Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


Bugünlerin kendini Müslüman zanneden insanları, ALLAH'ın yolundan uzaklaşmışlardır.
ALLAH'ın dini İslam, mezhep ve tarikatlara bölünmüş,
günümüzde
cahilliğin ve şirkin en iyi örnekleri sergilenmektedir.

Din eğitimi almak, i
lahiyat mezunu olmak, bu konuda Masterlar yapmak,
Arapçayı ana dili gibi bilmek Kuran'ı anlamaya yetmeyeceği gibi, ALLAH yolunda olmayı da garantilemez.
ALLAH'ın yardımına ve desteğine insanın her zaman ihtiyacı vardır.
ALLAH, samimi ve aklını kullanan insanları doğru yola, Kendi yoluna iletir.

ALLAH , ancak Kendisine teslim olanlarla ve İnananlarla beraberdir.
ALLAH'ın dini İslam ve ALLAH'ın kitabı Kuran'dır (
3:19, 10:37).
Paramparça edilmiş dinin farklı tarikatları üzerinde kendilerini doğru yolda zannedenler,
ALLAH'a kulluk ettiklerini düşünürler.
Aslında onlar ALLAH yolunda değil Şeytan'ın yolundadırlar,
ALLAH'a değil Şeytan'a kulluk etmektedirler, ALLAH'ın kitabı Kuran'ı değil
Hadis-Sünnet gibi şeytani rivayetleri izlemektedirler.

Bugün islam, müslüman denince akla terör, şiddet, yobazlık ve cahillik geliyorsa,
bu suçun sorumlusu ne ALLAH'tır, ne İslam dinidir, ne de Kuran'dır.
Bu suç, ALLAH'a ortaklar koşan, Kuran'ı terketmiş, başka kitapların hükümlerini izleyen,
ALLAH'ın kelimeleri yerine insan sözlerini tercih eden şeytanın dostlarıdır.
O yüzden bu cahil ve putperest insanlar ALLAH'ın Kitabı Kuran'ı ve ona sahip çıkmayı
haketmemişlerdir.

Muhammed Nebi zamanında da yaşayan bu putperestler,
şeytanın dostları,
bir başkasının ismini anmadan A
LLAH diyemezler.
ALLAH'ın isminin yanına
Muhammed, Ali, İbrahim gibi isimleri koyarlar.
ALLAH'ın kitabı Kuran'ın yanında Hadis-Sünnet gibi kitapları izler ve bu kitaplardan çıkardıkları hükümleri izlerler.
Muhammed Nebinin ölümünden 19 yıl sonra bu sefer Muhammed'i putlaştırmışlar ve
Kuran'a ; 9. sureye 128. ve 129. ayetleri eklemişlerdir.
ALLAH'ın kelimelerine insan sözlerini sokmuşlar ve Kuran'ı tahrif etmişlerdir.
Ancak, ALLAH'ın izniyle, 19 sayısal sisteminin keşfedilmesiyle
bu iki sahte ayet ortaya çıkarılmış ve Kuran arındırılmıştır.

Kuran'ın sayısal kimliği 666'dır.
ALLAH'ın izniyle, Kuran'da keşfedilen matematiksel mucize olan 19 Mucizesi,
Kuran'ın ALLAH'ın kitabı olduğunu ispatladığı gibi ALLAH'ın varlığını da ispatlamaktadır.
Kuran'da ayetler, sureler, kelimeler, sayılar, harfler 19 sayısal sisteminin içinde kilitlenmiştir.
Hiçbir kişi tek bir harf, tek bir sayı Kuran'a ekleyemez, Kuran'dan çıkaramaz.
İşte ALLAH, Kendi kitabı Kuran'ı
,
666 , 19 sayısal sistemi ile korumaktadır (15:9).

Bütün insanlar ölecek ve Kıyamet gününde tekrar dirilecektir,
işte o gün herkes ALLAH'ın önünde toplanacak ve bu dünyada yaptıklarının hesabını verecektir.
O gün, o saat yaklaşarak gelmektedir.

ALLAH'ın Dünyaya Mesajı ;

ALLAH Birdir ; O'ndan başka Tanrı yoktur.

ALLAH'a teslim olun. Yalnız ALLAH'a kulluk edin.

Yalnız ALLAH'ın kitabı Kuran'ı izleyin.


ALLAH'tan bağışlanma dileyin. ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır (
3:31).
ALLAH'ın dini İslam'a gelin ve ALLAH'ın Elçisini izleyin
(3;32, 3;132, 5;92, 8;20, 24;54, 47;33, 64;12).
 

Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.