Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


İnananlar, ALLAH ’a ve Elçisine inanan, sonra hiçbir şüpheye düşmeyen
ve
ALLAH yolunda mallarıyla ve canlarıyla çalışanlardır.
İşte onlar, samimi olanlardır.
(49:15)

98:2
ayeti arapça şöyle başlar ; "Resulu min ALLAH" , "ALLAH tarafından bir Elçi"
burada 10 harf bulunur ve sayısal değeri, 452.
Bu ayet, Elçinin ismi olan Bahattin'i (468) ortaya çıkaran ayettir. Bakın.

98 2 + 10 + 452 + 570 = 2014

2014. ALLAH kelimesi Kuran'da 33:38 ayetinde yer alır.

33:38.....
"ALLAH ’ın emri, programlanmış bir plandır."

666  33  38 (19x19x18458)

33:38
, 3569. ayet ve besmele dahil 3600. ayettir ve 2014. ALLAH kelimesi geçer.

33 38 + 2014 + 3569 + 3600 = 12521  (19x659)

6:59
Bütün gizliliklerin anahtarları O’nun yanındadır.

6:59 ayetinin sayısal değeri, 7457 ve Sure 74 (Gizlenmiş Sır) besmele dahil 57 ayettir.


Muhammed'e indirilen Kuran'da, 666,
33:38 ayetinin sayısal değeri, 4889 ve 75
harftir.

666 + 33 38 + 4889 + 75 = 8968 (19x472)

47:2
İnanan ve iyilik için çalışanların,
Rableri tarafından bir
gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananların
suçlarını örter ve kendi durumlarını da düzeltir.

Kuran'da, 666 ,
K
af tablosunda, 47:2 ayeti 3047. ayettir.

666 + 47 + 2 + 3047 = 3762 (19x198)

Kuran'da, 666 ,
K
af tablosunda, 3047. ayette 5958. Kaf harfi geçer.

666 + 3047 + 5958 = 9671 (19x509)

5:9
ALLAH, inananlara ve doğru yolda gidenlere, bağışlanma ve büyük bir mükafat vadetmiştir.


20:14
"Ben ALLAH ’ım. Benden başka tanrı yoktur. Sadece Bana kulluk et ve
Beni hatırlamak için namazı gözet.”

20:14 ayetinin sayısal değeri, 1866.

1866 + 20 + 14 = 1900 (19x100)

100 , Kaf harfinin sayısal değeridir.
Kaf tablosunda, 2014. Kaf harfi 8:4 ayetinde "hakka", gerçek kelimesindedir.
Kuran'da
84 defa 19 sayısı geçer.
Bu,
ALLAH tarafından bir gerçektir ve sadece gerçek inananlar Rablerinin katında
yüksek derecelere sahip olurlar, bağışlanırlar ve Zaferi tadarlar.
Kaf tablosunda, 8:4 , 874. (19x46) ayettir.
874. ayette 2014. Kaf harfi : 874 + 2014 = 2888 (19x19x8)
Sure
28 , 88 ayettir ve Sure 28 , Tarih.
ALLAH'ın izniyle,
2014 yılı Tarihi bir yıl olacaktır.


                                                Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
                                    En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.