Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla

                                                                                                                                                    
23.8.1999

ALLAH'ın izniyle, 1995 (19x105) senesinde Kuran'ın, 666 , ilk versiyon Türkçe çevirisini
ve
19 Mucizesi ile ilgili bir kitabı yayınladım.
ALLAH'ın izniyle, 1997 senesinde, 8 - 7 - 19 ile ilgili Proje üzerinde çalışırken 29.7.1999 tarihine şahit oldum.
17.12.1997 tarihinde şahit olduğum Deadline yani Son gün ile ilgili olarak insanları uyardım
ve kendilerine
19 ay verdim.
Türk medyasına ve ilgili kişilere Fax yoluyla Mesajı ilettim.
Bakın.
Hürriyet gazetesine verdiğim Uyarı ilanı 18.12.1997 tarihinde gazetenin
30. sayfasında yayınlandı.Bakın.
Ardından Türkiye'de en çok satan dergilerin başında yer alan Artı Haber dergisi ile röportaj yaptım.
17.1.1998 tarihinde derginin kapağı oldu ve Mesaj yayınlandı.Yükleyin.
7 gün boyunca derginin Reklamı Televizyon kanallarında yayınlandı.Yükleyin.
Reklamın süresi
17 saniyedir. 17 sayısı, 7. asal sayıdır.
Derginin yayınlandığı gün (
17.1.1998) ve Türkiye'deki Depremin meydana geldiği gün (17.8.1999) aynı sayıdır.

19 ay sonra, ALLAH'ın azabı olarak Deprem Türkiye'yi vurdu.
İstanbuldan 80 km uzaklıkta İzmit - Gölcük'de
7.4 Richter ölçeğine göre Deprem meydana geldi.
Bizzat şahit olduğum
(48:8) bu Deprem,
17.8.1999 günü saat 3:2 'de oldu ve 45 saniye sürdü.

Mesajın ve uyarının Artı Haber dergisiyle iletildiği 17.1.1998 tarihinden
Depremin meydana geldiği
17.8.1999 tarihine kadar tam 19 ay.

Mesajın Fax ile iletildiği ve Uyarının ilan verildiği 17.12.1997 tarihinden
Depremin meydana geldiği
17.8.1999 tarihine kadar tam 19 ay 30 gün.
Toplam gün sayısı ise
608 gün (19x32)

Richter ölçeği, 7.4 , Sure 74'e işaret eder. Sure 74'de 19 sayısı ayet 30'a yerleşmiştir ;74:30...Üzerinde 19 vardır.

Şahit olduğum Deadline yani Son gün, 29.7.1999 tarihinden   
Depremin meydana geldiği 17.8.1999 tarihine kadar tam 19 gün.

Gerçekten korkunç bir gün ve saat yaşandı. Resimlere bakın ;
Yükleyin.
Deprem sonrası
Ulaşlı isimli yerin bir bölümü 15m. suların altına gömüldü. ALLAH, herşeyi Yapandır (8:17).
17.8.1999 Depremi yeni Milenyum 2000 senesine 136 (8x17) gün kala meydana gelmiştir.

ALLAH'ın Elçisi, Bahattin Uzunkaya'nın Sayısal Değeri :

Bahattin    : 2     5    1     400   10    50        Uzunkaya :    1     6     7    6      50   20      1   10   1
                   Be  He Elif   Te    Ya   Nun                          Elif Vav  Ze Vav Nun  Kef  Elif Ya Elif
                                  468                                                                              102

                                                     468102 = 570  (19x30)

Sure 74'de 19 sayısı ayet 30'a yerleşmiştir. 30 sayısı, 19. bölünebilir (composite) sayıdır.
74:30...Üzerinde 19 vardır.
Bu ayet arapça 'Aşer' olan 10 sayısı ile biter ve 'Aşer' kelimesinin sayısal değeri,
570 (19x30),
aynı zamanda ALLAH'ın Elçisinin
kimliğini ortaya çıkarır ; Bahattin (468) Uzunkaya (102), 570

31 yaşında Depreme şahit oldum ve Elçiliğimi ilan ettim.
Doğum günüm ;
30.4.1968
Dijit toplamı ; 3 + 0 + 4 + 1 + 9 + 6 + 8 =
31

17.12.1997 tarihi ile 17.1.1998 tarihi arasında 31 gün.
17.12.1997 tarihi ile 29.7.1999 tarihi arasında 589 gün (19x31).

17.1.1998 tarihi ile 17.8.1999 tarihi arasında 19 ay veya 577 gün.

57:7 ; ALLAH'a ve Elçisine inanın

17.1.1998 tarihi ile 29.7.1999 tarihi arasında 544 gün.

54:4 ; Şüphesiz kendilerine sakınmaları için yeterince uyarılar gelmiştir.


49:7 ; ALLAH'ın Elçisi içinizde bulunmaktadır.

666 + 49 + 7 + 570 = 1292 (19x68)
1968 doğduğum yıldır.

48:8 ; Gerçekten Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak göndermişizdir.

666 + 48+ 8 + 570 = 1292  (19x68)
1968 , doğduğum yıldır.

666 + 570 = 1236

Kuran'da, besmele hariç
1236. ayet ; 9:1

9:1 ; ALLAH ve Elçisinden ortak koşanlara bir Ültimatomdur.

9:1
ayeti besmele dahil 1243. ayettir.

666 + 9 + 1 + 1243 = 1919   (19x101)

36:3 ; Sen gerçekten Elçilerden birisin.

Bu ayetin sayısal değeri ;
612

36 + 3 + 612 + 570 = 1221

1221, 74:30 ayetinin sayısal değeri ; ALLAH'ın imzası Elçisinin üzerindedir.

                       36 + 3 + 468 102 = 468141 (19x24639)
                   --------  --------
Dijit
toplam :    12           21      1221  ; 74:30


Bu sayısal sistemde, dijit sayısı : 9    dijit toplamı : 33

9:33 ; O, Elçisini yol gösterici ve gerçek din ile gönderdi ki ortak koşanlar istemese de,
onu bütün dinlerden üstün kılacaktır."

İndiriliş sırasına göre, 36:3 ayetinde ALLAH kelimesinin geçiş sayısı ; 105

363 + 105 = 468 ; Bahattin

İndiriliş sırasına göre, 36:3 ayeti besmele hariç 1065. ayettir.

363 + 1065 = 1428  (102x14) ; Uzunkaya

Bahattin Uzunkaya'nın, 468 102, sayısal değerinde
9 arapça harf kullanılır ;
Elif Be He Vav Ze Ya Kef Nun Te
1     2    5      6     7  10  20   50   400
Bu harflerin sayısal değer toplamı ; 501

50:1 ayeti  Kaf harfini gösterir ve 2001 senesinde ALLAH'ın izniyle Kaf Mucizesini gösterdim.

Bu 9 harfin Dijit toplamı ; 1 + 2 + 5 + 6 + 7 + 1 + 0 + 2 + 0 + 5 + 0 + 4 + 0 + 0 = 33 ; 9:33

67:8 ; Nerdeyse öfkesinden patlayıp parçalanacak gibi olur.
Herbir grup içine atıldığında, onun koruma görevlileri onlara sorarlar ; 'Size bir
uyarıcı gelmedi mi?'


67 sayısı 19. asal sayıdır. 8. asal sayı da 19.
67. 19 sayısı 74:30 ayetindedir. 19 sayısı 30. ayete yerleştirilmiştir.
30 sayısı 19. bölünebilir (composite) sayıdır ; 19 x 30 = 570Bahattin (468) Uzunkaya (102)

67:8 ayetinde 2640. ALLAH kelimesi geçer, bu ayet besmele hariç 5247. ayettir.

67 + 8 + 2640 + 5247 + 468102 = 476064 (19x25056)

25:56 ; Biz seni sadece bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermişizdir.

Bahattin Uzunkaya, 468 102 , Kuran'da Sure 4 , 173. ve 166. ayetlerde kodlanmıştır.
Bahattin, 468 , 4:173 ayetinde kodlanmıştır.
4:173 ayeti besmele hariç 666. ayettir. Bu ayetin sayısal değeri, 8049.

4 + 173
+ 666 + 8049 = 8892 (19x468)

Uzunkaya, 102 , 4:166 ayetinde kodlanmıştır. Bu da 4:173 ayetinden 7 ayet öncedir.
4:166 ayetinin sayısal değeri, 1938 (19x102)

4 + 173 + 166 + 468102 = 468445 (19x24655)

4:173 ayeti Kuran'da besmele hariç 666. ayettir.
Sure numarasını,
4 ,
166 (102 - Uzunkaya) 'dan 173 (468 - Bahattin)'e kadar ayet numaralarını
ve ayetlerin Kuran'da besmele hariç ayet sayılarını toplayalım.

4 + 166 + 659 + 167 + 660 + 168 + 661 + 169 + 662 + 170 + 663 + 171 + 664 + 172 + 665 + 173 + 666 = 6660 (666x10)

Kuran'da, 666 ,
10 sayısı arapça "Aşer" demektir (74:30) ve sayısal değeri ; 570 (19x30) ;
ALLAH'ın Elçisi Bahattin (
468) Uzunkaya (102)

Uzunkaya, 102 , 4:166 ayetinde kodlanmıştır. Kuran'da, 666 , 102 ayet içeren 18 sure bulunur.

666 + 18 + 102 = 786

19 harften oluşan Besmelenin sayısal değeri ; 786
Besmelenin ilk kelimesi olan 'isim' anlamına gelen '
Bism' kelimesinin sayısal değeri ; 102
Sure 98, Delil suresindeki besmele dahil  ilk (1.) kelimelerine bakalım.

98:1
...ayetin ilk kelimesi ; "Bism", 'isim' ve sayısal değeri ; 102
98:2
...ayetin ilk kelimesi ; "Lem" ve sayısal değeri ; 70
98:3
...ayetin ilk kelimesi ; "Resul" , 'Elçi' ve sayısal değeri ; 296

98:3
ayeti şöyle başlar ; ALLAH tarafından bir Elçi , arapçası ; "Resulu min Allah"

Bu 3 ayetteki ilk (1.) kelimelerin sayısal değerlerini toplayalım ;

102 + 70 + 296 = 468
- Bahattin

102 ayet içeren 18 sureye başka bir açıdan bakalım.

Sure      ayet           Toplam
------     --------            -------
2            102                104
3            102                105
4            102                106
5            102                107
6            102                108
7            102                109
9            102                111
10          102                112  
11          102                113
12          102                114
16          102                118
17          102                119
18          102                120
20          102                122
21          102                123
23          102                125   
26          102                128
37          102                139
------     -------             ---------

247       1836              2083

Bu sayıları topladığımızda ; 247 + 1836 + 2083 = 4 166

4:166 ayeti, Uzunkaya, 102, 'nın kodlandığı ayettir.
Ayrıca Kuran'da, 102 sayısı 19 defa geçmektedir ; 18 sure 102 ayet içerir ve Sure 102

Mesajın ve uyarının Artı Haber dergisiyle iletildiği 17.1.1998 tarihi ile
30. doğum günüm olan
30.4.1998 tarihi arasında 102 gün ; Uzunkaya

Mesajın ve uyarının Artı Haber dergisiyle iletildiği 17.1.1998 tarihi ile
Depreme şahit olduğum ve Elçiliğimi ilan ettiğim yaş olan
31. doğum günüm
30.4.199
9 tarihi arasında 468 gün ; Bahattin

19 sayısı Kuran'ın şifresidir. Deprem suresi, Sure 99 'un başına 19 'u yerleştirdiğimizde 1999 senesini verir,
1999 senesi Depremin senesidir. Sure 99 , 8 ayettir ve 8 sayısı da Depremin ayını vermektedir.
17.8.1999 Türkiye Depremi Kuran'ın Kehaneti idi.
Kuran'ın diğer Kehaneti de
17.8.1999 Depreminden hemen sonra
Türkiye, İstanbul'dan ALLAH'ın Elçisi
Bahattin Uzunkaya'nın (468 102) çıkışıdır.

Besmele dahil Sure
99 'un sayısal değeri ; 17393

17393 + 178 + 1999 = 19 570 (19x1030)

ALLAH'ın imzası (
19) Elçisinin (570) üzerindedir (74:30).

74:30 ayetinde geçen 10 sayısının sayısal değeri,
570 ve Kuran'da 9 defa geçer ; 10 + 9 = 19
Geçtiği ayetlerin sure ve ayet toplamı, 1136

570 + 9 + 1136 = 1715

17:15 - Biz asla bir Elçi göndermeden cezalandırmayız.

Doğduğum yıl, 1968
Kaf tablosunda, 1968. ayet, 23:73
Bu ayette 4068. Kaf harfi bulunur...468 - Bahattin
İniş sırasına göre, bu ayet Kuran'da 4068. ayettir.
Kuran'da, 666 , bu ayette 1 Kaf harfi geçer.

2373 + 1 + 666 = 3040 (304 x 10)

30.4 , doğduğum gün ve ay

Kaf tablosunda, 3:81 ayetinde 666. Kaf harfi Misak kelimesindedir.
3:81 ayetinde 7 Kaf harfi, 100 , vardır ve Kaf tablosunda 277. ayettir.

3 + 81 + 7 + 100 + 277 = 468 - Bahattin

Kaf tablosunda, 570. Kaf harfi 3:13 ayetindedir ve ALLAH'ın Kendi yardımıyla desteklediğini bildirir.
9:33 ve 61:9 ayetleri aynı 2 ayettir.

9:33, 61:9
O , Elçisini yol gösterici ve gerçek din ile gönderdi ki
ortak koşanlar istemese de, onu bütün dinlerden üstün kılacaktır.


9:33 'de 1152. ALLAH kelimesi geçer ve bu ayet 1268. ayet ve besmele dahil 1275. ayettir.
61:9 'da 2550. ALLAH kelimesi geçer ve bu ayet 5170. ayet ve besmele dahil 5229. ayettir
Bunları Bahattin Uzunkaya'nın toplam sayısal değeriyle, 570 toplayalım.

9 + 33 + 1152 + 1268 + 1275 + 61 + 9 + 2550 + 5170 + 5229 + 2 + 570 = 17328  
                           (
19x912)..(19x19x48)...(19x19x6x8)....(570x30.4)

9:12 ayetinde 1117. ALLAH kelimesi geçer. 11:17 ayeti şu gerçeği vurgular ; ALLAH'ın Şahidi
Sur
e 48 , Zafer
1968 doğduğum yıl
30.4 doğduğum gün ve ay
570 , Bahattin Uzunkaya 'nın toplam sayısal değeri


ALLAH şöyle buyurmuştur ;
"
Ben ve Elçilerim, mutlaka galip geleceğiz". ALLAH elbette, En Kuvvetli olandır, Güçlüdür. (58:21)

"Şüphesiz Elçi kullarımız için sözümüz gerçekleşecektir.
Onlar gerçekten yardım görenlerdir. Askerlerimiz gerçekten başarılı olacaklardır." (
37:171-173)
 

Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.