Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


2004 yılında 36 yaşındayım ve ALLAH'ın izniyle 2014 yılındaki Zafer için 10 yıl kalmıştır.
36 x 10 = 360
360 sayısı "Sakar", Çıkmaz 'ın sayısal değeridir.
Kuran'da 4 ayette geçer ; 54:48, 74:26-27-42

İnkar eden her kişi inkarının sonuçlarını tadacaktır.

Sure 74 'de 3 defa geçer.

74 + 26 + 27 + 42 + 3 + 360 = 532 (19x7x4)

666 + 360 = 1026 (19x54)

Ayrıca 54. sure olan Ay suresinde de geçer.

54 + 48 + 74 + 26 + 74 + 27 + 74 + 42 + 360 = 779 (41x19)

D. no :
19        D.toplam : 86

19:86
Suçluları da bir sürü halinde son yerleri Cehenneme süreceğiz.

"El muddessir",
Gizlenmiş Sır'ın sayısal değeri, 775 ve Sure 74 iniş sırasına göre 4. suredir.
775 + 4 = 779 (41x19)

41:19
O gün, ALLAH ’ın düşmanları toplanıp Ateşe sürüleceklerdir.

41:19 ayetinin sayısal değeri, 1320

41 19 + 1320 = 54 39

54:39
Tadın azabımı, siz uyarılmıştınız.

54:39 ayetinin sayısal değeri, 2632

54 39 + 2632 = 8071

8:71
Eğer onlar sana ihanet ederlerse, onlar zaten ALLAH ’a ihanet etmişlerdi.
Onun için, O da onları kaybedenlerden yaptı.Kaf tablosunda, bu 4 ayette, 5 Kaf harfi, 100 geçer.

54 + 48 + 74 + 26 + 27 + 42 + 360 + 4 + 5 + 100 = 740 (74x10)

D. no :
20        D.toplam : 74

20:74
Rabbine kim suçlu olarak gelirse, Cehenneme gidecektir , orada asla ölmez, diri de kalmaz.

666
+ 54 + 48 + 74 + 26 + 27 + 42 + 360 + 4 + 5 + 100 = 1406 (74x19)

Besmele dahil 74:19 ayetinin sayısal değeri, 666

74:31 ayeti gizli olanı ortaya çıkarmaktadır.
Bu ayet şu gerçeği vurgular ; Cehennemin koruma görevlileri , 19 Melektir
Bu ayetin sayısal değeri, 18612 ve 245 harftir.
31. asal sayı, 127 ve 31. composite (bölünebilir) sayı, 46

18612 + 245 + 127 + 46 = 19030

30 , 19. composite (bölünebilir) sayı ve 19 sayısı 30. ayettedir.

Kuran'da, Kalem kelimesi 3 defa geçer, bu ayetler ; 31:27, 68:1 ve 96:4

666 + 31 + 27 + 68 + 1 + 96 + 4 = 893 (47x19)

Bu 3 ayetin sure ve ayet sayılarını çarparak toplayalım.

837 (31x27) + 68 (68x1) + 384 (96x4) + 3 (ayet) = 1292 (19x68).....Sure 68 , Kalem

1 'den 19 'a kadar sayı toplamı ; 1+2......19 = 190
190. composite (bölünebilir) sayı, 244 ; 190 + 244 = 43 4..Orijinal Kuran
43 4 = 7 x 62...
7:62 ayetinde ALLAH kelimesinin geçtiği ayetlerin toplamı, 66619

Kaf tablosunda, 762. ALLAH kelimesi, 7:37
Kaf tablosunda bu ayet, 740. ayettir.

666 + 740 = 1406 (74x19)

Besmele dahil 74:19 ayetinin sayısal değeri, 666
74:19 ayetinde 10 harf vardır ve 19 , 10. tek sayıdır.
10. composite (bölünebilir) sayı, 18 'dir, bu da besmele hariç ayet sayısını verir.

Besmele dahil Kader Suresinde, 97:4 , 1000 sayısından bahseder.
1000 = 10x100...19 , 10. tek sayı , Kaf harfinin sayısal değeri, 100
ve 100 sayısı, 74. composite (bölünebilir) sayıdır.

974 + 1000 = 1974


Sur
e 98 , "el beyyine", Açık Delil ve "el beyyine" kelimesinin sayısal değeri de, 98.
Ayrıca bu surede besmele dahil kelime sayısı da 98.
Kelimelerde sayısal değeri 98 olan 3 kelime mevcuttur ve 3 ayette görülür (98:2,5,7).
2, 5 ve 7 sayıları asal sayılardır.

666 + 98,2 + 98 + 98,5 + 98 + 98,7 + 98 = 3914 (19x206)

39:14
De ki , “Ben dinimi sadece O’na has kılarak ALLAH ’a kulluk ederim."

Kuran'da, 666 , 57:8 ayetinde 2 Kaf harfi, 100 bulunur ve aynı sonucu verir.

666 + 57 8 + 2,100 + 570 = 3914 (19x206)

57:8
Elçi sizi Rabbinize inanmaya çağırdığı zaman , neden ALLAH ’a inanmıyorsunuz ?
Eğer inananlarsanız, O gerçekten sizden misak almıştır.


  
Besmele dahil Sure 99 ,  9 ayettir,
her ayetin 19. harfini toplarsak, sonuç 456 (19x3x8) olur.
Suredeki her 19. harfi topladığımızda ise sonuç 348 olur.

99 + 9 + 348 = 456 (19x3x8)

Sur
e 110 , "El Nasr" , Destek ve sayısal değeri, 371.
Besmele dahil her ayetin 19. harfini toplarsak, sonuç 57 (3x19) 'dir.
Besmele dahil her ayetin 19. harfine kadar bütün harfleri toplarsak, sonuç 6155 'dir.

666 + 110 + 4 + 6155 = 6935 (19x365)

36:5
Güçlü ve En Merhametli olan’ın indirmesidir.

Sur
e 110 , İndiriliş sırasına göre 114. , yani Son Suredir.
Sura
110 , besmele dahil 4 ayettir ; 110 + 4 = 114

Suredeki her 19. harfi topladığımızda sonuç, 492

110 4 + 492 = 1596 (19x84)

Sur
e 114 , besmele dahil 7 ayettir ve İndiriliş sırasına göre 21. suredir.
Sur
e 114 , "El Nas", İnsanlar ve sayısal değeri, 142

114 + 7 + 21 = 142

Sur
e 114 , "El Nas" 'ın sayısal değerini verir.

Sur
e 114 'de birinci (1.) harflerin toplamı, 224 ve dördüncü (4.) harflerin toplamı, 313.
114 sayısını buna göre yazarsak ;  224 224 313

224 + 224 + 313 = 761

Sur
e 114 , İnsanlar  (El Nas) ve 76:1 , İnsan (El insan).

"
El Nas" 'ın sayısal değeri, 142 ve Sure 114, besmele dahil 99 harftir.
Surenin sayısal değeri, 5687.

142 + 114 + 99 + 5687 = 6042 (19x318)

3:18
O’ndan başka tanrı olmadığına ALLAH şahittir ,
Melekler de ve
ilim sahipleri de. Gerçek şudur ; O’ndan başka tanrı yoktur, Güçlüdür, En Bilgili olandır.

Suredeki 19. harfleri topladığımızda sonuç 211 olur.

666 + 114 7 + 142 + 211 = 2166 (19x114)

Sur
e numarasını, 114 verir.

666 + 114 + 7 + 142 + 211 = 1140 (114x10)


Sur
e
114 'de 6 ayet "Nas", (50,1,60) ile biter.

50 1 60 (19x2640)...(66x76x10)

Sur
e
76 , İnsan , ALLAH'ın, 66 yaratılışıdır.

50 1 60...50160

50:16
Şüphesiz, insanı Biz yarattık ve kişinin kendisine neler fısıldadıklarını biliriz.
Biz ona şahdamarından daha yakınız.Sur
e
113 , Gün ayrımı suresinde ilk (1.) harflerin toplamı ,160
ve üçüncü (3.) harflerin toplamı, 491.

113 sayısını buna göre yazarsak ; 160 160 491

160 + 160 + 491 = 811

81:1..Güneş yuvarlatıldığı zaman
Gün ayrımında ,
Güneşin önemi tartışılmaz.

Sur
e
74 'de her ayetin 74. harfini toplarsak sonuç ; 30
30 , 19 sayısının geçtiği ayet numarasıdır.

Sur
e
74 'de 666. harf 50 'dir ve Sure 50 , Kaf.

2003 senesinde ALLAH'ın izniyle 4 yılı bildirdim : 1974,2003,2008,2008 Bakın.
74:53 , 31 harf ve sayısal değeri, 1943...1974
74:25 , 19 harf ve sayısal değeri, 1984...2003
74:10 , 17 harf ve sayısal değeri, 1991...2008
74:11 , 16 harf ve sayısal değeri, 1992...2008

4 + 74,53 + 31 + 1943 + 74,25 + 19 + 1984 + 74,10 + 17 + 1991 + 74,11 + 16 + 1992 =

                                          37696 (
19x1984)

Kuran'da
84 defa 19 sayısı geçer.

Bahattin uzunkaya
'nın toplam sayısal değeri ile toplayalım,
570

4 + 74,53 + 31 + 1943 + 74,25 + 19 + 1984 + 74,10 + 17 + 1991 + 74,11 + 16 + 1992 + 570 =

                                          37696 (
19x2014)


   
                                      Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
                                En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.