Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


İnsanlık tarihinin Son Milenyumunun ilk başlarında,
ALLAH'ın izniyle,
Kuran'ın ilk harfi olan Kaf harfini saydım.
Kaf tablosunu
Yükleyin.
Kuran'da Kaf harfli şifreli sureler 42 ve 50. surelerdir.
Her iki surede de
57 'şer defa Kaf harfi geçmektedir.

57 + 57 = 114 (6x19)..Kuran'daki sure sayısı

50:1 ayeti Kaf harfine işaret eder ve bu ayetin sayısal değeri ; 577
Bu değerleri Bahattin uzunkaya,
468 102 , ile toplayalım.

50 + 1 + 577 + 468 102 = 468730 (19x24670)

50. Sure - Kaf suresi olduğu gibi ilk ayeti ; "Kaf. Ve Muhteşem Kuran"
diyerek Kuran'ın ilk harfi
Kaf harfinin Kuran ile bütünleştiği görülmektedir.

Ayrıca, "
Kuran" kelimesi Kuran'da 57 defa geçmektedir.
(10:15 ayeti "başka bir Kuran" dan bahseder, o yüzden bu sayıma dahil edilmez.)
Böylece, Kuran'da "
Bu Kuran 57 (3x19)  defa geçmektedir.
Kaf harfi  "Kuran" 'ı işaret ettiği gibi
Kaf harfi Ebced sistemi sıralamasında (Sayısal değerler tablosunda) baştan itibaren  19. sırada yer almaktadır.

Kaf tablosunda
19. Kaf harfi Sure 2, ayet 19 'dadır.

Sure        Ayet       Kaf
-------      --------    -------
   1              6            1
   2              2            1
   2              3            3
   2              4            2
   2              7            1
   2              8            1
   2             10           1
   2             11           2
   2             13           2
   2             14           3
   2             17           1
  
2             19           1
---------    ----------  -------
 
23            114        19

Sure toplamındaki  23 sayısı İnananlar ' ı işaret eder ; Sure 23  - İnananlar
Ayet toplamı  114 (6x19)..Kuran

Kuran, 666 ve tablodaki Kaf geçiş sayılarını yanyana yerleştirelim.

666   113211122311   (19 x................)

Sure sayılarını ve ayet sayılarını yanyana getirerek Kuran, 666, ile toplayalım.

666 + 16+22+23+24+27+28+210+211+213+214+217+219 = 2090 (19 x 110)


2:19 ayetinde Kuran'ın başından itibaren 9. ALLAH kelimesi geçmektedir.

2 + 19 + 9 = 30 ....19 sayısının geçtiği ayet numarası, 30... (74:30)

Kuran'da 2:19 ayeti, Besmele hariç 26. ayet ve Besmele dahil 27. ayettir.

2 + 19 + 26 + 27 = 74...19 sayısının geçtiği sure numarası, 74... (74:30)

2:19 ayetinde Kuran'ın başından itibaren 9. ALLAH kelimesi geçer,
ve bu ayette, ALLAH kelimesinin geçtiği ayet sayıları toplamı
88 'dir.

2 + 19  + 9 + 88 + 26 + 27 = 171 (19x9)

Kuran'ın iniş sırasına göre,
2:19 ayetinde 977. ALLAH kelimesi bulunmaktadır.

219 + 977 + 666 = 1862 (19x98)

19. Kaf harfi, 2:19 ayetine yerleştirilmiştir.
19. ALLAH kelimesi, 2:55  ayetine yerleştirilmiştir.

2 + 19 + 55 = 76 (19x4)

Kuran'da, 666, Sure 2 'de toplam Kaf harfi ; 553

666 + 2 + 553 = 1221...74:30..."Üzerinde 19 vardır." ayetinin sayısal değeri


Kuran'da
19 numaralı ayetlerdeki Kaf harflerini sayalım.
Sonuç ;
76 (19x4)
Bu kategoride,
30. Kaf harfi Sure 19, Ayet 19 'a yerleştirilmiştir.
57. Kaf harfi Sure 47 (Muhammed), Ayet 19 'a yerleştirilmiştir.

19 x.....olan Sure sayılarına ve o surelerde geçen Kaf harflerine bakalım.

Sure           Kaf
--------        -----
19               86
38               74
57               49
76               15
95                3
114              1
--------      -------
                  228 (19x12)

Toplam Kaf geçiş sayısı ; 
228 (19x12)
Sure no ve Kaf sayılarını yanyana getirerek toplayalım ;

1986 + 3874 + 5749 + 7615 + 953 + 1141 = 21318  (19x1122)

112:2 ayeti ALLAH kelimesinin son geçiş yeridir ; 2698 (19x142)
112 + 2 = 114 (19x6)...Kuran

Sure 9 - 127 ayet.
Kaf harfi, Sure 9 'da 100 ayette geçmektedir.
100 sayısı aynı zamanda Kaf harfinin sayısal değeridir.
Sure 9 'da toplam Kaf harfinin geçiş sayısı
214 'dür.
Sure no, Kaf harfinin geçtiği ayet sayısını ve toplam Kaf harfi geçiş sayısını toplayalım.

9 + 100 + 214 = 323 (19x17)

Kuran,
666 ,
sure no (
9), ayet no (127), Kaf harfinin geçtiği ayet sayısı (100),
toplam Kaf harfi geçiş sayısı (
214) ile Kaf harfinin sayısal değerini (100), toplayalım.

666 + 9 + 127 + 100 + 214 + 100 =  1216 (19x8x8)

Sure 9 , 127 ayette, ALLAH , 66 , kelimesi geçiş sayısı 168
ve Kaf harfi ,
100 , toplam 214 defa geçmektedir.

9 + 127 + 168 + 66 + 214 + 100 = 684 (19x36)....El-Kuran el- Kerim 'in sayısal değeri

Kuran'ın başından Sure
9 'un sonuna kadar
Sure , Ayet sayılarına ve bu surelerdeki Kaf harfinin toplam geçiş sayılarına bakalım.

Sure    Ayet      Kaf
------  ---------    ------
1             7            1
2           286       553
3          200        306
4          176        255
5          120        265
6          165        271
7          206        356
8            75        109
9          127        214
------  ---------    -------
45      1362       2330

Toplam Sure no ve toplam Kaf harfinin geçiş sayılarını toplayalım.

45 + 2330 = 2375 (19x125)

Toplam Sure no, toplam Ayet no,
toplam Kaf harfinin geçiş sayısı ile Kaf harfinin sayısal değerini,
100 ,
Kuran ,
666 , ile toplayalım.

666 + 45 + 1362 + 2330 + 100 = 4503 (19x237)

Kuran'da, 666 , 
666. Kaf harfi, Misakın Elçisinin bahsedildiği sure 3, ayet 81 'e yerleştirilmiştir.
666. Kaf harfi bu ayetteki "Misak" kelimesindedir.
666 .Kaf  harfinin "Misak" kelimesine yerleştirilmesi tesadüf müdür?
Buna da tesadüf diyorsanız, inkar eden biri olmanız tesadüf değildir.

Kuran'da, 666 ,
666. Kaf harfi, 100, Sure 3, ayet 81 'de "Misak" , 650 , kelimesindedir.
"Misak" 'ın sayısal değeri ; 650

666 + 3 + 81 + 666 + 100 + 650 = 2166 (19x114)
                                                                                Kuran


Kaf tablosunda, Kaf harfinin geçtiği 277. ayet olan 3:81 ayetine kadar
Sure no , Ayet no ve Kaf harfinin geçiş sayılarını yanyana getirerek toplayalım.

161 + 221 + 233 + 242 + 271 + 281 + ............................+ 3817 =
3802972

277 + 3802972 = 3803249  (19 x 200171)

Kuran'da,
666 , Kaf harfinin geçtiği 277. ayete kadar Kaf harfinin toplam geçiş sayısı 672 'dir.

666 + 672 + 277 = 1615 (19x85)


Kaf harfi,
100 , 109 Surede geçer.

100 + 109 = 209 (19x11)

Kuran'da,
666 ,
3749 ayette 7032 defa Kaf harfi geçmektedir.

666
+ 3749 + 7032 = 114 47

114 sureli Kuran , Muhammed (Sure 47) 'e indirilmiştir.

Kaf harfi,
109 surede , 3749 ayette , 7032 defa geçmektedir.
ALLAH'ın izniyle burada mükemmel bir delile şahit oldum.

109 + 3749 + 7032 = 10890 (66 x 165)

          
ALLAH ; La ilahe illa ALLAH

           ALLAH ; ALLAH'tan başka tanrı yoktur

66 sayısı ALLAH kelimesinin,
165
sayısı 'La ilahe illa ALLAH', ALLAH'tan başka tanrı yoktur 'un sayısal değeridir.


Kuran'da ,
666 5 surede Kaf harfi geçmemektedir.

666 + 105 + 5 + 107 + 7 + 108 + 3 + 110 + 3 + 111 + 5 = 1230

Kaf tablosunda,
12:30 ayetinde
Kaf harfinin geçtiği ayet sayılarının toplamı ;
109 666
Kuran'da,
666 109 surede Kaf harfi geçer.

666 + 105 5 + 107 7 + 108 3 + 110 3 + 111 5 = 6099 (19x321)

6099. Kaf harfi Sure 50 , Kaf , Ayet 19 'da geçmektedir.

109 surenin sure sayılarını tekrarsız topladığımızda ,
toplam sure no ,
6014 'dür.
Kuran'da ,
666 , Kaf harfi ,  3749 ayette , 7032 defa geçmektedir.

666 + 6014 + 3749 + 7032 = 17461 (19x919)

Kaf tablosunda ;
Toplam sure no (tümü) ,
103447
Toplam ayet no ,
213631
Toplam Kaf,
100, no, 7032
Kaf harfinin geçtiği ayet sayısı ,
3749

103447 + 213631 + 3749 + 7032 + 100 = 327959 (19x17261)

Toplam sure no (tümü) ,
103447 yerine tekrarsız sure toplamını, 6014
ve Kuran'ı,
666 toplayalım.

666 + 6014 + 213631 + 3749 + 7032 + 100 = 231192 (19x12168)...(684x338)

Kaf tablosundaki ,
Sure no , Ayet no ve Kaf sayılarını yanyana getirerek toplayalım.
1 - 6 - 1.........161 ,   2 - 2 - 1 ........221
1 6 1 + 2 2 1 + ..............................114 1 1 =
138554372

Genel toplam ;
138554372
Bu sayıyı, Kaf harfinin geçtiği ayet sayısı,
3749,
Kaf harfinin sayısal değeri,
100, ve Kuran, 666, ile toplayalım.

138554372 + 3749 + 100 + 666 = 138558887  (19x........................)

138554372    3749    100    666     (19x..................)


Kuran'ın Besmele hariç
666. ayeti 4:173 'tür.
Kaf tablosunu incelediğimizde,
173 ayette  4 Kaf  harfinin geçtiğini görmekteyiz.
Böylece Kuran'da,
4 Kaf  harfi içeren ayet sayısı 173 'tür.


Kaf tablosunda, 8 ayette
sure, ayet ve Kaf sayıları toplamı
17 olmaktadır.
Bu 8 ayette geçen toplam Kaf harfi sayısı da 19 'dur.
   
        Sure     Ayet      Kaf

2

13

2

4

8

5

4

11

2

7

8

2

9

5

3

10

4

3

13

3

1

15

1

1

Toplam Sure no : 64
Toplam Ayet no : 53
Toplam Kaf no :
19

64 + 53 +
19 = 136 (8x17)

8:17.........ALLAH herşeyi yapandır.

Sayıları yanyana getirerek Kuran, 666 , ile birlikte topladığımızda......

666 + 2,13,2 + ..............15,1,1 = 13015 (19x685)


Kaf tablosunda,
 5 ayet,
sure, ayet ve Kaf sayıları çarpımı 114 , Kuran'ın toplam Sure sayısını vermektedir.

Sure   Ayet     Kaf   Çarpım
-------  --------  ----- --------------
   2        57        1        114
   3        38        1        114

  19        6         1        114
  57        2         1        114
114        1         1        114
------ --------- ------- ------------
195      104       5

195 + 104 + 5 = 304 (19x16)

3:4..."Gerçeği sahteden ayıran'ı indirdi. ALLAH'ın ayetlerini inkar edenlere
şiddetli bir azap vardır. ALLAH, Güçlüdür, İntikam alıcıdır."570 (19x30) (57x10), ALLAH'ın Elçisi Bahattin Uzunkaya'nın toplam sayısal değeridir.
Kaf harfi, Sure 19, Ayet 30 'da 1 kere geçmesiyle çarpımı 570 yapmaktadır.
Kaf tablosundaki sure, ayet ve Kaf sayılarının çarpımı 
570 sayısını veren 10 ayet bulunmaktadır.
10 , arapça 'Aşer' 'dir, 19 sayısının geçtiği 74:30 ayetinde yer alır ve bu kelimenin sayısal değeri ; 570

        Sure      Ayet      Kaf

3

95

2

3

190

1

5

38

3

5

57

2

6

19

5

6

95

1

10

57

1

15

38

1

19

30

1

38

15

1

Toplam Sure no : 110
Toplam Ayet  no : 634
Toplam Kaf no : 18


110 + 634 + 18 = 7 62

7:62..."Ben size Rabbimin Mesajlarını iletiyorum ve size tavsiyede bulunuyorum.
Sizin bilmediklerinizi , ben ALLAH tarafından biliyorum."


7:62 ayetinde ALLAH kelimesinin geçtiği ayet sayıları toplamı ;
666 19


Kaf tablosunda,
5 ayet
sure, ayet ve Kaf sayıları çarpıldığında
666 sayısını vermektedir.

        Sure       Ayet     Kaf

2

111

3

3

37

6

6

37

3

6

111

1

37

18

1

Toplam Sure no : 54
Toplam Ayet no : 314
Toplam Kaf no : 14

54 + 314 + 14 = 3 82

666. Kaf harfi 3:81 ayetine yerleştirilmiştir
ve
666 sayısı ile bağlantılı 3:82 ayeti de bu ayetten sonraki ayettir.

3:82..."Kim bundan yüz çevirirse , onlar yoldan çıkanlardır."


Mesaj : Kuran,
666 , ve onun Delili , 19
Bu iki sayının çarpımı ;
666 x 19 = 12654
Bu sayı,
12654, Kaf tablosunda yalnız 1 ayette geçebildiği görülür ; 37:171

Sure          Ayet         Kaf         Çarpım

 
37            171            2            12654  (666 x 19)


37:171..."Şüphesiz, Elçi olan kullarımız için sözümüz gerçekleşecektir."

Bu ayeti Kuran ,
666
ve Bahattin Uzunkaya'nın toplam sayısal değeri,
570 ile toplayalım.

666 + 37 + 171 + 570 = 1444 (19x76)

14:44 ayeti şu gerçeği vurgular ; ALLAH'ın Elçisini izleyin.


Kaf tablosunda2032 defa ALLAH kelimesi geçmektedir.
6234 ayet içeren
Kuran'da ise, 2698 defa ALLAH kelimesi geçer.
6234 ayetli Kuran'da geçen ALLAH kelimesi sayısı ile

Kaf tablosunda geçen ALLAH kelimesi sayısı arasındaki fark ;

2698 - 2032 = 666

Diğer bir deyişle, Kuran ,
666 , ile
Kaf tablosundaki ALLAH kelimesi sayısını ,
2032 , topladığımızda

Kuran'da geçen ALLAH kelimesi sayısı ,
2698  , ortaya çıkmaktadır.

Kaf tablosunda,  7032 defa Kaf harfi, 100
ve
2032 defa ALLAH , 66 , kelimesi geçer.
Bu sayıları ALLAH'ın Elçisi ,
468 102
  ile topladığımızda ;

(7032 x 100) + (2032 x 66) + 468 102 =

703200 + 134112 + 468102 =
1305414  (66 x 19 x 1041)

ALLAH
(66) Birdir (19). ALLAH'ın (66) imzası (19) , 10:41 ayetindedir.

10:41...
"Eğer seni yalanlarlarsa de ki , "Yaptıklarım benim , yaptıklarınız sizin.
Siz yaptıklarımdan sorumlu değilsiniz, ben de yaptıklarınızdan sorumlu değilim."

Besmele hariç 1041. ayet ise ; 7:87

7:87...
"Şimdi içinizden bir kısmı benimle gönderilene inanmaktadır, bir kısmı da inanmamaktadır.
Öyleyse, ALLAH aramızda hüküm verinceye kadar bekleyin. O, En iyi Hüküm verendir."Kaf tablosunda
, 109 surede, 3749 ayette, 2032 defa ALLAH kelimesi geçmektedir.


2032 + 3749 + 109 = 5890 (19x310)


Kaf harfi Kuran'ın ilk harfi ve Nun harfi Kuran'ın son harfidir.
Kaf harfinin tek olarak geçtiği yer olan Sure 50 (50:1)
ile

Nun harfinin tek olarak geçtiği yer olan Sure 68 (68:1) arasındaki sayıları topladığımızda..

50 + ............68 = 112 1

112:1 , Kaf tablosunda ALLAH kelimesinin geçtiği son ayettir.
112:1...Bildir ; "O ALLAH Birdir."

112
:2 , Kuran'da ALLAH kelimesinin geçtiği son ayettir.

112:2..."ALLAH , Mutlak Gerçektir."

Arapçası ;
"Allahussamed" ve sayısal değeri


"ALLAH" - 66 , "El - Samed " - 165

                     66   165


Bu,
Kaf tablosunda keşfedilen ile aynı sonuçtur.

Kaf tablosunda, 2032. ALLAH kelimesinin geçtiği son ayet olan 112:1 ,
Kaf harfinin geçtiği
3744. ayettir.

1121 + 3744 + 2032 = 6897 (19x363)

Böylece,
Kaf tablosunda,

Son
ALLAH kelimesi  , 112:1 ayetine
Son
Kaf harfi de ,  114:1 ayetine yerleştirilmiştir.
112:1 ayeti, Kaf tablosunda , 3744. ayettir ve 1 defa ALLAH , 66 , kelimesi geçer.
114:1 ayeti, Kaf tablosunda , 3749. ayettir ve 1 defa Kaf harfi , 100
, geçer.

112 + 1 + 3744 + 1,66 + 114 + 1 + 3749 + 1,100 = 8987 (19x473)

47:3.....
"Bunun sebebi, inkar edenlerin sahte olanı izlemeleridir.
İnananlar ise, Rablerinden olan gerçeği izlemektedirler.
İşte ALLAH, insanlar için kendi örneklerini böyle açıklayıp bildirir."

Yukarıdaki sistemde :   D. no :
23            D. toplam : 68

23:68...
"Onlar neden bu söz üzerinde düşünmezler ?
Farkında değiller mi ki, geçmişteki Atalarının asla ulaşamadığı şeyler kendilerine gelmiştir."7032 sayısı , Kaf tablosunda, Kaf harfinin geçiş sayısı ,
2032 sayısı ise Kaf tablosunda, ALLAH kelimesinin geçiş sayısıdır.
Bu iki sayının farkı.......

7032 - 2032 = 5000 (100 x 50)

100 , Kaf harfinin sayısal değeridir. 50 , Nun harfinin sayısal değeridir.
K, Kuran'ın ilk harfi ve N, Kuran'ın son harfidir.

Kuran'da, 666 ,
50:1 ayetinde 2 Kaf harfi (2,100) ve 1 Nun harfi (1,50) ,
68:1 ayetinde 1 Kaf harfi (1,100) ve 3 Nun harfi (3,50) geçmektedir.

666 + 501+ 2100 + 150 + 681 + 1100 + 350 = 5548 (19 x 292)


Kuran'da, 666. Kaf harfi 3:81 ayetinde "Misak" kelimesinde geçmektedir.
Kuran'da,
666. Nun harfi de 2:105 ayetinde "men" kelimesinde geçmektedir.
2:105 ve 3:81 ayetleri arasında 304 (19x16) defa ALLAH kelimesi geçmektedir.

666. Kaf, 100 harfi , 3:81 ayetinde "Misak", 650 (Misak'ın sayısal değeri), kelimesinde,
666. Nun, 50 harfi , 2:105 ayetinde "men" , 90 (Men'in sayısal değeri), kelimesinde geçer.

3 + 81 + 666 + 100 + 650 + 2 + 105 + 666 + 50 + 90 = 2413 (19x127)


3:81
ayeti ,  666. Kaf, 100 , harfinin geçtiği 277 . ayettir  ve
2:105 ayeti, 666. Nun, 50 , harfinin geçtiği 111 . ayettir.

381 + 277 + 666 + 100 + 2105 + 111 + 666 + 50 = 4356 (66x66)....(1089x4)

1089 sayısı, "hazel Kuran", Bu Kuran 'ın sayısal değeridir.
Bu Kuran, 666 , üzerinde ALLAH'ın yeminini görmekteyiz.


Kuran'da,
666 ,
3:81 ayetinde 7 Kaf harfi.....(7x100 = 700)
2:105 ayetinde 8 Nun harfi.... (8x50 = 400) bulunmaktadır.

666 + 3 + 81 + 700 + 2 + 105 + 400 = 19 57 (19x103)


Kaf tablosunda
, 3749 ayette ve 109 surede,
Toplam Sure no, 103447
Toplam Ayet no, 213631
7032 defa Kaf harfi ve 2032 defa ALLAH kelimesi geçmektedir.
Sayıları topladığımızda...

3749 + 109 + 103447 + 213631 + 7032 + 2032 = 330000 (66x5000)....(66 x 100 x 50)

                                  
                ALLAH'ın kitabı KuranKaf tablosunda,
Sure - Ayet - Kaf - ALLAH kelimesi sayılarını yanyana dizelim ve dizilmiş bu sayıları toplayalım.

Sure    Ayet      Kaf    ALLAH        Diziliş
------     -------     -----   ----------     ---------------
1            6             1         0             1610
2            2             1         0             2210
..            ..             .          .             .........
114        1             1         0           114110
                                                     ---------------
                                                   
1385545752

Bu sayıyı, Kuran ,
666
ve tablodaki ayet sayısı olan ,
3749 ile toplayalım.

666 + 3749 + 1385545752 = 1385550167  (19x72923693)

D. no :
17         D. toplam : 86            17 86  (19x94)

19:94...Şüphesiz O, onların hepsini kuşatmış ve onları bir bir saymıştır.


Kaf ve ALLAH kelimesi tablosunda olağanüstü Matematiksel yapıya şahit olalım.
0 (sıfır) sayısının herhangi bir sayı ile çarpımı 0 (sıfır) 'dır.
Sure - Ayet - Kaf - ALLAH kelimesi sayılarını çarpalım ve sonuçlarını toplayalım.

Sure     Ayet      Kaf    ALLAH       Çarpım
------     -------     -----    ----------     -------------
1            6             1         0                0
2            2             1         0                0
2            3             3         0                0
2            4             2         0                0
2            7             1         1              
14
..            ..             .          .             .........
114        1             1         0                0
                                                     --------------
                                          
3076879     (19x161941)


Kaf tablosunda
Kaf harfi ile ilgili sayılara bakalım : (1,1,3,2........1,1)

1890 defa  1
1042 defa  2
490  defa   3
173  defa   4
89    defa   5
33    defa   6
17    defa   7
7      defa   8
2      defa   9
6      defa  10

Şimdi bu sayıları toplayalım :

1890 + 1 + 1042 + 2 + 490 + 3 + 173 + 4 + 89 + 5 + 33 + 6 + 17 + 7 + 7 + 8 + 2 + 9 + 6 + 10 = 3804

38:4....Onlar aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar.
İnkar edenler dedi ki , "Bu bir Sihirbaz, bir Yalancıdır."Numaraları ve Geçiş sayılarını yanyana dizelim ve
ayet sayısı,
3749 ve Kuran, 666 , ile toplayalım.

666 + 3749 + 1 1890 + 2 1042 + 3 490 + 4 173 + 5 89 + 6 33 + 7 17 + 8 7 + 9 2 + 10 6 =

                                           
47234  (19x2486)Kaf harfinin sınıflandırılmış sayılarındaki
Asal Sayılara bakalım.

1042 defa 2 ,
490   defa 3,
89     defa 5,
17     defa 7,

Geçiş ve numaralı sayıları yanyana dizelim ve toplayalım.

1042 2 + 490 3 + 89 5 + 17 7 = 16397 (19x863)

Geçiş ve numaralı sayıları çarpalım.
Çıkan sonuçları, Asal sayı olarak
4 sayısı ve Kuran, 666 , ile toplayalım.

666 + 4 + 2084 (1042x2) + 1470 (490x3) + 445 (89x5) + 119 (17x7) = 4788 (19x252)...(684x7)


Asal sayı olmayan bir sayı, Bölünebilir / Composite sayıdır.
Composite sayıları ele alalım ; 4,6,8,9,10

173  defa 4 ,
33    defa 6 ,
7      defa 8 ,
2      defa 9 ,
6
      defa
10

Kuran'daki Kaf tablosunda, Kaf harfinde
5 Composite sayı bulunmaktadır.
Geçişleri ve numaraları yanyana dizelim,
Composite sayı olarak
5 sayısı ve Kuran, 666 , ile toplayalım.

666 + 5 + 173 4 + 33 6 + 7 8 + 2 9 + 6 10 = 3458 (19x182)

Numaraları ve geçişleri yanyana dizelim ve Kuran,
666 , ile toplayalım.

666 + 4 173 + 6 33 + 8 7 + 9 2 + 10 6 = 57 57 (19x303)

3:3....Önceki kitapları tasdik eden Bu Kuran, ALLAH'ın Kitabıdır.


Kaf tablosunda
ALLAH kelimesi ile ilgili sayılara bakalım : (0,0,0,0,1,1,1,........,0)

2436 defa 0
808   defa 1
343   defa 2
121   defa 3
33     defa 4
6       defa 5
1       defa 6
1       defa 7


Görüldüğü gibi, ALLAH kelimesinde,
663749 ayette 8 sayı (0,1,.......7) kullanılmıştır.
0 , bir sayıdır ancak değeri olmayan bir sayıdır.
Değeri olan sayıları ele alalım. Bu sefer,
7 sayı kullanılmış olacaktır.
7 sayısını, ALLAH kelimesinin sınıflandırılmış sayılarını ve Kuran'ı, 666 , toplayalım.

666 + 7 + 808 + 1 + 343 + 2 + 121 + 3 + 33 + 4 + 6 + 5 + 1 + 6 + 1 + 7 = 2014 (19x106)


ALLAH kelimesinin sınıflandırılmış sayılarındaki
Asal Sayılara bakalım.

343 defa 2 ,
121 defa 3 ,
6     defa 5 ,
1     defa 7 ,

Böylece, ALLAH kelimesinde,
66 , 3749 ayette 4 Asal sayı kullanılmıştır.
Bu sayıları, Asal sayıların geçişleri ile toplayalım.

3749 + 66 + 4 + 343 + 121 + 6 + 1 = 4290  (66 x 65)

                            "ALLAH , huve ilahuvahid", "ALLAH, ki O, Tek Tanrıdır."

66 , ALLAH kelimesinin sayısal değeri ve 65 , "huve ilahuvahid", "O, Tek Tanrıdır." 'ın sayısal değeridir


Numaraları ve geçişleri yanyana yerleştirelim
ve Kuran,
666 , Asal sayı olarak 4 sayısı
ve ALLAH kelimesinin sayısal değeri,
66 , ile toplayalım.

666 + 66 + 4 + 2 343 + 3 121 + 5 6 + 7 1 = 6327  (19x333)


ALLAH kelimesinin sınıflandırılmış sayılarındaki
Composite sayılara bakalım.

33 defa 4 ,
1   defa 6 ,

İnsan vucudunda 100 trilyon hücre ve bu hücrelerin herbirinin çekirdeğinde
insan yaşamında anahtar rol alan
23 çift (2) halinde 46 kromozom bulunmaktadır.
Geçişleri ve numaraları yanyana dizelim,
ayet sayısı,
3749 ve ALLAH kelimesinin sayısal değeri, 66 , ile toplayalım.

3749 + 33 4 + 1 6 + 66   = 4 165

4:165....Müjdeleyen ve uyaran Elçiler. Böylece, Elçilerden sonra insanların
ALLAH'a karşı bir bahaneleri olamayacak. ALLAH, Güçlüdür, En Bilgili olandır.


D. no :
11        D. toplam : 52        11 x 52 = 5 72

5:72......"Meryem oğlu Mesih (İsa), ALLAH'tır" diyenler inkar edenlerdir.

Bu sefer, numaraları ve geçişleri yanyana getirip toplayalım.

4 33 + 6 1 = 494 (19x26)

D. no : 5        D. toplam : 17

5:17..."Meryem oğlu Mesih (İsa), ALLAH'tır" diyenler inkar edenlerdir.

Numaraları ve geçişleri birbirleriyle çarptığımızda çıkan sonuç,
sistemin bağlı olduğu ALLAH kelimesinin sayısal değeri olan
66 sayısına bölünebilen bir sayıdır.

4 x 33 x 6 x 1 = 792 (66 x 12)

Kuran'da, Sure
66 , 12 ayettir.
Aynı zamanda,
66:12 ayeti İsa 'yı dünyaya getiren Meryem ile ilgilidir.

Yukarıda, 
5:17, 72 ayetleri İsa ile ilgili olarak 2 aynı Mesajı bildirmişti.
Sure ve ayet sayılarını Kuran,
666, ile topladığımızda ;

666 + 5 + 17 + 72 = 760.... Sure 76 - İnsan

Bu Gizlenmiş Mesajın keşfedildiği sistem,
  2 composite sayı olan, 4 & 6 'dır
ve
insan yaşamında anahtar rol alan 46 kromozom bulunmaktadır.

Gerçek olan ;  İsa bir İnsandı.

Gerçek olan ; İsa  , ALLAH'ın oğlu değildir ; o, Meryem 'in oğluydu.Kaf tablosunda,
Kaf harfi ile ilgili sayılara ...... (1,1,3,2........1,1)
ve ALLAH kelimesi ile ilgili sayılara ......(0,0,0,0,1,1,1,........,0) birlikte bakalım.

2436 defa 0
2698 defa 1
1385 defa 2
611   defa 3
206   defa 4
95     defa 5
34     defa 6
18     defa 7
7       defa 8
2       defa 9
6       defa 10


Burada muhteşem bir delile tanıklık edeceğiz.
1 sayısının geçiş adedi, 2698 (19x142). 2698 sayısı, Kuran'daki toplam ALLAH kelimesi geçiş sayısıdır.
İşte buradaki Mükemmel Mesaj ;
1 , 2698.......ALLAH  Birdir
ALLAH kelimesinin sayısal değeri,
66 ; 1 , 66
166 sayısı, 100 ve 66 sayılarının toplam değeridir.
Kaf harfinin sayısal değeri,
100 ve ALLAH kelimesinin sayısal değeri, 66.
Ve bu mükemmel işareti keşfettiğimiz yer,
Kaf harfi ve ALLAH kelimesinin birlikte araştırıldığı sistemdir.

Kaf harfi ve ALLAH kelimesiyle ilgili bu sayılar,
3749 ayete yerleştirilmiştir.
Ayetlerdeki bu sayıların kaç tane olduğunu sayarsak, sonuç şu olacaktır ;
7498
Sure
74 , 19 sayısının yerleştirildiği Suredir. Sure 98 , Delil 'dir.

Geçişleri ve numaraları yanyana dizelim,
ve
11 sayısı ,
Kaf harfinin sayısal değeri,
100 , ALLAH kelimesinin sayısal değeri, 66
ve Kuran,
666 , ile toplayalım.

666 + 11 + 2436 0 + 2698 1 + 1385 2 + 611 3 + 206 4 + 95 5 + 34 6 + 18 7 +
7 8 + 2 9 + 6 10 + 100 + 66 =  76418 (19x4022)


40:22...Elçileri gerçekten kendilerine açık deliller ile geldiler fakat onlar inkar ettiler.
Sonuçta , ALLAH onları yakaladı (cezalandırdı).Yukarıdaki sistemde,
666 sayısı yerine bu sayıları 7498 ile toplayalım,
sonuç yine
666 sayısını verecektir.

7498 + 11 + 2436 0 + 2698 1 + 1385 2 + 611 3 + 206 4 + 95 5 + 34 6 + 18 7 +
7 8 + 2 9 + 6 10 + 100 + 66 = 83250 (666
x125)


Şimdi, 
Kaf harfi ve ALLAH kelimesinin sınıflandırılmış sayılarındaki Asal Sayılara bakalım.

1385 defa 2
611   defa 3
95     defa 5
18     defa 7

Geçişleri ve numaraları,
ayet sayısı,
3749 ,
Kaf harfinin sayısal değeri,
100 , ALLAH kelimesinin sayısal değeri, 66
ve Kuran,
666 , ile toplayalım.

666 + 3749 + 1385 + 2 + 611 + 3 + 95 + 5 + 18 + 7 + 100 + 66 = 6707 (19x353)


Numaraları ve geçişleri çarpalım, çıkan sonuçları,
ayet sayısı,
3749 ,
Kaf harfinin sayısal değeri,
100 , ALLAH kelimesinin sayısal değeri, 66
ve Kuran,
666 , ile toplayalım.

666 + 3749 + 2770 + 1833 + 475 + 126 + 100 + 66 =  9785 (19x515)

5:15....Ey kitap verilenler, kitapta gizlemekte olduklarınızın çoğunu size bildirmek
ve diğer taşkınlıklarınızı affetmek için Elçimiz size gelmiştir.
ALLAH'tan size bir aydınlatıcı ve apaçık bir kitap gelmiştir.


D. no :
26         D. toplam : 110

26:110...ALLAH'tan korkun ve bana uyun.


Composite sayılara bakalım ; 4,6,8,9,10

206 defa 4
34   defa 6
7     defa 8
2     defa 9
6     defa 10

5 Composite sayı kullanılmıştır.
Geçişleri ve numaraları
5 sayısı,
ayet sayısı ,
3749 ve Kuran, 666 , ile toplayalım.

666 + 3749 + 5 + 206 + 4 + 34 + 6 + 7 + 8 + 2 + 9 + 6 + 10 = 4712 (19x248)

 

    Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.