Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla


1.1.2011

20
11 yılında, ALLAH'ın izniyle 8 Mucizeye şahit olacaksınız.
ALLAH'ın izniyle bu yıl kuvvetli bir
Hortum Sabahleyin vuracak
ve Türkiye saat 3:17'de 8.29 şiddetiyle sarsılacak,
Depremin Gününü 7 gün öncesinden
haber vereceğim.

ALLAH'ın adıyla
ve ALLAH'ın izniyle,
şu günler için uyarıyorum ;
10.2.2011 ,
26.4.2011 , 9.7.2011 , 19.7.2011, 11.9.2011, 17.9.2011.......


                                                                 Kuran'ın Sırları

                                                                          Demir

Demir, Manyetik alan sağlar. Demirin gücü ve onun mıknatıssal özellikleri ALLAH tarafından bir hediyedir.
Grup no, 8 ve Periyot no, 4. Atom no 26, atom ağırlığı 56 ;
2+6+5+6=19
Kuran'da 57:25 ayetinde geçer ;
 5+7+2+5=19
Besmele dahil 26. ayet olur ve Demirin atom numarasını verir.
Demir arapça 'Hadid' kelimesinin sayısal değeri, 26 ve atom numarasını verir.
Kuran'da 57:25 ayetinde 'el Hadid' olarak geçer, sayısal değeri, 57 (19x3) ve Demirin Sure numarasını verir.
57. composite (bölünebilen) sayı, 80 ve 80 sayısı Fe harfinin sayısal değeridir. Fe ise Demirin sembolüdür.

19. Fe, 80 harfi Sure 57'de 741. (19x39) harftir.
Demir, latince Ferrum kelimesinden gelir.
İlk Fe, 80 harfi ayet 1'de 9. harftir ; 19


Fe, 80 harfi 4. kelimede geçer. 4. kelimeye kadar harflerin sayısal değer toplamı, 266 (19x14).
İlk Fe, 80 harfi 4. kelimede ve 9. harf olarak geçer. 9. harfe kadar sayısal değer toplamı, 256 ;
4 + 9 + 256 = 269
269 sayısı 57. Asal sayıdır ve Demirin sure numarasını verir.
İlk Fe, 80 harfinin geçtiği ayet 1'in sayısal değeri, 2092 ve besmele dahil ayet 2 olur.

57 2 + 2092 = 2664 (666x4)
4
, Demirin periyot numarası


Sure 57, besmele dahil 30 ayettir ve Demirin Nötron sayısı, 30.
Bununla birlikte, Demirin Proton/Elektron sayısı, 26 aynı zamanda 'Hadid', Demir kelimesinin sayısal değeridir.

Besmele dahil 12. ayete kadar ayetlerin sayısal değerini ve harf sayısını topladığımızda ; Toplam : 55,786
Devam edelim, ayet 13'ün ilk kelimesi 'yevm' 3 harftir, sayısal değeri, 56.
56, Demirin atom ağırlığıdır. Bunu toplam ile topladığımızda ;

55,786 + 56 + 3 = 55,845

55,845 , Demirin Atomik kütle birimidir ve Kuran, 666 bunu ortaya çıkartmıştır.
Ayet 13'deki 'yevm' kelimesinden sonraki kelime 'terel' ve sayısal değeri, 610.
Bu 2 kelimeyi topladığımızda : 'yevm', 56 ve 'terel', 610

56 + 610 = 666 - Kuran

57:25 ayetinde Demir, el hadid, 57 kelimesi 467. kelimedir,
bu ayet bu surenin 468. kelimesini içerir.
468. kelime 'fiyhi' ve sayısal değeri 95 (19x5).
468, ALLAH'ın Elçisinin ismi olan Bahattin'in sayısal değeridir.

Sure 57 ayet 1'de 1.kelime 'Bism' ve sayısal değeri, 102, Uzunkaya,
ayet 24'de 429. kelime 'tesev' ve sayısal değeri, 468, Bahattin.

666 + 57 + 1 + 1 + 102 + 24 + 429 + 468 = 1748 (19x92)

Muhammed'e verilen, Demir kadar güçlü Bu Kuran, 666, ALLAH'ın Elçisi Bahattin Uzunkaya'nın elindedir.

Bahattin Uzunkaya'nın toplam sayısal değeri, 570 (57x10) (19x30)
ve bu suredeki besmele dahil ayet 30'daki 570. kelime 'biyed', 16 , El anlamındadır. 

57. surede her ayetteki 19. harfi toplayalım :
(30,30,10,10...........30,6)
131 harf bulunur ve toplam değeri 12162. Bunları, ALLAH'ın Elçisinin toplam sayısal değeri, 570 ile toplayalım.

57 + 131 + 12162 + 570 = 12920 (19x68x10)

1968, ALLAH'ın Elçisinin doğduğu yıldır.
10 sayısı, arapça 'Aşer' (74:30) ve sayısal değeri, 570.

Sure 57'de 102. harf Vav, 6 ve 468. harf Elif, 1.

102 + 6 + 468 + 1 = 577
102,6 + 468,1 = 5707


57:7 - ALLAH'a ve Elçisine inanın.
577 sayısı 50:1 ayetinin sayısal değeridir ve Kaf harfini gösterir. Kaf Mucizesini ALLAH'ın izniyle gösterdim.
Sure 57'de 577. harf Kaf, 100 harfidir ve bu da bu suredeki 7. harftir.
19. Kaf, 100 harfi 30 ayetli Sure 57'de besmele dahil 911. harftir.
 
19 + 100 + 911 + 57 + 30 = 1117

1117. ALLAH kelimesi 9:11 ayetinde yer alır. ALLAH'ın Şahidiyim (11:17).

10 sayısı, arapça 'Aşer'
(70 300 200) , 570, ve Kuran'da bu diziliş 19 defa geçer.
19 ayette, sure toplamı, 354 ve ayet toplamı 1624.
Bu ayetlerde,
76 Ayn, 70 harfi, 36 Şın, 300 harfi, 95 Ra, 200 harfi geçer. 
Bunları, ALLAH'ın Elçisinin toplam sayısal değeri, 570 ile toplayalım.

354 + 1624 + (70x76) 5320 + (300x36) 10800 + (200x95) 19000 + 570 = 37668 (258x146)

258 - İbrahim

ALLAH'ın Elçisiyim ve İbrahim'in soyundanım.

Sure 57, Demir, 'el hadid, 57 , besmele dahil 2519 harf, 578 kelimeden oluşur.

57 + 57 + 2519 + 578 = 3211

3211, 7:62 ayetinin sayısal değeridir ve Rabbinin Mesajlarını insanlara ileten ALLAH'ın Elçisini gösterir.
7:62 ayetinde ALLAH kelimesinin geçtiği ayet numaralarının toplamı ; 666 19

Bu surede, 25. ayette 'el hadid', 57 (19x3) kelimesi geçer.
19 sayısı 10. tek sayı ve 30 sayısı 15. çift sayıdır.
10 + 15 = 25
Bu surede her ayetteki 25. harfleri toplayalım :
(6,400,1,400,5,5,40,6,400,5,80,70,30,30,50,30,6,1,30,2,70,10,80,1,7,30,80,5,50)

Toplam : 19 30

19 sayısı 10. tek sayı ve 30 sayısı 15. çift sayıdır.
19 + 10 + 30 + 15 = 74
19. composite (bölünebilen) sayı, 30 ve 19 sayısı ayet 30 Sure 74'e yerleşmiştir.
Yukarıda 29 sayı vardır.

25 + 29 + 1930 = 19 84

Kuran'da 84 defa 19 sayısı geçer.

Sure 57 ayet 1 (İlk) 19 harf (Besmele) ve ayet 30 (Son) 84 harftir.

57. Sure 29 ayettir ve 57 sayısı 29. tek sayıdır.
57. Surede 2500 harf bulunur ve Demir (el hadid) kelimesi 25. ayettedir.

Her ayetteki ilk 19 harfi toplayalım : Toplam - 35985. Kuran, 666 ile toplayalım.

666 + 35985 = 36651 (19x1929)


ALLAH, Alfa (İlk) ve Omega (Son)'dır (57:3).
Bu ayet 40 harf, 9 kelimedir ;
57 + 3 + 40 + 9 = 109
1 ve 9, Alfa ve Omega.
Bu ayette, Elif, 1 harfi 9 defa
Tı, 9 harfi 1 defa geçer.

666 + 57 + 3 + 1,9 + 9,1 = 836 (19x44)

Bu ayetin (57:3) sayısal değeri, 2689 ve 9 kelimedir.
2689 + 9 = 2698 (19x142)....Kuran'daki ALLAH kelimesi sayısı.

Elif, 1 harfi 9 defa geçer :
3,5,9,11,12,16,22,25,36. harf
Toplam : 139 - "el hak", Gerçek kelimesinin sayısal değeri.
Tı, 9 harfi 1 defa geçer : 26. harf
Toplam : 26
139 + 26 = 165 - Lailaheillallah, ALLAH'tan başka tanrı yoktur.

57. surede 1. ve 9. harfleri toplayalım.
1. harflerin toplamı, 1027 ve 9. harflerin toplamı, 1869.

666 + 57 + 1 + 1027 + 9 + 1869 = 3629 (19x191)

19 sayısı 8. asal sayıdır. İlk 8 sayının Asal ve Composite (bölünebilen) sayılarını toplayalım :
1 + 2 + 4 + 2 + 3 + 6 + 3 + 5 + 8 + 4 + 7 + 9 + 5 + 11 + 10 + 6 + 13 + 12 + 7 + 17 + 14 + 8 + 19 + 15 = 191

57. surede, 72 defa Fe, 80 harfi geçer ;
72 + 80 = 152 (19x8)

57 30 + 5760 (72x80) = 11490 (383x30)

383 - 'el Kuran' , 30 - Demirin Nötron sayısı

Sure 57 - Demir kuvveti, gücü simgeler.
Kuran, 666 , Demir kadar Güçlüdür ve ALLAH onu Elçisine vermiştir.                                                          Kuran'daki 1. Harfler


Kuran
'da besmele dahil 1. harfleri toplayalım.
Ayet 269'da 1. harflerin toplamı, 12654 (666x19) ; Kuran, 666 ve onun Mucizesi, 19
269. ayet 2:261 ve Kuran'da, 666 , bu ayet 94 harftir.

666 + 2 261 + 94 = 3021 (19x159)

15:9...Elbette hatırlatıcıyı Biz indirdik ve onu koruyan da elbette Biz olacağız.

ALLAH'ın Elçisi olarak, 570 , 1998 senesinde topluma Mesajı ilettim.

666 + 2 + 261 + 94 + 269 + 570 = 1862 (19x98)

Toplum ise Mesaj ile ilgilenmedi ; Kuran, 666 ve onun Mucizesi, 19
19 ay sonra , 1999 senesinde Deprem ile sarsıldılar.

2 + 261 + 94 + 269 + 570 + 666 + 19 = 1881 (19x99)

Ayet 653'de 1. harflerin toplamı, 28234 (19x1486).
653. ayet 4:157, sayısal değeri 8275 ve 128 harftir.
Ayet, İsa, 150 ile ilgilidir.

666 + 4 157 + 8275 + 128 + 150 = 13376 (19x704)

70:4 ayetinde belirtilen, Melekler ve Ruh gibi İsa da ALLAH'a doğru yükselmiştir.
İsa'yı öldüremediler, sadece İsa'nın bedenini öldürdüler.
Beden sadece bu dünyanın bir elbisesidir.
ALLAH, İsa'nın ruhunu yani gerçek kişiliğini Kendine doğru yükseltmiştir (3:55).

666 + 70 4 + 150 = 1520 (19x80)

19:80 ayetinde belirttiği gibi İsa, ALLAH'a dönmüştür.


4 + 157 + 653 + 8275 + 128 + 150 = 9367 (19x493)

4:93 ayeti şu gerçeği vurgular, İsa'nın öldürülüşüne yardımcı olan, destek veren herkes Cehenneme gidecektir.

Ayet 662'de 1. harflerin toplamı, 28595 (19x1505).
662. ayet 4:166 ve bu ayet Uzunkaya, 102'nin kodlandığı ayettir. Bakın.
Ayetin sayısal değeri, 1938.
Mucizevi bir şekilde bundan sonraki 1. harflerin toplamı 19'un katı olarak 7 ayet sonrası 669. ayeti verir.
Ayet 669'da 1. harflerin toplamı, 28728 (19x1512).
669. ayet 4:173 ve bu ayet Bahattin, 468'in kodlandığı ayettir.
Ayetin sayısal değeri, 8049.

666 + 662 + 4 + 166 + 1938 + 669 + 4 + 173 + 8049 + 570 = 12901 (19x679)

67:9...
Onlar da derler ki , “Evet, gerçekten bir Uyarıcı bize geldi fakat biz yalanladık ve
‘ ALLAH hiçbir şey indirmedi , siz sadece büyük bir sapıklık içindesiniz. ’ dedik.”


666 + 662 + 4 166 + 669 + 4 173 + 570 = 10906 (19x574)

57:4 ayeti şu gerçeği vurgular, ALLAH, 66 , Kainatı 6 günde yaratmıştır.
ALLAH, 66 , Kendi Kitabını, Kuran6. günde yaratmıştır.
6. gün, ALLAH'ın Yaratmış olduğu Kendi kitabı hazırdı.
O yüzden, Kuran'ın sayısal kimliği, 666.
57:4 ayetinin sayısal değeri, 10309 ve 132 harftir.

57 + 4 + 10309 + 66 + 6 = 10442 (454 x 23)

454 - 'Kuran Mubin', Açıklayan Kuran

57 + 4 + 10309 + 132 + 66 + 6 = 10574 (622 x 17)

622 - 'Kuran Kerim'

23:17 ayeti şu gerçeği vurgular, ALLAH, Kainatı 7 Gök olarak yaratmıştır.

666 + 57 + 4 + 132 + 66 + 6 = 931 (19x7x7)

7. gün, Kainat, 7 Gök ve Yer olarak hazırdı ve ALLAH, insanları yarattı,
ALLAH'ın Yarattıkları için imtahan başladı. O yüzden Kuran'da 7 Çift, 14 farklı Şifreler geçmektedir.
14 farklı Şifreler, Dünya'nın Sonu olan 1709 H.-2280 M. yılını vermektedir.
Dünya sona erdiğinde ALLAH'ın Yarattıkları için imtahan sona erecektir.


Ayet 751'de 1. harflerin toplamı, 30913 (19x1627).
751. ayet 5:78, sayısal değeri 4051 ve 69 harftir.
Ayet şu gerçeği vurgular, Davud, 15 ve İsa, 150 ,
İsrail Çocukları arasından inkar edenleri lanetlemişlerdir.
Her ikisi de aynı Mesajı ilettiler :

15 + 150 = 165

165 - 'La ilahe illALLAH', ALLAH'tan başka tanrı yoktur.
Davud ve İsa zamanında inkar edenler bulunmaktaydı.
İsa zamanında, Farisiler, Putperest Yahudiler, İsa'yı öldürmek için Romalıları kışkırttılar.

666 + 5 78 + 69 + 4051 +  15 + 150 = 5529 (19x291)

2:91 ayeti şu gerçeği vurgular, İsrail Çocukları arasından inkar edenler, ALLAH'ın Nebilerini öldürmüşlerdir.

Ayet 897'de 1. harflerin toplamı, 38475 (19x2025).
897. ayet 6:103, sayısal değeri 2579 ve 41 harftir.
Ayet şu gerçeği vurgular, ALLAH, 66 , Görünmezdir ancak Herşeyden Haberdardır.
103 sayısı, İblis'in sayısal değeridir. İblis ya da Şeytan,
ALLAH'ın bu özelliğini kavrayamadığı için kendisinin de bir tanrı olabileceğini düşünmüş
ve bu cahillik sonucu ALLAH'a karşı gelerek ALLAH'ın düşmanı olmuştur.

666 + 6 + 103 + 2579 + 66 = 3420 (19x180)

34:20 ayeti şu gerçeği vurgular, Şeytan Dünya'da herhangi birşeyi ya da birisini ilah yapanı hemen farkeder, görür, zaten Şeytan'ın istediği ve beklediği de budur ve o kişiyi ele geçirir.

6 + 103 + 41 = 150

150 - İsa

666 + 6 + 103 + 897 = 1672 (19x88)

19
:88 ayeti şu gerçeği vurgular, Şeytan'ın beklentisini yerine getirdiler,
İsa'yı ALLAH'ın oğlu yaptılar, İsa'yı putlaştırdılar ve ALLAH'ın düşmanları oldular.


Ayet 975'de 1. harflerin toplamı, 42484 (19x2236).
975. ayet 7:15, sayısal değeri 1573 ve 16 harftir.
Ayet şu gerçeği vurgular, İblis'e, 103 (7:11) süre verilmiştir.

7 + 15 + 1573 + 103 = 1698

16:98...
Kuran’ı okuduğun zaman, kovulmuş Şeytan’dan ALLAH ’a sığın.

Kuran'ın sonundan, 114:6 , Sure 9'un başına kadar besmele dahil 1698 defa ALLAH kelimesi geçer.
16:98 ayetinde belirttiği gibi Kuran okumaya başladığımızda kovulmuş Şeytan'dan ALLAH'a sığınmalıyız.
ALLAH, geleceği bildiğinden Şeytan ve onu izleyenlerin 9. sureye Şeytan ayetlerini ekleyeceğini gördüğünden
9. surenin başına Besmele koymamıştır.


975 + 7 15 + 16 + 1573 + 103 = 3382 (19x178)

17:8
ayeti şu gerçeği vurgular, inkar edenler, Şeytan ile birlikte Cehennem'e gidecektir.

Ayet 2083'de 1. harflerin toplamı, 97508 (19x5132).
2083. ayet 17:41 ve sayısal değeri, 3199.
Ayet, Bu Kuran'a 'hazel Kuran', 1089, işaret eder ve Bu Kuran, 666.

2083 + 17 41 + 3199 + 1089 + 666 = 8778 (19x462)

46:2...
Kitabın indirilmesi, Güçlü, En Bilgili olan ALLAH tarafındandır.

Ayet 2131'de 1. harflerin toplamı, 99351 (19x5229).
2131. ayet 17:89, sayısal değeri 3916 ve 54 harftir.
Ayet, Bu Kuran'a 'hazel Kuran', 1089, işaret eder ve Bu Kuran, 666.

17 + 89 + 54 + 1089 + 666 = 1915 (383x5)

383 - el Kuran
ALLAH'ın Elçisi, Bahattin Uzunkaya'yı (468 102) nasıl ortaya çıkardığına şahit olun.

2131 + 17 + 89 + 54 + 3916 + 1089 + 666 + 468 102 = 476064 (19x25056)

25:56...
Biz seni sadece bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermişizdir.

Ayet 2741'de 1. harflerin toplamı, 138092 (19x7268).
2741. ayet 23:49 ve sayısal değeri, 1822.
Ayet şu gerçeği vurgular, ALLAH, Musa'ya kitap vermiştir.

666 + 2741 + 23 + 49 + 1822 = 5301 (19x279)

2:79 ayeti şu gerçeği vurgular, Kitabı kendi elleriyle bozmuşlardır.

Ayet 2879'da 1. harflerin toplamı, 142633 (19x7507).
2879. ayet 25:3, sayısal değeri 6895 ve 93 harftir.
Ayet, ALLAH'ın yanındaki tanrılardan bahseder.

2879 + 25 + 3 + 93 = 3000 (150x20)

150, İsa'yı ilah, tanrı, rab, kurtarıcı yaptılar. ALLAH'ın oğlu yaparak Üçlemeyi icat ettiler.

2879 + 25 3 + 93 + 6895 = 10120 (92x110)

92
, Muhammed'i putlaştırdılar, namazlarda, dualarda, camilerde, ALLAH'ın isminin yanına eklediler, ilah yaptılar.

Ayet 3825'de 1. harflerin toplamı, 186010 (19x9790).
3825. ayet 37:4 ve sayısal değeri, 195.
Ayet şu gerçeği vurgular, İlah Tek'tir, Tanrı Birdir.

666 + 37 4 + 195 = 1235 (19x65)

65 - 'huve ilahu vahid', O
, Tek Tanrıdır.


Ayet 4774'de 1. harflerin toplamı, 233225 (19x12275).
4774. ayet 51:52 ve sayısal değeri, 3261.
Ayet, Elçi'ye işaret eder.
Elçinin ismini, Bahattin, 468 , ekleyelim.

666 + 4774 + 51 + 52 + 3261 + 468 = 9272 (19x488)

48:8...
Gerçekten Biz seni bir şahit , bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak göndermişizdir.

Ayet 4853'de 1. harflerin toplamı, 236284 (19x12436).
4853. ayet 53:20 ve sayısal değeri, 2016.
Ayet, Muhammed zamanındaki Üçüncü tanrı Menat'a işaret eder.
ALLAH, Nebi ve Elçisi olan Lut'a
Sodom ve Gomore'nin yok edileceğini bildirmek için Melek Elçiler göndermiştir.
Bu tarihi olaydan sonra putperestler ALLAH'ın gazabından korunmak için
Meleklere dişi isimleri takmışlar ve onları ilah yapmışlardır
(43:19, 53: 21, 23, 27).

666 + 53 + 20 + 2016 = 2755 (19x145)

27:55 ayeti Şeytani toplum olan Sodom ve Gomore'deki Homoseksüelliğe işaret etmektedir.

Ayet 4869'da 1. harflerin toplamı, 237576 (19x12504).
4869. ayet 53:36 ve 20 harftir.
Ayet, ALLAH'ın Musa'ya, 116 , verdiği kitaba işaret eder.

666 + 53 36 + 116 = 6118 (19x322)

32:2...
Bu kitabın indirilişi, hiç şüphe yok ki, Kainatın Rabbi tarafındandır

ALLAH'ın Musa'ya verdiği Kitap'ta da 19 sayısal sistemi, Mucizesi bulunmaktaydı,
ancak İsrail Çocukları arasından inkar edenler ve putperestler onu bozdular
(2:53, 185, 3:4, 25:1).
Musa, ALLAH'ın emriyle Tabletlere yazmıştı.

Tablet, arapça 'Levha', Kuran'da şu ayetlerde geçer :

7:145 , 1105. ayet, 88 harf ve sayısal değeri, 7390
7:150 , 1110. ayet, 169 harf ve say
ısal değeri, 13956
7:154 , 1114. ayet, 62 harf ve say
ısal değeri, 6908
85:22 , 6012. ayet, 10 harf ve say
ısal değeri, 1168

7 + 145 + 88 + 7 + 150 + 169 + 7 + 154 + 62 + 85 + 22 + 10 = 906 (302x3)

302 - 'Israil' (10:90)

7 + 145 + 1105 + 7 + 150 + 1110 + 7 + 154 + 1114 + 85 + 22 + 6012 = 9918 (19x522)

52:2...
Kaydedilmiş kitaba

5:22 ayeti şu gerçeği vurgular, Musa zamanında İsrail Çocukları ALLAH'ın emrine karşı gelmiş
ve ALLAH da İsrail Çocuklarına kutsal toprağı 40 yıl yasaklamıştır.

666 + 7 + 145 + 1105 + 150 + 1110 + 154 + 1114 + 85 + 22 + 6012 = 10 570 (302x35)

10 sayısının arapça 'Aşer' sayısal değeri 570 (19x30),
ALLAH'ın Elçisi
Bahattin (468) Uzunkaya (102)'nın sayısal değeridir, 570.
19 sayısı ayet 30 Sure 74'tedir.
19 sayısı, Kuran'ın, 666 , kodu ve Mucizesidir.
19 sayısı aynı zamanda İsrail Çocuklarına verilen Musa'nın elindeki Levhalarda da bulunmaktaydı.

7:145, 150, 154 ayetlerinde geçen 'Levha' kelimesinin sayısal değeri, 76 (19x4).
 
666 + 7 + 145 + 1105 + 76 + 7 + 150 + 1110 + 76 + 7 + 154 + 1114 + 76 = 4693 (19x247)

2:47...
Ey İsrail Çocukları, size verdiğim nimetimi ve sizi diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

666 + 7 145 + 1105 + 88 + 7390 + 7 150 + 1110 + 169 + 13956 + 7 154 + 1114 + 62 + 6908 = 54017 (19x2843)

28:43
ayeti şu gerçeği vurgular, ALLAH, Musa’ya insanlar için bir yol gösterici ve bir rahmet olmak üzere
kitap vermiştir ki düşünüp öğüt alabilsinler.

Son olarak, Bu Kuran'da
1. harflerin toplamı, 315621.
Bu Kuran'ın, arapça 'hazel Kuran' (6:19) sayısal değeri, 1089.

1 + 315621 + 1089 = 316711 (19x16669)

Kuran,
666 , 19 sayısının
1 ve 9 sayıları ile sarılmıştır.
Bu Kuran
, 666.

666 + 1089 + 315621 =  317376 (19x16704) (684x464)

684 - 'el kuran el kerim'


666 sayısı matematikte şöyle yazılır :
Matematik   : 6 x 100 , 6 x 10 , 6 x 1
                          600          60        6
Arap
ça          :    Hı          Sin     Vav


Kuran'da,
2497 , 600 harfi,
6123 Sin, 60 harfi ,
25675 Vav, 6 harfi bulunur.

2497 + 6123 + 25675 = 34295 (19x19x19x5)

Kuran'da,
666 ,
bu diziliş,
Hı Sin Vav, 600 60 6,
sadece
4 ayette bulunur ;
7:85, 11:15, 11:85, 26:183

666 + 7 + 85 + 11 + 15 + 11 + 85 + 26 + 183 =1089

1089 - 'hazel kuran', Bu Kuran

7:85, 1045. ayet ve 154 harf.
11:15, 1495. ayet 61 harf.
11:85, 1565. ayet ve 73 harf.
26:183, 3137. ayet ve 42 harf.

666 + 7 85 + 1045 + 154 + 11 15 + 1495 + 61 + 11 85 + 1565 + 73 + 26 183 + 3137 + 42 = 37506 (19x1974)

Kuran'ın, 666 , Kodu, Delili, Mucizesi olan 19 sayısı 1974 senesinde ortaya çıkmıştır.

Kuran'da sadece
3 ayetin sayısal değeri, 666 ;
7:121, 26:47, 74:18
7:121, 1075. ayet, 26:47, 2977. ayet, 74:18, 5511. ayet.

7 + 121 + 1075 + 26 + 47 + 2977 + 74 + 18 + 5511 = 9856 (352x7x4)

352 - 'Kuran'

7 121, 1075 + 666 + 26 47 + 2977 + 666 + 74 18 + 5511 + 666 = 28747 (19x1513)


15:13 ayetinde belirtildiği gibi inkar eden toplum ALLAH'ın Elçisine asla inanamaz.
Kuran'da,
666 , 15:13 ayetinin sayısal değeri, 1583.

666 + 15 13 + 1583 = 3762 (19x198) (66x57)

57 - `meciyd`, Muhte
şem
ALLAH (66) , Muhte
şem'dir (57)


Kuran'da Besmele dahil,
7:121, 1081. ayet, 26:47, 3001. ayet, 74:18, 5583. ayet
.


7 + 121 + 1081 + 26 + 47 + 3001 + 74 + 18 + 5583 = 9958 (383x26)

383 - 'el
Kuran'


Kuran'da, 666 ,
7:121 ayetinde 997. ALLAH kelimesi, 26:47 ayetinde 1795. ALLAH kelimesi,
74:18 ayetinde 2669. ALLAH kelimesi geçer.

666 + 7 121 + 997 + 26 47 + 1795 + 74 18 + 2669 = 23313 (19x1227) (409 x 57)

57 - `meciyd`, Muhte
şem
409 - `el Kuran el mecid`,
Muhteşem Kuran

7:121, 1075. ayet, besmele dahil 1081. ayet, 997. ALLAH kelimesi,
26:47, 2977. ayet, besmele dah
il 3001. ayet, 1795. ALLAH kelimesi,
74:18, 5511. ayet, besmele dah
il  5583. ayet, 2669. ALLAH kelimesi.

7 + 121 + 1075 + 1081 + 997 + 666 + 26 + 47 + 2977 + 3001 + 1795 + 666 + 74 + 18 + 5511 + 5583 + 2669 + 666 =
                                                                  26980 (2698x10) (19x1420)


Kuran'da, 666 , 2698 defa ALLAH kelimesi geçer.

Bu 3 ayette toplam 50 harf
bulunur
(20+20+10).
Sure 50 - Kaf ve Kuran'ın ilk harfidir.
Sure ve ayet Dijit toplamı :
7+1+2+1+2+6+4+7+7+4+1+8 = 50

Bu 3 ayette 3 Vav, 6 harfi geçer : Üçlü 6 (666)

Bu 3 ayette 14 (7 Çift) harf vardır.
13, 1 (Elif), 4, 2 (Be), 1, 4 (Dal), 1, 5 (He), 3, 6 (Vav),
2, 10 (Ya), 1, 20 (Kef), 6, 30 (Lam), 4, 40 (Mim), 5, 50 (Nun), 2, 70 (Ayn),
1, 80 (Fe), 3, 100 (Kaf), 4, 200 (Ra)


14 +
13,1 + 4,2 + 1,4 + 1,5 + 3,6 + 2,10 + 1,20 + 6,30 + 4,40 + 5,50 + 2,70 + 1,80 + 3,100 + 4,200 = 9952 (622x16)

622 - `Kuran Kerim`

                                                                        11 Gezegen


Kuran'da, arapça `kevkeb` olan Gezegen kelimesi 5 ayette yer alır ; 6:76, 12:4, 24:35, 37:6, 82:2

676 + 124 + 2435 + 376 + 822 = 4433 (11 x 403)

Güneş sisteminde 11 Gezegen.

12:4 ayetinde Yusuf, bu kehanete şahit olmuştur.
Bu ayette, arapça
`kevkeb` olan Gezegen kelimesi 11. kelimedir.
12:4 ayetindeki bu 11 kelimenin sayısal değer toplamı ; 2753

124 + 11 + 2753 = 2888 (19x19x8)

Sur
e 28, Tarih suresidir ve 88 ayettir. Bu kehanet gerçekleştiğinde Tarih yazılacaktır.

Bugün ise bildiğimiz kadarıyla 8 Gezegen vardır. Pluto bir gezegen olarak görülmemektedir.

İnancım, bu yıl, 2011 veya 2012 senesi yeni bir gezegen ya da gezegenler keşfedilebilir.
İnsanlık, bu gezegenlerden birinin ismine Ra harfini koyacaktır.
ALLAH'ın izniyle, bu Kehanete şahit olacağız.                                                               
D
ünya gibi 6 Gezegen


ALLAH'ın izniyle, insanlık Samanyolu Galaksisinde Dünya gibi 6 Gezegen daha keşfedecek ve şahit olacak.
Üzerinde yaşadığımız Dünya'ya çok benzeyen ancak buradaki gibi yaşam olmayan Gezegenler (65:12).
ALLAH'ın izniyle, bu Kehanete Dünya'nın Sonuna kadar insanlık şahit olacak.


2.1.2011

Geleceği yalnız ALLAH bilir ve ALLAH gelecek ile ilgili bilgileri yalnız Kendi Elçisine indirir (3:179, 72:26-27).
İnananlar, her durumda ve her zaman ALLAH'ın Elçisine inanan ve onu destekleyenlerdir.
ALLAH'ın Mucizelerine şahit olanlar elbette büyük bir sorumluluk altına girmişlerdir.
Burada şahit olduklarınıza Dünya'da yaşayan birçok insan şahit olamamaktadır.
Eğer inkar eder ve dönerseniz, Bizim size ihtiyacımız yok. Siz sadece kendinize yazık eder ve sonuçta kaybedersiniz.
O zaman kendi kişiliğinizde ve hayatınızda, ALLAH'ın lanetini ve cezasını bekleyin.

Siteye giren her insan kendisi için sorumluluk altına girmektedir.
8. gün Kıyamet günü için özür hakkınızı sizin elinizden alıyorum,
artık Mesaj ve Uyarı bana ulaşmadı almadım diyemeyeceksiniz (5:19, 67:8).
İnkar ederek Negatif karar verdiğiniz saniyede Şeytan'ın Partisindensiniz.
İnanarak Pozitif karar verdiğiniz saniyede ALLAH'ın Partisindensiniz ve ALLAH sizi doğru yola iletecektir.
Hangi saniyede karar verdiyseniz, ALLAH o saniyede sizin verdiğiniz kararı bilir ve ona göre kaderinizi belirler.
Negatif karar vermeden önce kendi iyiliğiniz için iki defa düşünün.

Sadece bu Dünya'da değil, Kainatta da iki yol bulunur ;
Ya ALLAH'ın kulu olacaksın, ya da Şeytan'ın kölesi olacaksın.

İlahınızı seçin. Kaderinizi belirleyin.


Ruhunuzu Şeytan'ın elinden kurtarmak için El ilah'ın Elçisini izleyin (33:71).


ALLAH'ın Elçisini izleyin - HD.....Yükleyin
(2010)


İnsanların çoğu
Cehennem'e gidecektir. İnsanların çoğunun ruhları (benlikleri) Şeytan'ın tarafındadır.
Bundan önce, İnsanların çoğu
Şeytanilah edinmiş,
ALLAH'a karşı gelerek Şeytan'ın teklifini kabul edip Dünya'ya inmişler ve Şeytan'ın krallığına girmişlerdir.
ALLAH, insanları sevdiği için onlara para, güç, kadın, çocuk vermiyor,
bu sadece onları imtahan etmek içindir ve insanların çoğu imtahanı kaybetmektedir.
Verdikçe insan azar, kibirlenir ve ALLAH'ın verdiğini
ilah yapar.
Her gün
ilahı için yaşar, mücadele eder. İlah yapan bir adamın ilahsız yaşaması mümkün değildir.
İnsanları
rab edinir, onu ilah yapar, onu yüceltir ta ki kendi nefsini ve isteklerini tatmin edinceye kadar.
ALLAH,
para verdiğinde onu ilah yapar ve her gün ilahı olan para için yaşar, mücadele eder.
Parası olduktan sonra yeni
ilahlar peşinde koşar ;
kadın ve seks, güzel bir ev, araba, motorsiklet, yat, alkol, uyuşturucu ve paranın satın alabileceği herşey.
Kendi bedenlerini ve onun güzelliğini düşünürken kendi ruhlarını (benliklerini) geliştirmeyi unuturlar.
Her gün kendi ilahlarını düşünüp onlarla ve onlar için yaşadıklarında
elbette kendi gerçek Rableri olan
El İlah'ı (ALLAH'ı) böylece unutmuş olurlar.
Onların
Şeytani ruhları Şeytan'a ve sonunda Cehennem'e aittir.
Şeytani ruhlar her türlü şeytanlığı yapabilecek ruhlardır. Sizi döverler, öldürürler, baştan çıkarırlar, tecavüz ederler,
size karşı
plan ve tuzak kurarlar, sizi doğru yoldan saptırırlar, sizin de şeytanlık yapmanız için sizi provoke ederler.
Sonuçta,
Şeytanlar, yaptıkları şeytanlıkların sonuçlarını çekerler. Bu, ALLAH'ın Evrensel Kanunudur.


İlahlar & Şeytanlar......Yükleyin (2010)Hitler , Şeytani ruh için en iyi örnektir.
Hitler'in hayatı ile bugün Dünya liderlerinin yaşadığı hayat arasında hiçbir fark yoktur.
Allah'a inanan, sevdiği bir kadın, severek oynamaktan zevk aldığı köpekleri, çocukları sevmesi,
onlara sevgi ve merhametle yaklaşması.
Sevgi dolu bir adamın politika ile eriştiği para ve güce, kendisinin liderliğine ve partisine karşı çıkan insanları
öldürme emri vermesi onun Şeytani bir ruha sahip olduğunun bir göstergesidir.
Her
Şeytani ruh zaman içersinde kendisini ele verir, ortaya çıkartır.
Şeytanlar
, gerçek yüzlerini eninde sonunda gösterirler.
Politika, şeytani bir davranış biçimi olan yalan üzerine kurulmuş,
yeryüzünde
para ve güce erişilmesini sağlayan bir araçtır.
Politikacılar ve parti liderleri insanları yalanlarla kandırarak para ve güce, insanları yönetme yetkisine erişmek isterler.
Bu, her
Şeytani ruh'un ortak egosudur. Bu, Şeytan'ın kendi krallığında Şeytani ruhlar için verdiği sözdür.
ALLAH, Şeytani ruh'u Şeytan'ın kölesi olması için gönderir. Sonra ALLAH, Şeytanları diğer Şeytanlar ile cezalandırır.
ALLAH, Yahudi Şeytanlarını Nazi Şeytanları ile cezalandırmıştır.
Daha sonra da 
ALLAH, Nazi Şeytanlarını Rus Şeytanlar ile cezalandırmıştır.
Sonunda
Hitler yaptığı şeytanlıkların sonucunu çekmiş ve bu Dünyadan kaçıp kurtulmak için intihar etmiştir.
Ancak hiçbir
Şeytani ruh ne ALLAH'tan kaçabilir ne de sonsuza kadar azap çekeceği Cehennem'den.


Hitler'in Şeytani ruhu......Yükleyin (2010)


ALLAH , Seksi rahatlama ve zevk için yaratmıştır.
Ancak
Seksi fazla düşünen biri Şeytan'ın tuzağı olan Şehvetin içine düşer ve Şehvet artık onun ilahı olur.
İlahı olan
Şehveti tatmin etmek ve seks dürtüsünü arttırmak için araç edinir, örneğin Porno.
Şeytan, erkek/dişi homoseksüellik, transeksüellik, grup seks ve diğer her türlü cinsel istismar ile
ona mutluluk ve keyif vermeyi vadeder.
Kontrolden çıktığında,
Şeytan onu alır şeytanlık yapması için tahrik eder, o da Tecavüz eder, Zina yapar.


Şehvet.....Yükleyin (2010)ALLAH , Güzelliği insanları denemek için yaratmıştır.
O yüzden bir Erkek arzuladığı güzel bir kadına sahip olamadığı için ağlamasın.
ALLAH'ın kendisine verdiği ile yetinmeli ve sabretmelidir.
İnanan biri ise zaten Cennette arzuladığı ve istediği herşeye sahip olacaktır.
ALLAH, Müziği İnsan ruhuna ahenk ve mutluluk versin diye yaratmıştır.
Müziğin ritmine uyum sağlayan kişi bunun keyfini çıkarır.


ALLAH'ın Yaratışı 1
.....Yükleyin                          ALLAH'ın Yaratışı 2.....Yükleyin
ALLAH'ın Yaratışı 3
.....Yükleyin                          ALLAH'ın Yaratışı 4 - HD.....Yükleyin
ALLAH'ın Yaratışı 5 -
HD.....Yükleyin                 ALLAH'ın Yaratışı 6 - HD.....Yükleyin

ALLAH'ın Yaratışı 7 - HD.....Yükleyin                 ALLAH'ın Yaratışı 8 - HD.....Yükleyin
ALLAH'ın Yaratışı 9 - HD.....Yükleyin                 ALLAH'ın Yaratışı 10 - HD....Yükleyin
ALLAH'ın Yaratışı 11 - HD....Yükleyin                ALLAH'ın Yaratışı 12 - HD.....Yükleyin


Ruhun Ritmi
.1.....Yükleyin                                     Ruhun Ritmi.2.....Yükleyin
Ruhun Ritmi.3.....Yükleyin                                     Ruhun Ritmi.4.....Yükleyin (PC - Exe)P
Ruhun Ritmi.5.....Yükleyin (PC - Exe)                   Ruhun Ritmi.6.....Yükleyin (PC - Exe)
Ruhun Ritmi.7.....Yükleyin (PC - Exe)                   Ruhun Ritmi.8.....Yükleyin (PC - Exe)                
Ruhun Ritmi.9.....Yükleyin (PC - Exe)                   Ruhun Ritmi.10...Yükleyin (PC - Exe)


(Exe dosyaları için Virüs programları yanlış alarm verebilir.Virüs programını kapatıp Exe dosyasını çalıştırın.)Bildiğimiz gibi, Kainatın yaşı, 70:4 ayetinin verdiği matematiksel sonuca göre
18.250.000.000 yıldır.
Melekler ve Cebrail ile gelen Ruh, ışık hızından çok daha hızlı bir şekilde yukarıya, ALLAH'a doğru yükselirler.
Kainatı İnsan Bedeni gibi düşünün ; her kan hücresi Beyine doğru damarlar ve Ana Arter ile yükselir.
Kainatta
Uzay Tüpleri mevcuttur, bu uzay tüpleri Ana Arter'e bağlanır.
Ana Arter'de Hız birden yükselir ve ışık hızından çok daha hızlı bir şekilde gidilir.
Muhammed'in gerçek benliği ya da kendi ruhu bunu yaşamıştır, bu Hıza şahit olmuştur (53:1).
Melekler ve Cebrail ile birlikte olan Ruh
, önceden verilmiş olan görevlerin geri bildirimi ve yeni emirleri almak için
bu
Ana Arter'i kullanarak ALLAH'a yükselirler.

Yıldızların ölümü ile
Kara Delikler oluşur (56:75, 81:15).
Kara Delikler,
Mavi Vakum Tüplerdir. Giriş ve Çıkışları bulunur.
İçi ise bir Vadi şeklindedir. Kara Delikler, hortum gibi çok hızlı bir şekilde döner
ve ışık dahil herşeyi silip süpürür, sonra da içindeki Vadiye atar.
Melekler, Kara Delikleri kullanırlar. Kara Delikler, aynı zamanda Uzay Tüplerine ve sonraki Evrene bağlantı sağlar.
Kainatta, 7 Evren bulunur ve bu Evrenler birbirlerine Uzay Tüpleri ve Kara Delikler ile bağlantılır.
Muhammed'in zamanından önce Cinler bilgi sızdırmak için 7. Evrendeki Kara Deliklerin yakınlarında
Melekleri dinlemişlerdir ancak sonrasında Melekleri dinlemeleri mümkün olamamıştır
çünkü kendilerini ölüm ile tehdit eden Işınlar, o bölgelere gitmelerini engellemektedir (
15:18, 37:10, 72:8-9).

Dünya'ya gelmeden önce, ALLAH İnsanı yaratmış
ve onu
Gliese 876 Yıldız Sistemindeki Gezegen El Şira'ya (53:49) yerleştirmiştir.
Gliese 876 Yıldız Sistemi , Dünya'dan 961502 AU, 15.2 Işık Yılı uzaklıktadır.
El Şira ise Dünya'dan  961541 AU uzaklıktadır ve Yıldız Haritasında Doğuda yer alır.
El Şira, kendi Yıldızından 39 AU uzaklıktadır. Yıldız sistemimizdeki Pluto'nun Güneş'ten 39 AU uzaklığı gibi.
ALLAH, Şeytan'a istediği gibi yönetmesi için verdiği Dünya'yı insanlara yasaklamış
ancak insanların çoğu ALLAH'a karşı gelerek Dünya'ya ve Şeytan'ın egemenliği altına girmişlerdir.
Samanyolu Galaksisinde Dünya dahil Dünya gibi 7 Gezegen bulunur.
Dünya, El Şira'nın Çifti Gezegenidir, birbirlerine çok benzerler.
İnsanların,
El Şira'dan bulundukları gökten aşağıya doğru seyahat etme imkanları bulunuyordu
fakat
yukarıya doğru seyahat mümkün değildi. Şeytan, insanları aldatıp Dünya'ya girmelerini sağlamak için onlara
Melekler gibi 7 Evreni dolaşarak ALLAH'a doğru yükselebileceklerini
ve Sonsuza kadar yaşayabilecekleri vaadinde bulundu.
İnsanların çoğu ALLAH'a karşı gelerek Şeytan'a uydular.
İnsanlar, Göğü dolaşırken ulaştıkları hızdan dolayı bedenleri
Görünmez hale geliyordu,
ancak ALLAH'a karşı geldiklerinde ve Dünya'ya girdiklerinde bu özelliği ve gücü kaybettiler (
7:20-22,27 ; 20:120-121).

İnanan biri olursanız tekrar bu güce ulaşacaksınız.
Melekler, bedeninizden Ruhunuzu kolayca ve sevinç içinde çekip alacaklar
ve geldiğiniz Gezegen olan
El Şira'ya doğru seyahat ederek gideceksiniz.
Ölmüş olan Nebiler, Elçiler ve İnananlar şu anda orada hayattadırlar.
Yapmanız gereken sadece
İnanmak ve İnanan biri olmak.


İnanın - HD......Yükleyin (2010)


10.2.2011 - Mucize 

ALLAH'ın adıyla ve ALLAH'ın izniyle, 10.2.2011 tarihinde 7 Deprem meydana gelmiştir.
Alaska
'da saat 12:39'da Rihter ölçeğine göre 5 şiddetinde ,
Japonya yakını Bonin adalarında
saat
13:04'de Rihter ölçeğine göre 5 şiddetinde,
Vanuatu'da saat
1:51'de Rihter ölçeğine göre 5.3 şiddetinde,
Rusya'da
saat 12:35'de Rihter ölçeğine göre 5.4 şiddetinde,
Japonya'da saat 22:03'de Rihter ölçeğine göre 5.4 şiddetinde,
Filipinler yakını Celebes denizinde saat 22:39'da
Rihter ölçeğine göre 6.5 şiddetinde
ve yine aynı yerde saat
22:41'de Rihter ölçeğine göre 6.7 şiddetinde
Deprem meydana gelmiştir.
ALLAH'ın izniyle, Kehanet gerçekleşmiştir.11.2.2011

ALLAH'ın izniyle, 26.4.2011 günü Saat 12:12'de Deprem Kehanetinde bulunuyorum.


26.4.2011
- Mucize

ALLAH'ın adıyla ve ALLAH'ın izniyle, 26.4.2011 tarihinde 7 Deprem meydana gelmiştir.
Japonya
'da
saat 6:14'de Rihter ölçeğine göre 5 şiddetinde ,
Japonya'da saat
21
:12'de (12:12 UTC) Rihter ölçeğine göre 5 şiddetinde,
Tonga'da saat 13:12'de Rihter ölçeğine göre 5.2 şiddetinde,
Vanuatu'da saat 1:38'de Rihter ölçeğine göre 5.3 şiddetinde,
Meksika'da
saat 6:07'de Rihter ölçeğine göre 5.3 şiddetinde,
Endonezya - Java'da saat 13:39'da Rihter ölçeğine göre 5.4 şiddetinde,
Kaliforniya Körfezinde saat 14:10'da
Rihter ölçeğine göre 5.6 şiddetinde Deprem meydana gelmiştir.
ALLAH'ın izniyle, Kehanet gerçekleşmiştir.
Önceden Kehanetinde bulunduğum
Saat 12:12 (UTC) Deprem Kehaneti,
ALLAH'ın izniyle
Japonya'da meydana gelmiştir.
ALLAH ve Elçisi için bu bir Zaferdir.


6.6.2011

27-28 Nisan tarihinde Amerika'da Eyaletlerin üzerinden geçen ve şu ana kadar 300 kişinin öldüğü
yıkıcı, öldürücü Tornado, bu Yılın başında Kehanette bulunduğum Tornado mu ?
Yıl daha bitmedi, bekleyip görelim. Yalnız bu Tornado, Amerikan tarihinde en uzun yol kateden Tornado.

Osama bin Ladin hakkında yorum yapmam için email alıyorum. Bu bizi ilgilendirmiyor, bu Şeytanların Savaşı.
Osama bin Ladin, 2 Mayıs günü öldürüldü. Eğer bu Zafer ise, ancak Amerikalı şeytanların zaferidir.
Eğer Osama bin Ladin şeytan ise, bu şeytanı yaratan Amerikanın kendisidir.
Zamanında Rusya'ya karşı onu destekledi, kullandı. 2003 yılındaki sözlerime dikkat edin.
Amerika'nın şeytani planı hep aynıdır, seni destekler, kullanır ta ki seninle işi bitip senden kurtuluncaya kadar,
sonra da senden kurtulmak için ya öldürür ya da partini indirir.
Ayatullah Humeyni İran'da bu gerçeğe kendisi bizzat şahit oldu, o yüzden 'Amerika, en büyük Şeytan' dedi.
Amerika, Osama bin Ladin'i yeryüzündeki güç ve egemenliği için kullandı,
Osama bin Ladin de Amerika'yı kendisinin gücü ve saltanatı için kullandı.
Sonuçta, iki taraf da şeytani. Şunu sık sık söylüyorum, insanların çoğu şeytani ruha sahiptir,
o yüzden Cehennemi hak etmektedir.
Şeytanlar birbirleriyle cezalandırılmaya devam edecek (3:151, 6:65). Yeryüzünde Kaos büyüyerek devam edecek.


ALLAH'ın Yaratışı  13 - HD.....Yükleyin                     ALLAH'ın Yaratışı  14 - HD.....Yükleyin
ALLAH'ın Yaratışı  15 - HD.....Yükleyin                     ALLAH'ın Yaratışı  16 - HD.....Yükleyin
ALLAH'ın Yaratışı  17 - HD.....Yükleyin                     ALLAH'ın Yaratışı  18 - HD.....Yükleyin
ALLAH'ın Yaratışı  19 - HD.....Yükleyin                     ALLAH'ın Yaratışı  20 - HD.....Yükleyin
ALLAH'ın Yaratışı  21 - HD.....Yükleyin                     ALLAH'ın Yaratışı  22 - HD.....Yükleyin
ALLAH'ın Yaratışı  23 - HD.....YükleyinAs U Wish 1 - HD.....Yükleyin                                      As U Wish 2 - HD.....Yükleyin

As U Wish 3 - HD.....Yükleyin                                      As U Wish 4 - HD.....Yükleyin
As U Wish 5 - HD.....Yükleyin                                      As U Wish 6 - HD....Yükleyin
As U Wish 7 - HD....Yükleyin                                       As U Wish 8 - HD....Yükleyin
As U Wish 9 - HD....Yükleyin                                       As U Wish 10 - HD....Yükleyin

As U Wish 11 - HD....Yükleyin                                     As U Wish 12 - HD....Yükleyin


ALLAH, iyi ve doğru yolları da, kötü ve şeytani yolları da yaratan ve düzenleyendir.
Ne iyilik yaparsanız, Ruhunuzun iyilik ve doğruluk seviyesini yükseltirsiniz.
Ne kötülük yaparsanız, Ruhunuzun kötülük ve şeytani seviyesini yükseltirsiniz.
ALLAH, insanları birbiriyle denediği gibi Dünya'nın tüm maddi imkanlarıyla da test etmektedir.
Şeytan ise tuzağa düşürerek kötülük yapmanızı ve ardından işlediğiniz kötülüğün acı sonucunu çekmenizi ister.
ALLAH, İyi Ruhları doğru yola iletir ve onların imtahanı geçmesine yardımcı olur,
çünkü onların Rabbi ALLAH'tır.
ALLAH, Şeytani Ruhları şeytani yola iletir ve Şeytan, onların imtahanı kaybetmesine yardımcı olur,
çünkü onların Rabbi Şeytan'dır.


Test 1 - HD.....Yükleyin                                 Test 2 - HD.....Yükleyin
Test 3 - HD.....Yükleyin                                 Test 4 - HD.....Yükleyin
Test 5 - HD.....Yükleyin                                 Test 6 - HD.....Yükleyin
Test 7 - HD.....Yükleyin                                 Test 8 - HD.....Yükleyin


WhatEvil
- HD.....Yükleyin
WhatEvil
1 - HD.....Yükleyin                         WhatEvil 2 - HD.....Yükleyin
WhatEvil 3 - HD.....Yükleyin                         WhatEvil 4 - HD.....Yükleyin
WhatEvil
5 - HD.....Yükleyin                         WhatEvil 6 - HD.....Yükleyin


Savaş 1 - HD.....Yükleyin                               Savaş 2 - HD.....Yükleyin
Savaş 3 - HD.....Yükleyin                               Savaş 4 - HD.....Yükleyin
Savaş 5 - HD.....Yükleyin                               Savaş 6 - HD.....Yükleyin


ALLAH
, İnsanları ve Cinleri test etmek için Kendi Kitabı olan Kuran'ı, 666
, yaratmış ve göndermiştir.
ALLAH, İnananları 666 ile doğru yola iletir, 666'ya karşı gelen İnkar edenleri ise şeytani yola iletir.
Yeryüzündeki tarikat, mezhep tüm Dinler şeytani yollardır ve şeytanları Cehenneme götürür.
Şeytanlar her zaman 666'ya karşı gelen ve kendi ilahları ve putlarıyla ona karşı savaşanlardır.

666 - I     -  HD.....
Yükleyin

666 - II   -  HD.....
Yükleyin

666 - III  -  HD.....
Yükleyin


İnananlar, ALLAH'ın Elçisine inanan, onu destekleyen ve önünde eğilenlerdir.
Onların mükafatı Gerçek'tir
ve ödüllerini bu Dünya'da ve 8. Gün Diriliş gününde Yüksek Cennetlerde alacaklardır.
 
Cennet
HD.....Yükleyin

İnkar edenler, ALLAH'ın Elçisini inkar eden ve ona karşı savaşanlardır.
Onların cezası bu Dünya'da ve  8. Gün Diriliş gününde Cehennemde acı çekmektir.

Cehennem
HD.....Yükleyin9.7.2011
- Mucize

ALLAH'ın adıyla ve ALLAH'ın izniyle, 9.7.2011 tarihinde 7 Deprem meydana gelmiştir.
Endonezya'da saat 22:57'de Rihter ölçeğine göre 5 şiddetinde,
Meksika'da saat 7:42'de Rihter ölçeğine göre 5.1 şiddetinde,
Fiji'de saat
11:31'de Rihter ölçeğine göre 5.2 şiddetinde,
Kermadek adalarında saat 12:53'de Rihter ölçeğine göre 5.3 şiddetinde,
Tonga'da saat
20
:08'de Rihter ölçeğine göre 5.3 şiddetinde,
Banda Denizinde saat 14:51'de Rihter ölçeğine göre 5.5 şiddetinde,
Tonga'da saat 19:53'de Rihter ölçeğine göre 5.8 şiddetinde Deprem meydana gelmiştir.
ALLAH'ın izniyle, Kehanet gerçekleşmiştir.


19.7.2011
- Mucize

ALLAH'ın adıyla ve ALLAH'ın izniyle, 19.7.2011 tarihinde 7 Deprem meydana gelmiştir.
Endonezya'da saat 12:18'de Rihter ölçeğine göre 5 şiddetinde,
Kermadek adalarında saat 14:20'de Rihter ölçeğine göre 5.1 şiddetinde,
İyonya denizinde saat
10:13'de Rihter ölçeğine göre 5.1 şiddetinde,
Kermadek adalarında saat 4:03'de Rihter ölçeğine göre 5.2 şiddetinde,
Kuril adalarında saat
5
:15'de Rihter ölçeğine göre 5.2 şiddetinde,
Fiji adalarında
saat
19:15'de Rihter ölçeğine göre 5.2 şiddetinde,
Japonya'da saat 10:38'de Rihter ölçeğine göre 5.3 şiddetinde Deprem meydana gelmiştir.
ALLAH'ın izniyle, Kehanet gerçekleşmiştir.


20.7.2011


ALLAH'ın izniyle, 9. ay Eylül ayında 2 (Çift) Azap ile uyarıyorum.
Şu tarihleri
bekleyin ;
11.9.2011 & 17.9.2011

ALLAH'ın adıyla ve ALLAH'ın izniyle, bu tarihlerde Azaba şahit olacaksınız.
Kuran ile birlikte ilettiğim bu Uyarı ve
Mucize, Azap ile gerçekleşecek.
ALLAH, bu görevi yerine getirmesi için Melek Cebrail'e Emri iletmiştir.
ALLAH'ın izniyle, Yeryüzü, ALLAH'ın Elçisini kabul ederek
ve ALLAH'ın Emrine
boyun eğerek Deprem ile sarsılacak.
Yeryüzü, ALLAH'ın Elçisine boyun eğerken, Yeryüzünde yaşayan insanların ALLAH'ın Elçisine boyun eğmemeleri,
onların
ALLAH'a isyan etmelerinin bir göstergesi değilmidir, bu da onları Şeytan'ın kölesi yapmaz mı?


666 Codex sistemine göre 11.9.2011 Azap günü ile ilgili ulaştığım sonuç ;
Azap olarak meydana gelecek Deprem , 7.5 şiddetinde Saat 5:50'de olacak.

666 Codex sistemine göre
17.9.2011 Azap günü ile ilgili ulaştığım sonuç ;
Azap olarak meydana gelecek Deprem , 8.29 şiddetinde Saat 3:17'de Türkiye'de olacak.
Bugün ayrıca, büyük bir olasılıkla Dünya'da Uçak kazası meydana gelecek.

ALLAH'ın izniyle bekleyip görerek şahit olacağız.

Yeni Video


As U Wish 13 - HD.....Yükleyin


El Delicado    - HD.....Yükleyin


As U Wish 14 - HD.....Yükleyin


El Magnifico  - HD.....Yükleyin


As U Wish 15 - HD.....Yükleyin


As U Wish 16 - HD.....Yükleyin


As U Wish 17 - HD.....Yükleyin


Ruhun Ritmi.11 - HD.....Yükleyin


As U Wish 18
- HD.....Yükleyin


As U Wish 19 - HD.....(19.9.2011)


19.8.2011


Uyarı yapılmadan Videolar silinebilir, siteyi ve videoları kendi arşiviniz için yükleyin.
Web sitesi bazı ülkelerde yasaklanmıştır.
Bu, Şeytanların yeryüzündeki kendi şeytani sistemlerini kontrol altında tutmak için yaptıkları bir plandır.
Paylaşımı öldürmek Özgürlüğü öldürmektir.

Dünyanın farklı yerlerindeki
İnanan ve Teslim olanlarla email, görüntülü olarak da MSN ve Skype ile kontak kuruluyor.
Kişiye ait özel bilgi saklı tutulmaktadır. Tek tek iletişime geçilmekte ve zamanı geldiğinde birbirinizle tanışacaksınız.

19.9.2011 günü Ataşehir'de Ev Partisi düzenlenecek ve durum değerlendirmesi yapılacaktır.
İnternete bağlantımızı sağlayan Telekom ile ilişkimizi kesiyoruz,
onun yerine Uydu bağlantısına geçiyoruz, ayrıca Wifi de kullanılacak.
Evler, arabalar, fabrikalar, dükkanlar satılacak, diğer yatırımlardan çıkıyoruz ve sadece Nakit Paraya geçiyoruz.
Önceden konuştuğumuz gibi, ALLAH, ben içinde bulunduğum sürece İstanbul'u ya da Türkiye'yi yok etmeyecek.
Ancak hangi yıl ve ne zaman olacağını ALLAH'ın izniyle biliyorum. O yüzden benimle birlikte sabredin.

Birçok kişi soruyor, Deprem günlerini nerden biliyorum ve açıklanan Saat'te neden olmuyor diye.
Deprem Günleri veya Kuran'ın içerdiği önemli günler 7 Çift (14 Harf) ile bağlantılı.
ALLAH'ın izniyle Günleri görebiliyorum, ancak Saat'ler için birçok olasılık var ve ALLAH doğruya iletecektir.
Unutmayın ki ALLAH inancınızı test etmektedir.
Bu arada hatırlayın, 26 Nisan günü Saat 12:12 için önceden kehanette bulunmuş ve ALLAH'ın izniyle gerçekleşmişti.


11.9.2011 Gününü bekliyoruz.


Devam edecek...............