındadır.

Orta Namaz, İkindi Namazının sayısal değeri ; Asr360
İkindi (Vakti), Arapçası - "Asr", Kuran'da Sure 103 'ün isimlerinden biridir.
103:1
"Vel Asr"

2:238 ayetiyle 103:1 ayeti arasında mükemmel bir bağlantı bulunmaktadır.
Kuran'da (666),
2:238 ayeti Besmele hariç 245. ayettir,
103:1 ayeti Besmele hariç 6175. ayettir,
ve "
Asr" kelimesinin sayısal değeri, 360.

666 + 2 + 238 + 245 + 103 + 1 + 6175 + 360 = 7790  (19x410)

2:238 ve 103:1 ayetlerinin sure - ayet sayılarını, "Asr" , 360  ile toplayalım.

2  238 + 103 1 + 360 = 3629  (19x191)

İkindi Namazında, ALLAH'ı  ; 7,7,6,6  kere, "Allahuekber", 289 , diyerek yüceltiriz.
Bu sayıları,
2:238 ve 103:1 ayetlerinin sure ve ayet sayıları ile toplayalım :

2 + 238 + 103 + 1 + 7766 + 289 + 360 = 8759  (19x461)

4:61..."Onlara, ' ALLAH'ın indirdiğine ve Elçiye gelin.' denildiği zaman,
ikiyüzlülerin senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün."

Şimdi, 3 ayete birlikte bakalım.
Kuran'da,
666 ,
2:238  ayetinde 1 vakit Namaz (el-salat)   (162)..1x162 = 162
11:114 ayetinde 3 vakit Namaz (el-salat) (162)..3x162 = 486
17:78 ayetinde  1 vakit Namaz (el-salat)   (162)..1x162 = 162


666 + 2238 + 162 + 11114 + 486 + 1778 + 162 =
16606 (19x874)
666    2238     162    11114    486    1778    162       (19x.................)

2:238   ayetinde - Asr : 360
11:114 ayetinde - Fecr : 283 , Magrub : 1242 , İşa : 372
17:78   ayetinde - Zuhr - 1105

2238, 360 + 11114, 283, 1242, 372 + 1778, 1105 = 111,142,851,261,837   (19 x 5849623750623)
2238  360    11114   283  1242  372    1778  1105        (19x....................)

Kuran'da, 666
2:238
  ayetinde - Asr : 360 ve bu ayet 41 harftir.
11:114 ayetinde - Fecr : 283 , Magrub : 1242 , İşa : 372 ve bu ayet 61 harftir.
17:78   ayetinde - Zuhr - 1105 ve bu ayet 65
harftir.

666 + 2 + 238 + 360 + 41 + 11 + 114 + 283 + 1242 + 372 + 61 + 17 + 78 + 1105 + 65 =  4655 (19x245)

2:45
..."
Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu gerçekten zordur fakat korkanlar için değil."

2:238   ayetinde - Asr : 360
11:114 ayetinde - Fecr : 283 , Magrub : 1242 , İşa : 372
17:78   ayetinde - Zuhr : 1105

ve bu ayetlerde
1 ALLAH  , 66 , kelimesi ve 7 Kaf harfi , 100 , geçmektedir.


2 + 238 + 360 + 11 + 114 + 283 + 1242 + 372 + 17 + 78 + 1105 + 1 + 66 + 7 + 100 =   3996 (666x6)

Kuran, 666 ,
Namaz (el-salat),
162 :
2:238   ayetinde - Asr :
360

11:114 ayetinde - Fecr : 283 , Magrub : 1242 , İşa : 372
17:78   ayetinde - Zuhr : 1105

ve bu ayetlerde
1 ALLAH  , 66 , kelimesi ve 7 Kaf harfi , 100 , geçmektedir.


666 + 162 + 2238 + 360 + 11114 + 283 + 1242 + 372 + 1778 + 1105 + 1 + 66 + 7 + 100 19 494 (19x19x54)

2:238 ayetinin sayısal değeri 2780, 11:114 ayetinin sayısal değeri 5770
17:78
ayetinin sayısal değeri 3912.
Bu ayetlerde , 1 ALLAH  , 66 , kelimesi ve 7 Kaf harfi , 100 , geçmektedir.

2780 + 5770 + 3912 + 1 + 66 + 7 + 100 = 12636 (468x27)    (162x78)

ALLAH'ın Elçisinin ismi olan Bahattin'in sayısal değeri, 468 ve "el-salat", Namaz 'ın sayısal değeri, 162.
Bu, ALLAH'ın izniyle Namaz ile ilgili ilettiğim Mesajdır.
 

    Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.